Dom z wadami


Kupiłem dom w budowie, wyglądał świetnie, ale szybko się okazało, że wymaga poprawek. Rura kanalizacyjna kończy się w ścianie, posadzki przy mocniejszym tupnięciu pękają, pod wylewką jest cieńsza warstwa styropianu, niż przewidziano w projekcie, przeciekają źle zamontowane okna dachowe. Czy mam prawo domagać się odszkodowania i od kogo – sprzedającego czy kierownika budowy? W dzienniku budowy napisano, że wszystkie prace wykonano zgodnie z projektem. 

Ustawową odpowiedzialność ponosi sprzedający, jeżeli sprzedana rzecz:
- ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;
- nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego albo
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Jest to odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W przypadku wad fizycznych domu ta odpowiedzialność trwa przez trzy lata od dnia wydania domu. Odpowiedzialność sprzedającego nie zależy od tego, czy o wadach wiedział, czy nie, oraz czy się sam przyczynił do ich powstania, czy też jest to efekt działania osób trzecich – wykonawców lub kierownika budowy. Dlatego wszelkie roszczenia wynikające z rękojmi należy kierować do sprzedającego. Kupujący może żądać od niego usunięcia wad lub obniżenia ceny, czyli zwrotu części zapłaconej kwoty odpowiadającej kosztom naprawy. W tym celu należy wystosować do sprzedającego stosowne pismo ze wskazaniem terminu, do którego ma nastąpić spełnienie świadczenia. Jeśli sprzedający dobrowolnie nie spełni roszczeń, pozostanie droga sądowa. Kierownik budowy nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy domu, którego budową kierował, albowiem nie łączyła go z nabywcą żadna umowa. Jednakże w razie rażącego naruszenia obowiązków związanych z kierowaniem budową każdy zainteresowany może zgłosić sprawę do właściwej izby samorządu zawodowego w celu ewentualnego przeprowadzenia postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Takie postępowanie nie rozwiąże jednak kwestii naprawienia szkody związanej z zakupem wadliwie wybudowanego domu.

Podstawa prawna:
- art. 556, 560, 568 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi