Gdzie może być usytuowany podjazd na działce?


Czy sąsiad może zrobić na swojej działce podjazd tuż przy wspólnej granicy? Czy są jakieś minimalne odległości i jakie przepisy to regulują?

Przepisy prawa nie określają, w jakiej odległości od granicy działki może się znajdować podjazd. Może on być w dowolnym miejscu działki, nawet bezpośrednio przy granicy. Jeśli jednak podjazd ma być równocześnie wykorzystywany jako parking, obowiązują już pewne ograniczenia. Otóż odległość od okien pomieszczeń mieszkal-nych wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, dla samochodów osobowych nie może być mniejsza niż 7 m – w przypadku od jednego do czterech stanowisk włącznie i 10 m – w przypadku 5-60 stanowisk. (bs)

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty