Jak się dobiera rynny?


Samodzielnie można to zrobić tylko wtedy, gdy dach ma nieskomplikowaną budowę – jest dwu- albo czterospadowy (nie ma lukarn ani koszy). Najpierw trzeba obliczyć tak zwaną efektywną powierzchnię dachu (EPD). Oblicza się ją według wzoru:
EPD = (W + H/2)x L
gdzie:
W – odległość w poziomie od narożnika dachu do kalenicy
H – wysokość dachu
L – długość dachu.
(Wszystkie wymiary należy podać w metrach.)

Gdy obliczymy, jaką powierzchnię trzeba odwodnić, pozostaje dobór odpowiednich średnic rur spustowych i przekrojów rynien. Producenci systemów odwodnień przygotowują specjalne tabele, w których można znaleźć informacje, jakie wymiary powinny mieć elementy systemu, aby skutecznie odprowadził on wodę z dachu o określonej powierzchni. Na przykład, aby odprowadzić wodę z dachu dwuspadowego o powierzchni 200 m², wystarczą rynny o przekroju 125 mm i dwie rury spustowe o średnicy 100 mm (po jednej z każdej połaci).


Jeżeli dach ma skomplikowany kształt (kosze, lukarny), dobór rynien i rur spustowych należy zlecić dekarzowi.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi