Sprzedaż działki a ulga


W 1996 r. odliczyłem w ramach dużej ulgi część kosztu zakupu działki budowlanej. Teraz tę działkę sprzedaję. Czy muszę zwrócić urzędowi skarbowemu uzyskaną wtedy ulgę?

Przypomnijmy, że do końca 2001 r. art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówił o obowiązku zwrotu kwoty odliczonej od podatku z tytułu nabycia działki budowlanej, jeżeli została ona sprzedana.
Na mocy przepisów przejściowych obowiązek zwrotu ulgi dotyczy również osób, które sprzedały działkę po 2001 r. Ale tylko wtedy, gdy korzystały z odliczenia od podatku. Jeżeli o wydatki na zakup działki pomniejszały swój dochód (a taką możliwość przewidywała ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 1996 r.), nie muszą oddawać ulgi. Art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy mówił bowiem tylko o jej zwrocie w przypadku odliczenia od podatku. Stanowisko takie przedstawił także Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady w piśmie z 24 listopada 2004 r. (DN/005/51/04).
Na marginesie warto dodać, że powyższa kwestia nie powinna w ogóle być rozpatrywana przez urząd skarbowy, ponieważ zobowiązanie podatkowe za 1996 r. już się przedawniło. Ale Ministerstwo Finansów twierdzi, że przy obowiązku zwrotu ulgi budowlanej przepisy o przedawnieniu nie mają zastosowania.


Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty