Domofony i wideodomofony, jaki wybrać do domu


Coraz większą uwagę zwracamy na bezpieczeństwo swoje, naszych bliskich i mienia. Aby we własnym domu czuć się komfortowo, montujemy solidne drzwi, budujemy wysokie ogrodzenia, ryglujemy furtki i bramy. A potem stajemy przed problemem, jak sprawdzić, kto za nimi stoi, zanim wpuścimy go na teren posesji lub do domu. 

Najprostszym urządzeniem kontroli dostępu chroniącym wejście do domu lub na teren posesji są domofon lub wideodomofon, który oprócz łączności głosowej z osobą stojącą przy furtce albo drzwiach umożliwia także obserwację tej osoby oraz podgląd otoczenia furtki bądź bramy. Domofon lub wideodomofon w połączeniu z biernymi środkami ochrony, czyli drzwiami, kratami czy ogrodzeniem, w wielu wypadkach zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. W Polsce pierwsze domofony były instalowane w latach 70. ubiegłego wieku. Ich estetyka była daleka od ideału, ale niektóre z nich działają do dziś.
Produkowane obecnie domofony (wideodomofony) są funkcjonalne i estetyczne, a ich obudowy są odporne na wpływy atmosferyczne. W skład systemu domofonowego wchodzą panel zewnętrzny – bramofon (kaseta rozmówna), oraz wewnętrzny – unifon. W systemie wideodomofonowym są to odpowiednio wideobramofon – na zewnątrz, i wideounifon – w pomieszczeniu. Ponadto każdy z systemów zawiera panel sterowania z wyposażeniem elektronicznym: wzmacniaczem, generatorem, układem zasilania itp., oraz rygiel elektromagnetyczny umieszczany przy drzwiach lub furtce. Niektóre modele wideodomofonów oprócz standardowych możliwości mają dodatkowo moduły pozwalające zapamiętywać obserwowane obrazy. W zależności od modelu wideodomofonu obraz na jego ekranie może być czarno-biały lub kolorowy.Zanim otworzymy furtkę lub drzwi, lubimy sprawdzić, kto za nimi stoi. Domofon umożliwia nam kontakt głosowy z tą osobą i otwarcie zamka przyciskiem na obudowie unifonu.
Autor: BPT
W domo- i wideodomofonach z głośno mówiącym aparatem nie trzeba używać słuchawki.
Autor: BPT
Domo- i wideodomofony mogą mieć obudowę stojącą i – oprócz typowych dla nich funkcji – pełnić także funkcję aparatu telefonicznego.
Autor: BPT

Panel zewnętrzny
W skład zewnętrznego panelu domofonowego (bramofonowego) wchodzą przycisk wywołania, mikrofon i głośnik, a w wideofonach także kamera. W urządzeniach obsługujących więcej niż jedno mieszkanie może być kilka przycisków lub klawiatura numeryczna pozwalająca na wybieranie dowolnej kombinacji cyfr. Panel zewnętrzny zwykle montuje się na słupku ogrodzenia przy furtce lub na ścianie budynku przy drzwiach wejściowych. Oferowane są także rozwiązania, w których panel ten może być zamontowany na wolno stojącej kolumnie, samodzielnie lub wspólnie ze skrzynką na listy. W wersji bezprzewodowej źródłem zasilania panelu osadzonego na kolumnie może być bateria słoneczna. Rozwiązanie z wolno stojącą kolumną jest dużo droższe od wersji standardowej, a dodatkowo podatne na akty wandalizmu.
Panel zewnętrzny systemu wideodomofonowego jest wyposażony w stałą lub ruchomą (sterowaną z panelu wewnętrznego) kamerę monochromatyczną albo kolorową. Jej zadaniem jest przekazanie obrazu do panelu wewnętrznego wyposażonego w odpowiedni monitor. W niektórych rozwiązaniach ze względów bezpieczeństwa są stosowane kamery („pin-hole”) z obiektywami o bardzo małych wymiarach, rzędu kilku milimetrów. Są dzięki temu prawie niewidoczne, ale mają bardzo mały kąt widzenia i mniejszą czułość, przede wszystkim przy gorszym oświetleniu. Wybierając taki wideodomofon, warto zainstalować także oświetlenie otoczenia furtki lub drzwi, a nawet zamontować dodatkową, większą kamerę współdziałającą z systemem. Zarówno oprawa oświetleniowa, jak i dodatkowa kamera mogą być zainstalowane poza zasięgiem potencjalnego intruza znajdującego się przy furtce lub drzwiach.

Panel wewnętrzny
Jest instalowany wewnątrz budynku, zwykle w pobliżu drzwi wejściowych.
Standardowy. W wersji domofonowej jest to najczęściej aparat naścienny z odwieszaną słuchawką podobną do telefonicznej. Aparat jest wyposażony w przycisk zwalniający zaczep elektrozamka furtki (bramy) lub drzwi. Może mieć także dodatkowe przyciski, na przykład do włączania oświetlenia przed wejściem do budynku.
Głośno mówiący. Jeśli nie chce się używać słuchawki, można wybrać unifon z głośno mówiącym aparatem (bez słuchawki). Podczas korzystania z takiego aparatu trzeba cały czas trzymać wciśnięty przycisk umożliwiający rozmowę oraz – tak jak poprzednio – drugim przyciskiem zwolnić zaczep rygla elektrozamka. Konieczność trzymania naciśniętego przycisku podczas prowadzenia rozmowy jest niezbyt wygodna. Konstruktorzy zdecydowali się jednak na takie rozwiązanie, ponieważ wyklucza ono pozostawienie włączonego unifonu po skończeniu rozmowy, co umożliwiałoby podsłuchiwanie z zewnątrz dźwięków dochodzących z wnętrza domu. Niektóre głośno mówiące unifony nie mają tej niedogodności. Łączność uruchamia się w nich przez krótkie naciśnięcie przycisku, a wyłączenie następuje automatycznie po określonym czasie. Unifon może być dodatkowo wyposażony w optyczną sygnalizację otwarcia drzwi lub furtki. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której furtka lub drzwi pozostaną po wejściu gościa niedomknięte.
Stojący. Panel wewnętrzny nie musi być koniecznie zawieszany na ścianie. Są również produkowane modele przeznaczone do ustawienia na biurku lub szafce, także takie, które łączą funkcję wideodomofonu i telefonu. Jeśli sygnał wideo­domofonu odezwie się w czasie rozmowy telefonicznej, można zawiesić połączenie i powrócić do rozmowy po otwarciu drzwi lub furtki. W podobny sposób można przerwać na chwilę rozmowę przez wideodomofon i odebrać połączenie telefoniczne.
Umożliwiający obserwację otoczenia. Niektóre panele wewnętrzne wideodomofonów oprócz możliwości obserwacji osoby przed furtką lub drzwiami pozwalają także na sterowanie położeniem kamery w panelu zewnętrznym w celu obserwacji otoczenia wejścia.
Do prezentacji obrazu w panelach wewnętrznych są stosowane standardowe kineskopy (zwykle czarno-białe) oraz kolorowe ekrany ciekłokrystaliczne. Te ostatnie umożliwiają konstruowanie płaskich, bardziej funkcjonalnych paneli. Przekątna ekranu w standardowej wersji wynosi zwykle 4-5 cali, ale są produkowane także panele z mniejszymi, 2-3,5-calowymi ekranami przystosowanymi do montażu w specjalnej podtynkowej puszce. Taki miniaturowy panel ma wymiary około 130 x 160 mm i grubość mniejszą niż 2 cm. W niektórych wersjach jest możliwa regulacja ustawienia kąta ekranu do 20°, co pozwala zamontować go na mniejszej wysokości dogodnej do obserwacji i obsługi. Jasność i kontrast obrazu można regulować.
Jeżeli układ jest wyposażony w dodatkową kamerę, stosuje się interfejs łączący ją z systemem wideobramofonu, pozwalający na przełączanie podglądu z kamery wideobramofonu na kamerę dodatkową i odwrotnie.
Z możliwością rejestracji obrazu. W bogatej ofercie rynkowej są także systemy umożliwiające rejestrację obrazu widzianego przez kamerę umieszczoną w panelu zewnętrznym. Zapisany obraz, opatrzony datą i godziną, jest przechowywany w module pamięci i może być odtworzony w dogodnym momencie. Funkcja zapamiętywania może być uruchamiana automatycznie, z chwilą wciśnięcia przycisku wywoławczego w panelu zewnętrznym, lub ręcznie – w dowolnej chwili, w czasie rozmowy albo podglądu terenu, przyciskiem znajdującym się na panelu wewnętrznym. W zależności od zastosowanego układu pamięci jest możliwa rejestracja ponad stu obrazów. Jeżeli wideodomofon ma wyjście sygnału wizji, zarejestrowane obrazy można zapisać na zewnętrznym urządzeniu rejestrującym, na przykład w pamięci komputera lub w magnetowidzie.


Jeśli nie wystarczy nam rozmowa z gościem, możemy zainstalować w domu wideodomofon, który dzięki niewielkiemu ekranowi zamontowanemu w panelu wewnętrznym...
Autor: Andrzej Szandomirski
...i kamerze zainstalowanej przy furtce pozwala także zobaczyć go na ekranie unifonu.
Autor: Magdalena Niezabitowska-Krogulec

Zasilanie energią elektryczną
Instalacja domofonowa lub wideodomofonowa jest zasilana obniżonym napięciem – najczęściej 12 V. Dlatego w systemie jest konieczny transformator obniżający napięcie z 230 do wspomnianych 12 V. Jest on zwykle umieszczony w panelu sterowania i wchodzi w skład układu zasilania. Z panelu sterowania, zwanego też panelem elektroniki, są zasilane poszczególne elementy układu. Panel przyłącza się do wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku. Powinien być zasilany bezpośrednio z tablicy bezpiecznikowej osobnym obwodem zabezpieczonym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym. Takie rozwiązanie zapewnia większą niezawodność zasilania, a więc i działania systemu.
Systemy domofonowe i widedomofonowe nie mają własnych źródeł zasilania, przestają więc działać w przypadku zaniku napięcia w instalacji. Jeżeli zależy nam, aby nie przestały pracować nawet w czasie krótkiego zaniku napięcia, konieczne jest zastosowanie rezerwowego źródła zasilania, na przykład w postaci tak zwanego UPS. W skład UPS wchodzą akumulator i przetwornik zmieniający stałe napięcie z akumulatora na napięcie przemienne. Oferowane są zestawy o różnej mocy. Z UPS można przy okazji zasilać inne ważne odbiorniki w domu, na przykład komputer lub lodówkę.

Instalacja wewnątrz domu i na zewnątrz
Od panelu elektroniki do poszczególnych elementów systemu instalacja może być ułożona w rurkach pod tynkiem lub na wierzchu ściany. W zależności od systemu instalacja może być dwu- lub wielożyłowa. Dobrze jest ułożyć kabel o większej liczbie żył, niż zaleca producent urządzenia. Rezerwowe żyły przydadzą się w razie uszkodzenia którejś z żył roboczych. Wtedy wystarczy przełączyć układ na rezerwową żyłę bez konieczności wymiany instalacji. Taka możliwość jest przydatna zwłaszcza w części instalacji ułożonej w ziemi. Obwód zasilający panel zewnętrzny wyprowadza się przez ścianę zewnętrzną budynku, koniecznie w przepustach z rury stalowej lub winidurowej.
Niezwykle ważny jest sposób ułożenia odcinka kabla na słupku ogrodzenia gwarantujący zabezpieczenie go przed aktami wandalizmu. Można go ukryć w rurce pod tynkiem lub ułożyć rurkę po wewnętrznej stronie ogrodzenia, doprowadzając kabel od tyłu przez przepust w słupku, na którym od frontu jest osadzony panel zewnętrzny.
W ziemi musi być ułożony specjalny kabel przeznaczony do prowadzenia w gruncie. Aby uniknąć sztukowania, całą instalację zasilającą panel zewnętrzny (i część prowadzoną w ziemi, i resztę) warto zrobić z kabla typu ziemnego. Kabel musi być ułożony w ziemi­ zgodnie z zasadami określonymi­ w normie (N SEP-E-004: „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”). Głębokość ułożenia powinna być dostosowana do warunków. Kabel ułożony pod nieutwardzoną powierzchnią ziemi, na przykład pod trawnikiem, musi znajdować się na głębokości 70 cm. Jeżeli układa się go w gruncie piaszczystym, rów też musi mieć taką głębokość. W gruntach o innym charakterze konieczna jest dziesięciocentymetrowa warstwa podsypki z piasku, na której się dopiero układa kabel. Rów musi więc mieć głębokość większą o 10 cm, czyli 80 cm. Po ułożeniu kabel przysypuje się dziesięciocentymetrową warstwą piasku. Następnie nasypuje się 15 cm gruntu rodzimego i układa niebieską folię ostrzegawczą. Zgodnie z aktualnymi przepisami nie układa się nad kablem kształtek ceramicznych ani cegieł, które przemieszczając się, mogłyby go uszkodzić. Na folię nasypuje się grunt rodzimy, aż do wyrównania z poziomem terenu. Kolejne warstwy trzeba lekko ubić.
Pod chodnikiem z płyt betonowych kabel może leżeć płycej – na głębokości 50 cm, również – gdy jest taka potrzeba – na podsypce z piasku. Jeżeli jest osłonięty rurą, powinna mieć średnicę wewnętrzną równą co najmniej 1,5-krotnej zewnętrznej średnicy kabla, lecz nie mniejszą niż 50 mm. Odległość od górnej powierzchni rury do powierzchni terenu powinna wynosić co najmniej 40 cm. W miejscach wprowadzenia do budynku, a także zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami i sieciami podziemnymi, kable muszą być układane w przepustach. Rura przepustu musi wystawać poza miejsce skrzyżowania co najmniej po 50 cm z każdej strony. Odległości, jakie należy przy tym zachować, oraz odległości pomiędzy kablem a rurociągiem wewnątrz budynku, na przykład w piwnicy, określa norma.

Systemy bezprzewodowe

Oprócz rozwiązań standardowych są oferowane również domofony i wideodo­mofony bezprzewodowe. W tych modelach łączność pomiędzy panelami zewnętrznym i wewnętrznym odbywa się na drodze radiowej. Z tego powodu są one bardziej podatne na zakłócenia.

Jednorodzinnie, ale w grupie
Do ochrony osiedli domów stosuje się bardziej rozbudowane układy. Zwykle głównym punktem układu jest centralka w pomieszczeniu ochrony. Współdziałają z nią panele zewnętrzne umieszczone przy wejściach i wjazdach na teren oraz unifony w poszczególnych domach. W wielu systemach osoba chcąca się dostać do wybranego lokatora (domu) najpierw łączy się z ochroną osiedla, a ta – dopiero po uzgodnieniu ze wskazanym mieszkańcem – wpuszcza ją na teren osiedla.

Instalacja domo- lub wideodomofonowa

Obwód zasilający panel zewnętrzny prowadzi się przez strop piwnicy (lub podłogę na gruncie) i ścianę zewnętrzną budynku. Przejścia przez strop i ścianę muszą być wykonane w przepustach z rury stalowej lub winidurowej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Głębokość ułożenia kabla w gruncie zależy od rodzaju gruntu i nawierzchni


1.Pod nieutwardzoną nawierzchnią, na przykład trawnikiem, kable trzeba układać na głębokości 70 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
2. Pod nawierzchnią utwardzoną, na przykład z płyt chodnikowych lub kostki, kable można prowadzić na głębokości mniejszej o mniej więcej 20 cm.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi