Gdzie może być usytuowany podjazd na działce?


Czy sąsiad może zrobić na swojej działce podjazd tuż przy wspólnej granicy? Czy są jakieś minimalne odległości i jakie przepisy to regulują?

Przepisy prawa nie określają, w jakiej odległości od granicy działki może się znajdować podjazd. Może on być w dowolnym miejscu działki, nawet bezpośrednio przy granicy. Jeśli jednak podjazd ma być równocześnie wykorzystywany jako parking, obowiązują już pewne ograniczenia. Otóż odległość od okien pomieszczeń mieszkal-nych wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, dla samochodów osobowych nie może być mniejsza niż 7 m – w przypadku od jednego do czterech stanowisk włącznie i 10 m – w przypadku 5-60 stanowisk. (bs)

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi