Remont stropu Kleina.


Chciałbym w moim domu wyremontować strop i przystosować poddasze do celów mieszkalnych. Strop jest wykonany z belek stalowych wysokości 16 cm, rozstawionych co około 1,2 m, z ceglanym wypełnieniem. Odległość między ścianami, na których opierają się belki, to 4,5 m. Na stropie była warstwa trocin i luźno ułożone deski. Chciałbym je usunąć, wyrównać poziom styropianem, ułożyć na całej powierzchni stropu gładź cementową, a następnie ułożyć posadzkę, na przykład z paneli podłogowych. Jak ocenić, czy strop ma wystarczającą wytrzymałość, aby przeprowadzić taki remont bez wzmacniania stropu?

Planując dodatkowe obciążenie stropu, należy zawsze zwrócić się do projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, aby przygotował projekt konstrukcyjny. Często bowiem strop nie ma wystarczającej nośności i zanim się go dociąży, trzeba wzmocnić jego konstrukcję. W przeciwnym razie mogłoby dojść do katastrofy budowlanej.
Nie zawsze jednak musimy wzmacniać strop. Jak się o tym przekonać, zanim zaczniemy myśleć o remoncie? Można samodzielnie oszacować nośność stropu i sprawdzić ciężar wszystkich warstw, które się na nim znajdą po remoncie. Jak to zrobić, pokażemy na opisanym przykładzie. Nigdy jednak nie należy traktować takich obliczeń jak gotowego projektu.

Nośność istniejącego stropu

Stropy Kleina, czyli stropy na belkach stalowych, spotyka się zazwyczaj w starszych budynkach, których właściciele nie dysponują planami ani zapiskami z czasów budowy. Trudno jest więc ustalić, z jakiej stali zostały wykonane belki stropowe i jaka jest ich rzeczywista wytrzymałość. Najczęściej wiadomo jedynie, jaki mają kształt i wysokość. Wówczas projektant powinien przyjąć do obliczeń najniższe parametry belek stosowanych obecnie. W opisanym przypadku można przyjąć, że jest to belka dwuteowa o parametrach zbliżonych do I160 ze stali St3. Jej nośność obliczeniowa dla zginania w jednej płaszczyźnie wynosi 25 kNm.

Obciążenia obliczeniowe


Teraz trzeba sprawdzić, jak będą obciążone belki stropowe po zakończeniu remontu. Określa się ciężar stropu – łącznie z warstwami wykończeniowymi – jaki przypada na metr jego długości (wzdłuż belek).
W najprostszym przypadku należy uwzględnić ciężar własny: belki stalowej, płyty ceglanej, tynku na suficie, styropianu wyrównującego, gładzi cementowej na siatce stalowej, posadzki i ewentualnie ściany działowej, a także obciążenie użytkowe. Dla bezpieczeństwa każdą składową ciężaru mnoży się przez odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.
W naszym przykładzie składowe ciężaru są następujące:
- belka: 0,179 x 1,1 = 0,2 kN/m;
- płyta ceglana szerokości 1,2 m: 1,5 x 1,2 x 1,1 = 2,0 kN/m;
- tynk na suficie grubości 1,5 cm: 19 x 0,015 x 1,2 x 1,3 = 0,5 kN/m;
- styropian wyrównujący grubości 10 cm: 0,2 x 0,1 x 1,2 x 1,2 = 0,03 kN/m;
- gładź cementowa na siatce stalowej grubości 4 cm: 24 x 0,04 x 1,2 x 1,3 = 1,5 kN/m;
- panele podłogowe: 0,1 x 1,2 x 1,3 = 0,2 kN/m;
- obciążenie zastępcze od gipsowo-kartonowych ścian działowych: 0,25 x 1,2 x 1,2 = 0,4 kN/m;
- obciążenie zmienne użytkowe: 1,5 x 1,2 x 1,4 = 2,5 kN/m.
Łączne obciążenie obliczeniowe belki stalowej wynosi około 7,3 kN/m.

Czy strop wytrzyma?

Skoro odległość w świetle między podporami belki wynosi 4,5 m, do obliczeń przyjmuje się wartość zwiększoną o 5%, czyli 4,73 m.
W takiej belce obciążenie obliczeniowe powoduje powstanie momentu zginającego o wielkości M = q x L2/8. W naszym przykładzie M = 7,3 x 4,732/8 = 20,4 kN/m.
Obliczony moment zginający jest mniejszy od nośności obliczeniowej dwuteownika I160 o blisko 20%, co oznacza, że planowany remont nie niesie ryzyka przekroczenia nośności belek stalowych. Teraz oczywiście musi to potwierdzić projektant. W swoich obliczeniach sprawdzi on także, czy tak obciążony strop nie ugnie się za bardzo. W rozpatrywanym przypadku ugięcia graniczne nie były co prawda przekroczone, ale zbliżały się do wartości granicznej. Wybudowanie cięższej ściany działowej, na przykład z betonu komórkowego, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych ugięć, czego konsekwencją mogłoby być między innymi pękanie tynku na suficie niższej kondygnacji.
***
Często w starych budynkach stropy Kleina pod nieużytkowymi poddaszami były wykonywane z belek I140 (dwuteownika o wysokości 14 cm). W opisanym powyżej przypadku ich nośność byłaby niewystarczająca i konieczne byłoby wzmocnienie stropu lub zaprojektowanie lżejszej podłogi o konstrukcji drewnianej na legarach.

Ile waży płyta ceglana?
Płyta lekka – 120 kg/m².

Płyta półciężka – 150 kg/m².

Płyta ciężka – 216 kg/m².

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi