Adaptacja strychu wymaga zgłoszenia czy pozwolenia?


Planuję zaadaptowanie nieużytkowego poddasza (w tej chwili służy ono jako strych) na cele mieszkalne. Chcę wydzielić dwa pokoje (sypialnię i pokój dzienny) oraz łazienkę i pomieszczenie gospodarcze. W tym celu konieczne będzie wstawienie okien połaciowych, ale zastanawiam się również nad lukarnami. Czy takie roboty mogę przeprowadzić, zgłaszając jedynie zmianę sposobu użytkowania, czy też konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę?

Wykonanie takich robót budowlanych w ramach adaptacji nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne kwalifikuje je do przebudowy części budynku. Wymagane zatem będzie uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę. Wprawdzie art. 71 w ust. 2 Prawa budowlanego określa, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu), jednakże ust. 6 tego przepisu wskazuje na konieczność rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania w drodze pozwolenia na budowę w przypadku, gdy zamierzona zmiana wymaga przeprowadzenia robót budowlanych. W opisywanym przypadku inwestor zamierza dokonać przebudowy kondygnacji poddasza oraz dachu, aby zaadaptować je na potrzeby mieszkalne. W takim razie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor będzie musiał złożyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Wydzielenie nowych pomieszczeń, w tym łazienki, wiąże się z postawieniem ścian i montażem urządzeń budowlanych, co może wpłynąć na zmianę wielkości lub układu obciążeń, szczególnie jeśli ściany miałyby być z elementów typu cegła lub pustak (alternatywą może być montaż ścian gipsowo-kartonowych). W projekcie powinna być zawarta ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi