Jak wyciszyć pomieszczenie


Hałas to trudny przeciwnik – rozchodzi się w różnych kierunkach i niełatwo się od niego odizolować. Zamiast uciszać wszystkich wokół, lepiej zadbać o komfort akustyczny pomieszczeń, czyli za pomocą odpowiednich materiałów sprawić, że dźwięki będą słyszalne tylko tam, gdzie powinny.

Drgania wywołane hałasem pochodzącym zarówno ze źródeł wewnątrz domu, jak i z zewnątrz są przenoszone na wszystkie połączone ze sobą przegrody. W rezultacie dźwięki wywołane w jednym miejs­cu – na przykład odgłos gałęzi spadającej na dach – w ekstremalnych sytuacjach są słyszalne w całym domu. Od hałasu można się odizolować w zamkniętym, wyciszonym pomieszczeniu, ale też w pomysłowo zaprojektowanej otwartej przestrzeni. Duże pokoje nie muszą być skazane na zjawisko pogłosu – dźwięki nie będą się odbijały od przegród ani nakładały na siebie, jeśli zastosuje się materiały wykończeniowe pochłaniające lub rozpraszające drgania.

Materiał do izolacji akustycznej często pełni dwie funkcje – tłumi dźwięki i zabezpiecza przegrody przed ucieczką ciepła. Warto wziąć to pod uwagę, dobierając jego rodzaj i grubość.
Autor: Robert Szarapka

Rodzaje dźwięków

Dźwięki powietrzne
to fale akustyczne rozchodzące się w różnych kierunkach wokół źródła dźwięku. Napierając na przegrody, wprawiają je w drgania, przez co dźwięki przenikają do sąsiednich pomieszczeń.
Dźwięki uderzeniowe są wywoływane mechanicznym oddziaływaniem – uderzeniem, stąpaniem, pracą urządzeń gospodarstwa domowego. Drgania przenoszą się na przyległe elementy i przenikają do pozostałych pomieszczeń. Aby hałas nie był uciążliwy, wszystkie przegrody w domu powinny mieć określoną izolacyjność akustyczną.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiGdzie stosować dźwiękoizolację
Strop. Musi przede wszystkim tłumić drgania wywołane dźwiękami uderzeniowymi – odgłosami kroków czy upadających przedmiotów. W tym celu w warstwie podłogi albo na suficie pod stropem układa się warstwy wyciszające. W masywnych stropach monolitycznych wystarczą materiały, których łączna izolacyjność wynosi 22 dB, w lek­kich wartość ta jest większa – przynajmniej 28 dB. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej, czyli niepołączonej z konstrukcją budynku. Podkład ze zbrojonego betonu razem z warstwami wykończeniowymi musi być ułożony na materiale izolującym i oddzielony od ścian, stropu i słupów pasami izolacji – dylatacją brzegową szerokości około 1 cm. Przy takim rozwiązaniu drgania rozchodzą się tylko w obrębie podłogi i nie przenoszą się na inne przegrody. W remontowanych budynkach, kiedy nie ma się pewności, jaka jest nośność stropu, zamiast ciężkiej podłogi pływającej można wykonać znacznie lżejszą podłogę na legarach. Jeśli dźwięki dobiegają z dołu, warto na suficie przykleić materiał izolacyj­ny albo wykonać sufit podwieszany. Jego właściwości dźwiękochłonne zależą od odległości od powierzchni stropu, grubości zastosowanej izolacji oraz rodzaju okładziny.

Podłoga. Cichy strop chroni przed przenikaniem dźwięków między kondygnacjami. Jednak również stukot i głuchy odgłos towarzyszący stąpaniu po posadzce mogą być nieprzyjemne. Dotyczy to zwłaszcza paneli, które są często montowane bez użycia kleju i w niektórych miejscach tworzy się pod nimi pustka. Pod posadzką powinno się zatem ułożyć elastyczny materiał, który tłumi dźwięki i jednocześnie niweluje drobne nierówności podłoża, pozwalając prawidłowo ułożyć posadzkę. Podłogę można dodatkowo wyciszyć, stosując dźwiękochłonne wykończenie – nie twardą posadzkę, ale na przykład wykładzinę dywanową, korkową lub z tworzywa sztucznego.

Ściany. Ściany działowe są narażo­ne głównie na dźwięki powietrzne, a więc na fale akustyczne wywołane rozmową lub krzykiem. Drgania są przenoszone bezpośrednio przez ścianę i okrężną drogą – przez jej połączenia z przegrodami konstrukcyjnymi budynku. Dlatego zastosowanie dobrego wypełnienia dźwiękochłonnego w konstrukcji ściany jest równie ważne jak dokładne zaizolowanie jej styków z sąsiednimi przegrodami – najwięcej dźwięków przedostaje się właśnie przez nieszczelności.
Ściany zewnętrzne najczęściej są wystarczająco masywne, aby chronić przed dźwiękami przenikającymi z zewnątrz – w większości przypadków wystarczy, aby ich izolacyjność była rzędu 20 dB. Są jednak sytuacje, kiedy warto je wyciszyć – na przykład przy ruchliwej ulicy albo wtedy, kiedy elewacja domu jest pokryta sidingiem – warstwa tłumiąca zlikwiduje głuchy odgłos powstający podczas uderzenia o okładzinę. W dużych pomieszczeniach, w których niewiele jest miękkich materiałów (na przykład zasłon, mebli, dywanów), powinno się też zadbać o takie wykończenie ścian, które rozproszy dźwięki, redukując pogłos. Mogą to być tynki akustyczne, farba strukturalna, tapeta lub okładzina korkowa.

Dach. Zagadnienie izolacji akustycznej dachu może się wydawać niepotrzebne, ale kto mieszka pod nieprawidłowo wyciszonymi skosami dachu krytego blachą lub blachodachówką, ten z pewnością uważa inaczej. Krople deszczu, gałęzie spadające na dach, podmuchy wiatru – wszystkie odgłosy są słyszalne na całym poddaszu, bo rozchodzą się w pokryciu dachowym i przenikają do pomieszczeń. Tylko pokrycia dachówkowe albo bitumiczne nie sprawiają takich kłopotów, bo dobrze tłumią dźwięki – pierwsze dzięki swojej masie, a drugie ze względu na elastyczną strukturę. Funkcję izolacji akustycznej na poddaszu może pełnić warstwa ociepleniowa, warto więc wybrać taki materiał, który ma właściwości zarówno izolatora termicznego, jak i akustycznego.

Instalacje. Nieprawidłowo wykonane instalacje wodne i kanalizacyjne oraz klimatyzacja mogą być źródłem uciążliwego hałasu. Aby go ograniczyć, przewody trzeba zaizolować materiałem dźwiękochłonnym i przeciwdrganiowym.

Proste sposoby na ciszę


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Czym wyciszać

1. Akustyczna wełna mineralna
Wszystkie wyroby z wełny doskonale chłoną dźwięki – zarówno powietrzne, jak i uderzeniowe. Do wyciszania używa się jednak specjalnych płyt lub mat z wełny skalnej bądź szklanej o podwyższonych parametrach akustycznych – wynikają one ze specyficznego układu włókien. Cienkie, sprężyste włókna mogą być ułożone jednokierunkowo albo rozproszone i równomiernie splątane w każdym kierunku. Powstają w ten sposób otwarte pustki powietrzne, które dobrze tłumią drgania. Dzięki temu wełna ma dużą chłonność akustyczną i małą sztywność dynamiczną, a więc bardzo dobrze tłumi dźwięki. Wartość współczynnika pochłaniania dźwięku ap zależy od tego, czy wełna jest przyklejona do podłoża, oddzielona od niego pustką powietrzną, czy osłonięta okładziną. Zmienia się też w zależności od grubości izolacji. Najczęściej mieści się w zakresie ap=0,8-1.
Miękkie płyty o gęstości poniżej 30 kg/m³ dobrze pochłaniają dźwięki rozchodzące się w powietrzu. Układa się je w ścianach, skosach poddasza, stropach drewnianych i sufitach podwieszanych. Szerokość płyt najczęściej wynosi około 60 cm, a długość około 120 cm. Dostępne grubości to 30-150 mm. Ich koszt w zależności od grubości to 11-31 zł/m².
Maty również mają małą gęstość i podobnie jak miękkie płyty perzeznaczone są do izolowania przegród od dźwięków powietrznych. Nad płytami mają tę przewagę, że łatwiej i szybciej układa się je na dużych powierzchniach – na przykład w szkieletowych ścianach działowych lub sufitach podwieszanych. Są jednak trudniejsze w obróbce – docinanie niewielkich fragmentów jest bardzo pracochłonne. Ponieważ maty są komprymowane, czyli ściśnięte do mniejszych rozmiarów celem łatwiejszego transportu, po rozpakowaniu trzeba odczekać, aż „urosną” do deklarowanej grubości. Koszt – 12-46 zł/m².
Twarde płyty dobrze pochłaniają dźwięki uderzeniowe, są więc przeznaczone do izolo­wania stropów. Ich grubość to najczęściej 20-40 mm. Między wełną a stropem powinna się znaleźć warstwa oddzielająca – folia lub paroizolacja. Na wełnie układa się folię i na niej warstwę zbrojonego betonu o grubości 4-5 cm, która dociśnie wełnę do podłoża, zwiększając jej właściwości akustyczne. Aby drgania nie przenosiły się z podłogi na ściany, wzdłuż obrzeży powinno się ułożyć taśmę akustyczną albo paski z wełny grubości 2 cm. Twarde płyty bardzo łatwo się przycina. Koszt – powyżej 20 zł/m².
Niektóre produkty o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają właściwości decydujące o ich specjalnym przeznaczeniu. Na rynku są izolacje wodoodporne, ogniochronne, powlekane, bardzo twarde lub sprężyste. Przykładowo płyty akustyczne laminowane od spodu warstwą welonu szklanego są polecane jako wkłady dźwiękochłonne pod okładziny w ścianach działowych i sufitach podwieszanych. Dzięki welonowi są sztywniejsze i łatwiej się je układa (cena 16 28 zł/m²). Jeśli natomiast zależy nam na jak najcieńszej izolacji ścian lub sufitów, można wybrać specjalne maty wygłuszające grubości 3 cm, mocowane do podłoża na cienkich profilach (cena około 10 zł/m²). Do przewodów instalacyjnych wybiera się najczęściej specjalne kształtki albo płyty powlekane welonem szklanym. Zaletą izolacji z wełny jest jej niepalność i brak reakcji na większość związków chemicznych. Nie można jednak zapomnieć o zabezpieczeniu jej paroizolacją od strony pomieszczeń.Maty i miękkie płyty dobrze chłoną dźwięki powietrzne, więc sprawdzają się w ścianach działowych, sufitach podwieszanych i skosach poddasza.
Autor: URSA
Stropy wycisza się za pomocą twardych płyt, dobrze tłumiących dźwięki uderzeniowe i łatwych w obróbce.
Autor: Robert Szarapka
Maty trudno jest dokładnie przyciąć, dlatego lepiej używać ich na dużych powierzchniach.
Autor: Jarosław SosińskiMaty akustyczne po rozpakowaniu trzeba strzepnąć i odczekać, aż osiągną deklarowaną grubość. Są elastyczne, ale dość grube..
Autor: ISOVER
..dlatego w miejscach wymagających cienkiej warstwy wyciszającej dobrze jest stosować maty wygłuszające grubości 3 cm.
Autor: ISOVER


2. Akustyczny styropian

Różni się on od tradycyjnego styropianu ekspandowanego tym, że jest bardziej sprężysty – jego granulki są większe. Tłumi wyłącznie dźwięki uderzeniowe, przy czym, aby nabrał optymalnych właściwości akustycznych, trzeba go obciążyć, ścieśniając jego strukturę. Z tego powodu styropianu akustycznego używa się tylko do izolacji stropów – w konstrukcjach podłóg pływających. Warstwę obciążającą stanowi betonowy podkład grubości 4-5 cm. Zbrojenie podkładu zabezpiecza go przed pękaniem na skutek delikatnych ruchów na odkształcalnym podłożu styropianowym. Pod takim obciążeniem wysokość styropianu zmniejsza się o 2-3 mm, granulki zostają ściśnięte i materiał dobrze tłumi dźwięki uderzeniowe na poziomie 26-32 dB. Stosowanie styropianu akustycznego w ścianach zewnętrznych czy sufitach podwieszanych, gdzie nie można go odpowiednio dociążyć, zamiast polepszać – pogarsza ich akustykę.
Płyty styropianu akustycznego mają wymiary 100 x 50 cm. Ich grubość po obciążeniu podkładem betonowym to: 15, 20, 25, 30, 35 lub 40 mm. Gęstość mieści się w zakresie 8-12 kg/m³. Płyty układa się na równym podłożu, ściśle obok siebie. Spoiny powinny być przesunięte względem siebie o pół długości płyty. Obwodowe pasy dylatacyjne wykonuje się najczęściej z tego samego styropianu pociętego na pasy – można też wykorzystać odpady pozostałe po przycinaniu płyt. Zanim ułoży się podkład betonowy, na styropianie rozkłada się warstwę oddzielającą z folii lub papy. Koszt styropianu akustycznego to w zależności od grubości 3-9 zł/m². Ponieważ płyty akustyczne mają niewielką grubość – maksymalnie 4 cm – nie są dobrymi izolatorami cieplnymi. Dlatego nad nieogrzewanymi pomieszczeniami na warstwie akustycznej można dołożyć odpowiednio grubą izolację ze zwykłego styropianu. Warstwa akustyczna znajduje się wówczas bezpośrednio na stropie, a docieplająca – na akustycznej. Na rynku są też gotowe płyty złożone z dwóch warstw o różnej gęstości, a także płyty akustyczne laminowane folią aluminiową, przeznaczone pod ogrzewanie podłogowe.Do wyciszenia stropu wystarczy warstwa styropianu akustycznego grubości 2-4 cm, pod warunkiem że dociąży się go podkładem betonowym. Aby uniknąć mostków akustycznych, płyty układa się na mijankę.
Autor: Robert Szarapka
Płyty styropianowe o dwóch gęstościach od spodu mają warstwę bardziej elastyczną, lepiej tłumiącą dźwięki, a na wierzchu – warstwę izolującą termicznie. Płyty mają grubość 47-113 mm, a ich zdolność tłumienia dźwięków to około 26 dB. Kosztują około 14 zł/m2.
Autor: MARBET
Płyty przeznaczone pod ogrzewanie podłogowe są wykonane z pasków elastycznego styropianu akustycznego oklejonego z jednej strony polietylenową tkaniną. Szerokość rolki wynosi 1 m, długość 5 m. Płyty są dostępne na zamówienie, koszt 1 m2 to około 18 zł.
Autor: KOTAR

3. Korek akustyczny
Dawniej do wyciszania stosowano korek techniczny o grubości ziaren 6-7 mm. Dużo lepszym izolatorem jest korek akustyczny, który ma mniejsze ziarna grubości 1-3 mm, za to trzykrotnie większe przestrzenie powietrzne, a do jego produkcji używa się specjalnych lepiszczy. Jego strukturę tworzą cienkościenne, pokryte woskiem i wypełnione powietrzem komórki. Dzięki temu jest ściśliwy, bardzo elastyczny i dobrze tłumi drgania oraz wibracje, poprawiając akustykę pomieszczeń, zwłaszcza w zakresie dźwięków uderzeniowych. Płyty korka akustycznego mają grubość 10-20 mm, dobiera się ją indywidualnie w zależności od wymaganego stopnia tłumienia. Płyty grubości 10 mm mają izolacyjność około 43 dB, a te grubości 20 mm nawet 48-50 dB. Koszt płyt zależnie od grubości to 60-85 zł/m². Zaletą korka jest to, że praktycznie się nie starzeje i nie traci swoich właściwości. Do jego przyklejania trzeba używać specjalnego kleju.

Korek przykleja się do podłoża specjalnym klejem. Im grubsza warstwa izolacji, tym lepiej tłumi dźwięki.
Autor: Jan Wajszczuk

4. Materiały celulozowe i drewnopochodne

Włókna celulozowe
są pozyskiwane w procesie przetwarzania makulatury. Rozwłókniona celuloza jest impregnowana związkami boru, co zabezpiecza ją przed gniciem. Jako luźna zasypka nadaje się przede wszystkim do wyciszania dźwięków powietrznych, dlatego nie stosuje się jej w stropach użytkowych (nadaje się do stropów oddzielających nieużytkowe poddasza lub strychy). Ich dobra izolacyjność wynika z budowy włókien – porowata, gąbczasta struktura zapewnia obecność dużej ilości powietrza zarówno w strukturze włókien, jak i w przestrzeni międzywłóknowej. Izolację układa się za pomocą agregatu, nie wolno robić tego samodzielnie. W zależności od miejsca zastosowania włókninę układa się warstwami o różnej gęstości. W ścianach najlepsza jest gęstość 54-64 kg/m³, w połaciach dachowych 40-50 kg/m³, a w stropach na nieużytkowym poddaszu lub strychu 30-35 kg/m³. Zaletą tej technologii jest bezodpadowy montaż – nie ma strat technologicznych. Koszt z robocizną – 160-250 zł/m³.
Płyty drewnopochodne tworzą sprasowane włókna drzewne. Ich gęstość to 45 kg/m³, dzięki czemu w dużym stopniu tłumią dźwięki. Płyty są sprężyste, mają zwartą strukturę i dobrze wypełniają izolowane przestrzenie, zachowując swój kształt i nie osiadając w miarę upływu czasu. Mogą mieć grubość 50-200 mm. Ich koszt to 10-37 zł/m².
Płyty pilśniowe miękkie nadają się do wyciszania ścian, dachów, podłóg, wypełniania szczelin dylatacyjnych lub jako wykładziny sufitowe. Są sztywne, lekkie i łatwe w obróbce. Mają długość 2,5 m, szerokość 1,25 m i grubość 12-19 mm. Kosztują około 6 zł/m².Płyty drewnopochodne dobrze chłoną dźwięki, ściśle wypełniają izolowaną przestrzeń i służą alergikom. Tłumią przede wszystkim dźwięki powietrzne.
Autor: KRONOPOL
Wtryskiwane agregatem włókna celulozowe zapewniają maksymalne wykorzystanie materiału, bez strat technologicznych. Ponieważ nie mają zdolności pochłaniania dźwięków uderzeniowych, w stropach układa się je tylko wtedy, kiedy przestrzeń nad nimi jest nieużytkowa.
Autor: NORDISKA EKOFIBER POLSKA
Parametry akustyczne stropu można też poprawić w bardzo prosty, domowy sposób – układając miękką wykładzinę zamiast twardej posadzki.
Autor: Piotr Mastalerz

5. Szkło piankowe
Płyty z czarnego szkła piankowego są bardzo wytrzymałe mechanicznie, odporne na większość związków chemicznych, niepalne i łatwo się tną. Mogą być mocowane na zewnątrz murów, układane w ścianach warstwowych lub przyklejane do powierzchni ścian wewnętrznych. Można też budować z nich lekkie ściany działowe. Płyty mają długość 45 cm. Przy szerokości 30 cm ich grubość wynosi 30-50 mm, a przy szerokości 60 cm – 40-180 mm. Izolacyjność akustyczna 10-centymetrowej warstwy osiąga 28 dB. Gęstość płyt to 120 kg/m³. Cena płyt najczęściej stosowanej grubości 5 cm to około 150 zł/m².

Płyty ze szkła spienionego dobrze izolują akustycznie i termicznie, a do tego są paroszczelne, więc sprawdzą się na przykład nad garażem.
Autor: AZ FLEX

6. Materiały pod podłogi
Tłumią dźwięki uderzeniowe, ale nie pochłaniają dźwięków powietrznych. Są wskazane zwłaszcza pod panele podłogowe bez zintegrowanej warstwy tłumiącej – krokom towarzyszy wtedy głuchy odgłos słyszalny również w niżej położonych pomieszczeniach. O tym, czy panele mają warstwę wyciszającą, czy nie, informują określone symbole, na przykład SAS, UNISOUND, Silenzio. Koszt materiałów podpodłogowych zawiera się w granicach 0,65-12 zł/m².
Elastyczna mata piankowa grubości 3 mm niweluje nierówności podłoża, chroni przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych i zapobiega tworzeniu się mostków akustycznych. Może być stosowana także na ogrzewaniu podłogowym.
Płyty drewnopochodne ze sprasowanych wiórów drzewnych są lekkie i porowate, stanowią równe i elastyczne podłoże dla warstwy posadzki.
Maty korkowe są ściśliwe i elastyczne, nie nasiąkają wodą i nie starzeją się.
Tektura falista dobrze tłumi dźwięki, przepuszcza parę wodną i nie sprężynuje.
Mata Tuplex grubości około 3 mm to dwie warstwy folii polietylenowej rozdzielone warstwą granulek styropianowych zatopionych w kleju. Nadaje się do stosowania pod podłogi drewniane lub drewnopodobne. Ma dużą zdolność tłumienia dźwięków – 18 dB. Mata chroni przed wilgocią, więc nie ma potrzeby stosowania paroizolacji. Grubość maty nie ulega zmianie w trakcie eksploatacji.
Maty poliuretanowe w zależności od typu nadają się pod przyklejane wykładziny elastyczne, linoleum oraz wykładziny kauczukowe albo pod wykładziny dywanowe przyklejane i luźno układane. Można je układać na konstrukcji nośnej stropu, na jastrychach, szpachlowanych podłogach z desek, na PCW, posadzkach z płytek kamiennych i ceramicznych, parkietach lakierowanych. Grubość mat to 3 mm, a zdolność tłumienia dźwięków 17-19 dB. Maty z ekstrudowanej pianki poliuretanowej osiągają izolacyjność 22 dB. Ceny: 0,65-10 zł/m².Płyty drewnopochodne dobrze chłoną dźwięki, ściśle wypełniają izolowaną przestrzeń i służą alergikom. Tłumią przede wszystkim dźwięki powietrzne.
Autor: BARLINEK
...ale sporą popularnością nadal cieszy się tradycyjna mata piankowa...
Autor: Jan Wajszczuk
...lub tektura falista, która zapewnia posadzce drewnianej stabilność położenia.
Autor: BARLINEK

7. Wyroby gumowe

Folia dźwiękoizolacyjna
ma grubość 3 mm. Może być stosowana jako izolacja ścian, stropów, dachów lub sufitów podwieszanych. Mocuje się ją mechanicznie albo za pomocą kleju. Jej izolacyjność jest duża, sięga 50 dB, ale przy układaniu trzeba dbać o to, aby nie pozostawiać szczelin – wszystkie warstwy muszą do siebie ściśle przylegać, inaczej na stykach powstaną mostki akustyczne pogarszające parametry przegrody. Rolka ma szerokość 1,1 m, długość 10 m. Cena to około 35 zł/m². Jeśli folia wymaga przycięcia, należy używać bardzo ostrego noża o prostej krawędzi tak, żeby nie strzępić jej brzegów.
Płyty i maty gumowe stosuje się głównie w obiektach przemysłowych, ale można je wykorzystać na przykład jako izolację pod urządzeniami wytwarzającymi drgania, jak pralka, zmywarka. Dzięki temu hałas wywoływany przez te urządzenia będzie mniej uciążliwy. Płyty mają grubość 1-5 mm, ich koszt – od 5 zł/m².

Folia dźwiękoizolacyjna przypomina zwykłą matę gumową, ale jej izolacyjność osiąga nawet 50 dB.
Autor: SEMAG

Wyroby piankowe specjalne
Stosuje się je w pomieszczeniach odsłuchowych albo jako najprostszy sposób wyciszenia ściany lub sufitu między sąsiednimi mieszkaniami bądź segmentami. Maty polietylenowe tworzą trudno zapalne ekrany dźwiękochłonne o izolacyjności około 26 dB. Płyty z pianki poliuretanowej mają warstwę samoprzylepną ułatwiającą montaż. Ich grubość to 2 cm, szerokość 100 cm i długość 200 cm. Mają gęstość 40 kg/m³. Izolacyjność płyt wynosi 22-24 dB. Na powierzchniach narażonych na uszkodzenia mechaniczne można stosować twardsze płyty warstwowe – z pianki poliuretanowej i polietylenowej. Płyty piankowe profilowane mają grubość 8-15 cm, a ich wierzchnia strona jest wyprofilowana w postaci piramidek, stożków lub fal. Dzięki ich różnemu nachyleniu płyty pochłaniają i rozpraszają dźwięki niezależnie od kierunku padania fali akustycznej.

Panele tłumiąco-rozpraszające z pianki poliuretanowej stosowane w pomieszczeniach odsłuchowych mogą być wyprofilowane w stożki lub piramidki – przypominają wtedy wytłaczankę do jajek. Niestety, ze względu na cenę nie cieszą się popularnością wśród prywatnych inwestorów – płyta o powierzchni 1 m2 kosztuje ponad 150 zł, do tego trzeba doliczyć wykończenia naroży oraz specjalny klej, którego cena sięga nawet kilkuset złotych.
Autor: HOOHACUSTIC

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi