Izolacja tarasu a balustrada.


Taras na piętrze powinien być szczelny, żeby nie doszło do zamakania pomieszczeń parteru. Musi też być bezpieczny, więc zawsze osłania się go balustradą. Duże znaczenie ma sposób jej zamocowania, nie wolno bowiem przerwać ciągłości izolacji przeciwwilgociowej.

Każdy element zakotwiony w tarasie przerywa ciągłość izolacji przeciwwodnej i naraża taras na powstanie nieszczelności. Aby jednak balustrada była stabilna i bez obaw można się było o nią oprzeć, jej słupki najczęściej przykręca się właśnie do tarasu. Nie zagrożą one jego szczelności, jeśli starannie uszczelni się wszystkie miejsca przebicia. Słupki balustrady można przykręcić w trakcie budowy bezpośrednio do żelbetowej płyty tarasu albo po jej zakończeniu, kotwiąc je w wywierconych otworach. W pierwszym przypadku kolejne warstwy wykończeniowe tarasu układa się wokół zamocowanego słupka, więc w poziomie izolacji łatwo nałożyć specjalne mankiety uszczelniające i dzięki temu zachować jej ciągłość. Nie trzeba mocować od razu całych słupków, można przygotować dla nich wypuszczone z powierzchni tarasu pręty lub kotwy. Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej wtedy, kiedy balustrada stanowi gotowy element – stalową wystarczy przyspawać do pozostawionych prętów, a drewnianą odpowiednio przymocować do kotew. W przypadku wiercenia w wykończonej powierzchni tarasu każdy otwór trzeba wypełnić wodoodporną zawiesiną iniekcyjną. Najlepiej, jeśli słupki są na tyle długie, że można je zagłębić w zawiesinie – tworzy się wtedy szczelne, trwałe połączenie. Słupki o długości równej wysokości balustrady muszą mieć stalowe podstawy (marki), które mocuje się do tarasu wklejanymi kotwami. Styki marek z powierzchnią tarasu uszczelnia się silikonem. Niezależnie od wybranego sposobu mocowania miejsca osadzenia słupków wykańcza się dopasowanymi do balustrady estetycznymi talerzykami osłonowymi.Połączenie balustrady ze ścianą nie musi być tak szczelne, ale nadal mocne, aby po pewnym czasie balustrada nie zaczęła się ruszać. Najbezpieczniej stosować kotwy iniekcyjne nadające się także do pustaków ściennych. Jeżeli ściana jest z zewnątrz ocieplona, to w warstwie izolacji wierci się otwór i balustradę mocuje się bezpośrednio do muru. Podobnie jak przy płycie tarasu miejsce osadzenia balustrady wykańcza się odpowiednim elementem osłonowym.

Taras dobrze zaizolowany
Gwarancją prawidłowego zabezpieczenia powierzchni tarasu przed przeciekaniem jest zastosowanie kompletnego systemu uszczelniającego. W jego skład wchodzą niezbędne izolacje powierzchniowe, taśmy, mankiety i wypełnienia dylatacji. Szczegółowe rozwiązania różnią się w poszczególnych systemach, dlatego ważne jest, aby nie mieszać ich elementów. W systemach zawierających masy hydroizolacyjne głównymi składnikami mogą być: szlam jednoskładnikowy (SOPRO, DEITERMANN), szlam dwuskładnikowy (SIKATOP, BOTAMENT), płynna folia jednoskładnikowa (BOLIX) albo płynna folia dwuskładnikowa (SECCO, IZOHAN).
W czasie prac trzeba pamiętać o wcześniejszym zagruntowaniu podłoża oraz zabezpieczeniu taśmą miejsc szczególnie narażonych na przeciekanie – szczelin i narożników. Systemy oferujące maty i membrany różnią się podkładem: można je układać na szlichcie betonowej lub na warstwie żwiru (SCHLÜTER, TEGOLA POLONIA) albo bezpośrednio na macie drenażowej (SCHLÜTER). Maty układa się luźno, bez przytwierdzania do podłoża i z zachowaniem kilkucentymetrowych zakładów.Autor: Andrzej Szandomirski

Autor: Andrzej Szandomirski


1 Prawidłowo zaizolowane otoczenie słupka. 1a Słupek przykręcony bezpośrednio do płyty.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


1b Słupek wklejany.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


2 Połączenie ze ścianą.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Nie niszczyć izolacji
Balustrada nie zawsze musi przerywać ciągłość izolacji tarasu – czasami można ją umocować inaczej:Odpowiednio wyprofilowane słupki można przykręcić do czoła płyty tarasu lub do ściany parteru...
Autor: Andrzej Szandomirski
...można też wykorzystać ciekawie zaprojektowany gzyms, który dodatkowo jest miejscem mocowania opraw oświetleniowych...
Autor: Daniel Rumiancew
...albo murowane słupki, jeżeli są na tyle blisko siebie, że przęsła między nimi nie będą zbyt wiotkie.
Autor: Andrzej SzandomirskiJeśli balustrada opiera się o wąski murek, łatwo go uszkodzić, na przykład podczas szarpnięcia poręczy. Ryzyko jest tym większe, im bardziej balustrada wystaje ponad murek. Aby temu zapobiec, słupki powinno się nasuwać na specjalne kotwy z wałkami stalowymi.
Autor: Andrzej Szandomirski
Drewniane słupki balustrady mocuje się na kotwach tak, aby ich dolna krawędź nie dotykała powierzchni tarasu, ale znajdowała się około 2 cm ponad nią. Umożliwia to swobodną pracę drewna i chroni je przed podciąganiem wilgoci.
Autor: Andrzej Szandomirski

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi