Działka na kredyt. Poradnik kredytowy


Kredyt można otrzymać na kupno nie tylko działki budowlanej, ale również rolnej. Na tę drugą uzyskamy środki, jeśli można będzie zbudować na niej dom mieszkalny.
Jakich dokumentów dotyczących działki wymaga bank?

-
dokumentu potwierdzającego budowlany charakter działki. Może to być wypis z planu miejscowego albo chociaż ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeśli plan dopiero jest uchwalany). Gdy nie ma planu, można także dostarczyć ważną decyzję o warunkach zabudowy, przy czym może być ona wydana na nazwisko sprzedającego (decyzję tę można bowiem przepisać na nabywcę);
Uwaga! Jeżeli sprzedający nie ma decyzji o warunkach zabudowy, musimy liczyć się z tym, że uzyskamy ją najszybciej w ciągu dwóch miesięcy. Gdy działka jest atrakcyjna, warto ją zarezerwować, podpisując umowę przedwstępną, w której zawarcie umowy ostatecznej uzależnimy od uzyskania pozytywnej decyzji.
- aktualnego (nie starszego niż sprzed dwóch miesięcy) odpisu księgi wieczystej prowadzo-
nej dla kredytowanej nieruchomości lub odpisu księgi wieczystej nieruchomości, z której zostanie wydzielona księga dla kupowanej działki;
- wypisu z rejestru gruntów i budynków;
- operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Niestety, nie wystarczy cena podana w umowie sprzedaży działki;
- umowa przedwstępna sprzedaży nie jest dokumentem obligatoryjnym. Jeśli została zawarta, można ją dołączyć do wniosku kredytowego. Nie ma znaczenia, czy ma formę notarialną, czy zwykłą pisemną.

Jaka jest kolejność działań kredytobiorcy i banku?
Po złożeniu wniosku kredytowego wraz z wymaganymi dokumentami (dotyczącymi kredytowanej nieruchomości oraz potwierdzającymi otrzymywane dochody) czekamy na jego rozpatrzenie. Trwa to do siedmiu dni. Jeżeli bank przyzna kredyt na kupno działki, podpisywana jest umowa kredytowa. Środki pochodzące z kredytu są przelewane na rachunek sprzedającego po przedstawieniu w banku między innymi aktu notarialnego umowy sprzedaży działki oraz potwierdzeniu złożenia i opłacenia wniosku o wpis hipoteki (z tym nie ma problemu, bo na ogół wniosek zawarty jest w akcie notarialnym sprzedaży, a opłatę pobiera od razu notariusz). Bank, udzielając kredytu na kupno działki, nie stawia żadnych wymagań co do terminu rozpoczęcia budowy. Możliwe jest zaciągnięcie kolejnego kredytu, tym razem na budowę domu, zanim zostanie spłacony ten na działkę – oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Warto wiedzieć, że jeżeli kredyt na budowę chcemy zaciągnąć w innym banku niż ten na działkę, bank może uzależnić jego przyznanie od przeniesienia do niego poprzedniego kredytu (czyli refinansowania).
Uwaga! Bywa, że działkę kupują dwie osoby na współwłasność ułamkową, żeby wybudować na niej dom bliźniaczy i dopiero po zakończeniu budowy ją podzielić. Bank może udzielić kredytu na zakup udziału w gruncie, ale i tak zabezpieczy się na całości nieruchomości.

Jakie są warunki spłaty kredytu na działkę?

Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości mieszkalnej akceptowanej przez bank. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki kredyt jest ubezpieczany. Dodatkowo klient może przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Standardowo bank wymaga 20% wkładu własnego, ale może też udzielić kredytu bez niego (pod warunkiem ubezpieczenia brakującego wkładu). Spłata może trwać do 30 lat, jeśli jednak klient ma 20% środków własnych w kredycie złotowym lub 30% w kredycie indeksowanym, istnieje możliwość udzielenia kredytu nawet na 45 lat. Warto też sprawdzić, czy bank pozwala na wcześniejszą spłatę kredytu bez jakichkolwiek dodatkowych prowizji i w jakim momencie.

Jakie raty i jakie koszty?

Założenia: kredyt z MultiBanku
 w wysokości 150 tys. zł w polskich złotych (oprocentowanie 6,70%) lub we frankach szwajcarskich (3,78%), spłacany dziesięć lat.
- Rata dla złotych – 1718 zł.
- Rata dla franków – 1500 zł.
- Prowizja za udzielenie kredytu
- Ubezpieczenie pomostowe – jednorazowa wpłata 300 zł (0,2%). Do momentu przedstawienia prawomocnego odpisu k.w. oprocentowanie kredytu wzrasta o 1,5 punktu.
- Ubezpieczenie na życie – bezpłatne przez sześć miesięcy, potem składka miesięczna 59 zł.
- Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Spłata (obowiązkowe) – składka 2100 zł (1,4% wartości udzielonego kredytu) za okres dwóch lat ochrony, jest kredytowana. Od trzeciego roku składka miesięczna w wysokości 4% bieżącej raty.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi