Służebność dla wygody sąsiada


Sąsiad domaga się ustanowienia służebności przez moją działkę, gdyż w wyniku rozbudowy swojego domu nie może dojechać ciągnikiem do zabudowań gospodarczych położonych w głębi jego działki. Twierdzi, że skoro moja działka jest niezabudowana, to mam mu udostępnić 2 m na dojazd, a jeśli się nie zgodzę, odda sprawę do sądu. Czy muszę się zgodzić na jego żądania?

Oczywiście, że nie. Właściciel nieruchomości, który poprzez własne działania (na przykład przez określoną zabudowę działki) pozbawia swoją nieruchomość właściwego dostępu do drogi publicznej, nie może się domagać ustanowienia służebności drogi koniecznej. Sąsiedzi mogą w drodze umowy ustanowić służebność drogową, ale zależy to wyłącznie od dobrej woli właściciela nieruchomości, na której taka służebność miałaby być ustanowiona. Natomiast w postępowaniu sądowym wniosek o ustanowienie drogi koniecznej w takiej sytuacji najprawdopodobniej zostałby oddalony.
W podobnych sprawach wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, stając na stanowisku, iż „nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej, wywołany wzniesieniem budynku na całej szerokości nieruchomości, nie uzasadnia żądania ustanowienia w postępowaniu sądowym służebności drogi koniecznej” (postanowienie SN z 18 września 1998 r. III CKN 609/97, OSNC 1999/3/55). W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że właściciel, którego nieruchomość przylega do drogi publicznej, ale który tak zabudowuje tę nieruchomość, że zamyka sobie dojazd do dalej od drogi położonych części nieruchomości, nie może żądać od sąsiadów ustanowienia służebności drogowej w celu uzyskania dojazdu do tych części swej nieruchomości; nie wolno też uczestnikowi postępowania sądowego przez stwarzanie – szczególnie w toku postępowania sądowego – faktów dokonanych zmierzać do uzyskania korzystnych dla siebie rozstrzygnięć sądowych (postanowienie z 13 marca 1975 r. III CRN 488/74).
W opisanej sprawie nie ma więc obaw, że wbrew woli właściciela nieruchomości zostanie ona obciążona służebnością drogową.

Podstawa prawna: art. 145 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi