Czy odwrócenie budynku wymaga zmiany pozwolenia?


Rozpoczynam budowę domu jednorodzinnego, pozwolenie na budowę jest już wydane. W projekcie błędnie ustawiono budynek w stosunku do stron świata. Czy możemy rozpocząć budowę lustrzanego odbicia budynku bez zmian w pozwoleniu na budowę? Jeżeli trzeba wprowadzić zmiany, to jak najłatwiej rozwiązać ten problem?

Art. 36a Prawa budowlanego określa, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę ma miejsce wówczas, gdy między innymi dotyczy zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu. Natomiast rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego stanowi, iż część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna między innymi określać usytuowanie, obrys i układ istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się do starostwa powiatowego (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) z pytaniem, czy zmiany, które chciałby wprowadzić inwestor, będą dotyczyć zakresu objętego projektem zagospodarowania działki, a tym samym czy konieczne będzie uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi