Widoczne w ciemności. Oświetlenie na zewnątrz domu


Nie tylko wnętrza wymagają oświetlenia. Potrzebują go również wybrane miejsca na zewnątrz domu: wejścia, werandy, tarasy, podjazd do garażu, otoczenie bramy wjazdowej i furtki oraz dojścia do budynku.Typ opraw instalowanych na zewnątrz domu trzeba dobrać do miejsca usytuowania punktów świetlnych, funkcji, jaką mają pełnić, i rodzaju źródła światła. Muszą też pasować do wystroju budynku i otoczenia oraz odpowiadać indywidualnym upodobaniom mieszkańców. Wybór opraw jest bogaty.

Ładne i bezpieczne

Wszystkie oprawy oświetleniowe umieszczane na zewnątrz – a więc narażone na wpływ czynników atmosferycznych – muszą mieć obudowę o stopniu ochrony co najmniej IP 44. Wiele firm oferuje oprawy o stopniu ochrony nawet IP 65, czyli pyłoszczelne i zabezpieczone przed strugami wody. Ten stopień ochrony jest szczególnie zalecany do miejsc o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub takich, w których oprawa jest narażona na zalewanie deszczem.
Oprawy przeznaczone do instalowania w podłożu mają jeszcze wyższy stopień ochrony – IP 67, który oprócz pyłoszczelności zapewnia także odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Zasilanie

Oprawy oświetlające otoczenie zewnętrznych elementów domu są najczęściej zasilane napięciem 230 V. Mogą być podłączone do wydzielonego obwodu albo do najbliższej puszki w obwodzie oświetlenia wewnętrznego. W zależności od klasy ochronności obudowy oprawy doprowadza się do niej dwa lub trzy przewody. Do oprawy mającej II klasę ochronności lub wzmocnioną obudowę (oznaczoną podwójnym kwadratem) doprowadza się dwa przewody: fazowy i neutralny, a do oprawy I klasy ochronności trzy przewody: fazowy, neutralny i ochronny. Obudowa oprawy I klasy ochronności musi mieć zacisk do przyłączenia przewodu ochronnego.
Do wykonania instalacji używa się kabla do układania w ziemi typu YKY z żyłą ochronną w żółto-zielonej izolacji lub przewodów umieszczonych w rurkach z tworzywa. Kable prowadzone w ziemi układa się zwykle na głębokości 70 cm.
Do ochrony przed przeciążeniem i skutkami zwarć stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe, a przed porażeniem – różnicowoprądowe na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA (uważany za bezpieczny dla człowieka) i prąd znamionowy obciążenia 10 lub 16 A.

Włączanie

Zwykle nie ma potrzeby jednoczesnego włączania wszystkich punktów świetlnych wokół domu. Tylko niektóre powinny się świecić przez cały wieczór lub noc, inne mogą być włączane tylko w razie potrzeby. Dlatego poszczególne oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w odrębne wyłączniki.
Zwykłe. Mogą to być zwykłe łączniki instalacyjne umieszczone wewnątrz domu lub na jego zewnętrznej ścianie. Łączniki instalowane na zewnątrz muszą mieć szczelną obudowę. Z tego powodu, a także dla bezpieczeństwa, lepiej umieszczać je wewnątrz domu.
Automatyczne. Wygodniejszym rozwiązaniem jest automatyczne włączanie oświetlenia w wybranych miejscach. Aby było to możliwe, konieczne jest zainstalowanie czujników ruchu, wyłączników zmierzchowych lub wyłączników programowalnych. Z chwilą wykrycia ruchu w swoim „polu widzenia” czujnik ruchu włącza oświetlenie na określony czas. Światło zapala się i oświetla drogę przechodzącej akurat osobie. Może odstraszyć intruza, który chciałby się ukryć w ciemnościach.
Jeżeli oprawa oświetleniowa lub grupa opraw ma działać od zmroku do świtu, powinno się zastosować wyłącznik zmierzchowy. Współpracuje on z czujnikiem światła. Czujnik musi się znajdować w takim miejscu, aby nie padało na niego światło pochodzące ze sterowanej oprawy, ale jednocześnie powinien być łatwo dostępny, ponieważ co jakiś czas trzeba go oczyścić. Zabrudzony będzie działał nieprawidłowo, ponieważ do jego fotoczułego elementu będzie docierało zbyt mało światła.
Dodatkową zaletą czujników zmierzchowych jest zdolność reagowania także w dzień na gwałtowne osłabienie naturalnego światła spowodowane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak śnieżyca, gęsta mgła czy zaćmienie słońca.
Zdalne. Włączanie i wyłączanie światła może być realizowane za pomocą pilota. Mówi się wtedy, że jest zdalne. W obwodzie zasilającym oprawę oświetleniową umieszcza się specjalny łącznik. Może on być zainstalowany w puszce podtynkowej lub – gdy steruje całym obwodem – na tablicy bezpiecznikowej.
Łącznikiem z mikroprocesorem. Łącznik programuje się na określony czas, w którym oświetlenie włącza się i wyłącza o określonej, ustalonej przez użytkownika porze. Może być używany także do symulowania obecności domowników, w czasie gdy są poza domem.
Bardziej złożone systemy wchodzące w skład tak zwanych inteligentnych instalacji pozwalają na różnorodne programowanie oświetlenia w funkcji czasu i tworzenie scen świetlnych dostosowanych do określonych sytuacji.

WYBIERAJĄC ŹRÓDŁO ŚWIATŁA, PAMIĘTAJ!

1. Zamiast energochłonnych standardowych żarówek można wymiennie stosować świetlówki kompaktowe w wersji zintegrowanej, zwane potocznie żarówkami energooszczędnymi; mają one wbudowany w trzonek lampy układ stabilizująco-zapłonowy.
2. Trwałość świetlówek, także kompaktowych, znacznie spada, jeśli są włączane zbyt często, dlatego nie są polecane do współpracy z czujnikiem ruchu.
3. Do okrągłych plafonier nadają się standardowe świetlówki w kształcie koła lub litery U.
4. Świetlówki kompaktowe niezintegrowane (niemające wbudowanego w trzonek układu stabilizująco-zapłonowego) można instalować wyłącznie w specjalnych oprawach, w których może być zamontowany taki układ; nie nadają się więc do stosowania wymiennie z żarówkami.
5. Instalując żarówki halogenowe w naświetlaczu (jest to rodzaj oprawy często stosowany do oświetlania wjazdu do garażu lub wejścia domu), należy tak dobierać kąt padania wyjątkowo jaskrawego światła żarówki halogenowej, aby nie oślepiało ono przechodniów i kierowców.

NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA I ŁĄCZNIKI W SZCZELNEJ OBUDOWIE

Szczelna obudowa chroni urządzenie (łącznik) przed zanieczyszczeniami stałymi oraz wodą. Stopień ochrony określa się zgodnie z Polską Normą PN-EN 60529:2003 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”.
Zwykle osprzęt instalowany na zewnątrz budynku ma stopień ochrony IP 44, co oznacza, że jest zabezpieczony przed dostępem ciał stałych o średnicy przekraczającej 1 mm oraz rozbryzgami wody. Stopień ochrony obudowy wszystkich urządzeń elektrycznych musi być podany przez producenta i trwale oznakowany na obudowie, podobnie jak fakt ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa – CE.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.