Przy jakiej temperaturze mogę betonować fundamenty.


Roboty betonowe mogą być prowadzone zimą, ale przy zachowaniu warunków umożliwiających wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej. Jako graniczną temperaturę przyjmuje się +5°C. Jeżeli prace są prowadzone w niższej temperaturze, trzeba zadbać o to, aby beton wiązał w jak najdogodniejszych warunkach. Jest na to kilka sposobów:
- zwiększenie o blisko 10% ilości cementu lub zamiana na cement wyższej klasy – sposób ten wymaga jednak przeprowadzenia wstępnych badań laboratoryjnych;
- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu);
- osłanianie konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance be-tonowej ułożonej w deskowaniu do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności;
- ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu parą lub ciepłym powietrzem;
- stosowanie domieszek mrozoodpornych – dzięki nim zostaje obniżony punkt zamarzania świeżego betonu, przyśpie-sza się proces wiązania i osiągania pełnej wytrzymałości. Domieszki dozuje się podczas mieszania betonu lub dodaje do wody zarobowej w ilości 1-2% masy cementu zawartego w zaprawie.
Wybrane sposoby można stosować rozdzielnie lub łączyć (zawsze po uzgodnieniu z kierownikiem budowy), ale tylko do temperatury -15°C – jest to wartość graniczna, poniżej której nie należy betonować konstrukcji na powietrzu.

Nagrzewnica umieszczona w prowizorycznym „namiocie” osłaniającym betonowany element wydmuchuje gorące powietrze, podnosząc temperaturę otoczenia. Bezpieczniej jest używać nagrzewnic elektrycznych wyposażonych w termostat i niewymagających specjalnego nadzoru, ale trzeba dysponować dużym przydziałem mocy i odpowiednimi zabezpieczeniami. Alternatywą są nagrzewnice spalinowe napędzane olejem i pobierające niewiele energii elektrycznej, ale bez termostatu (można doprowadzić do przegrzania). Nagrzewnice ze względu na duży pobór mocy są inwestycją dość kosztowną.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi