Czy można nie dotrzymać warunku rozbiórki?


Wybudowaliśmy dom jednorodzinny na działce, na której stał już drewniany dom i stodoła. W pozwoleniu na budowę zaznaczono, iż po zakończeniu budowy trzeba dokonać ich rozbiórki. Dom rozebraliśmy, bo kolidował z nowym budynkiem, a stodoła została i okazało sie, że jest bardzo przydatna. Chcieliśmy już oddać do użytku nowy dom, ale w wydziale nadzoru budowlanego poinformowano nas, że konieczna jest rozbiórka wszystkich obiektów wymienionych w pozwoelniu. Stodoła stoi 8 m od nowego budynku i nie rozumiemy, dlaczego nakazano jej rozbiórkę.

Budynek może być oddany do użytkowania po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i spełnieniu wszelkich warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę. Skoro zatem jednym z nich była rozbiórka istniejących obiektów, to powinien on zostać spełniony. W razie niewykonania wszystkich robót określonych w pozwoleniu organ nadzoru budowlanego może wnieść sprzeciw co do możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu i zobowiązać do zakończenia reszty prac objętych pozwoleniem. W takiej sytuacji inwestor może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej (czyli starosty) z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę w części zobowiązującej do rozbiórki określonego obiektu poprzez wykreślenie tego warunku. Jest to możliwe, jeśli stan techniczny obiektu pozwala na jego dalsze użytkowanie, nie koliduje on z istniejącą zabudową i nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Poza tym zmiana ostatecznej decyzji, na mocy której nabyto prawo, wymaga zgody strony. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę status strony miało kilka osób, wszystkie one musiałyby złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na zmianę decyzji. Dopiero po wyeliminowaniu z decyzji o pozwoleniu na budowę warunku rozbiórki można będzie uznać, że budowa została zrealizowana zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu, i formalnie oddać dom do użytkowania. Wnioskując o pozwolenie na budowę, inwestorzy często pochopnie deklarują zamiar rozbiórki istniejących obiektów, nie zdając sobie sprawy, iż warunek taki będzie wpisany do pozwolenia na budowę i stanie się dla nich wiążący. Dlatego powinni wcześniej przemyśleć, czy istniejące obiekty mogą być nadal użytkowane, czy też definitywnie chcą się ich pozbyć. Takiego wyboru nie będzie, jeśli z planu miejscowego wynika, że dany obiekt jest przeznaczony do rozbiórki.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi