Czy kocioł wymaga przygotowania do sezonu grzewczego?


Od niespełna roku mieszkam w nowym domu. Zbliżający się sezon grzewczy będzie dla mojego kotła gazowego drugim. Kocioł sprawuje się bez zarzutu. Słyszałem, że mimo to trzeba zrobić przegląd. Dlaczego tak szybko?

Polskie prawo zobowią­zuje właściciela domu do systematycznej kontroli stanu urządzeń technicznych, w tym grzewczych (art. 62 ustawy Prawo budowlane). Początek sezonu grzewczego to najlepszy moment, by się tym zająć. Kocioł jest najbardziej skomplikowanym i w związku z tym wymagającym największej troski urządzeniem w instalacji grzewczej. Dopóki jest na gwarancji, aby jej nie utracić, jesteśmy zobowiązani zlecić przegląd autoryzowanemu serwisantowi. Wykonanie przeglądu jest zwykle niezbędne, by producent przedłużył gwarancję na kolejne lata eksploatacji kotła. Podczas przeglądu można wykryć usterki, wymienić zużywające się części i dzięki temu zapobiec ewentualnej awarii, której usunięcie może być dużo droższe niż systematyczna konserwacja. Konieczne jest też oczyszczenie kotła z brudu, który zawsze gromadzi się na jego elementach w trakcie 12-miesięcznej eksploatacji.
Listę czynności do wykonania podczas przeglądu określa zawsze producent urządzenia. W kotle gazowym jest to zwykle:
- wyczyszczenie i sprawdzenie palnika;
- wyczyszczenie i sprawdzenie wymiennika ciepła;
-wyczyszczenie rusztu i przewodu spalinowego łączącego kocioł z kominem;
- sprawdzenie szczelności przyłącza gazowego i automatyki gazowej;
- kontrola nastawy mocy;
- kontrola wszystkich zabezpieczeń;
-odpowietrzenie kotła.
W kotle dwufunkcyjnym konieczna jest również:
- kontrola działania priorytetu ciepłej wody użytkowej i wymiana zużytych elementów;
- kontrola czujnika przepływu wody grzewczej;
- kontrola działania regulacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
a w kotle z zasobnikiem ciepłej wody:
- usunięcie zanieczyszczeń zasobnika;
- kontrola stanu anody ochronnej;
- kontrola regulatora temperatury ciepłej wody użytkowej, zaworu trójdrogowego i pompy
ładującej;
- kontrola działania zabezpieczeń zasobnika.

Przegląd kotła przed sezonem grzewczym powinno się zrobić nie tylko dlatego, żeby nie stracić gwarancji, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa użytkowników

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi