Jak wykonać tynk cementowo-wapienny?


Zdecydowaliśmy się wykończyć ściany od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym, bo jego chropowata powierzchnia rozprasza dźwięki lepiej niż gładki tynk gipsowy i w pomieszczeniu nie ma wrażenia pogłosu. Chcemy jednak, aby ściana wyglądała estetycznie. Zdecydowaliśmy się na tynk nakładany maszynowo. W jaki sposób trzeba przeprowadzić prace, żeby uzyskać najlepszy efekt?

Przede wszystkim należy dobrze przygotować podłoże. Ściana przed tynkowaniem musi być oczyszczona z pyłu i wolna od wykwitów. Dobrze, jeśli ma równą powierzchnię, bo nie trzeba wtedy zbytnio pogrubiać tynku. Ścianę wymurowaną z betonu komórkowego należy zwilżyć, aby bloczki nie wchłonęły zbyt dużo wody z zaprawy – osłabiłoby to tynk. Na przygotowanej ścianie mocuje się co 1,5 m listwy drewniane lub stalowe o wysokości równej planowanej grubości tynku. Pełnią one funkcję prowadnic przy wyrównywaniu narzuconej mieszanki i wyznaczają lico tynku. Tynk składa się z trzech warstw: obrzutki, narzutu i gładzi. Poszczególne warstwy różnią się udziałem objętościowym składników: cementu (c), wapna (w) i piasku(p). W skład obrzutki wchodzą cement, wapno i piasek w stosunku c:w:p = 1:1:9. Warstwa narzutu jest trochę gęściejsza niż obrzutka, w jej składzie nie ma cementu, a stosunek wapna i piasku to w:p = 1:3. Ostatnia warstwa –  gładzi – jest najrzadsza, w jej skład wchodzą wapno i piasek w stosunku 1:1,5. Każdą warstwę natryskuje się oddzielnie, zachowując przerwy technologiczne umożliwia-jące wyschnięcie poprzedniej warstwy (wilgotność po-wierzchni nie powinna przekraczać 10-12%). Orientacyjny czas takiej przerwy to dziesięć dni na 1 cm grubości tynku, a więc prace trwają około miesiąca.
Obrzutki nie trzeba wyrównywać, ale gładź decyduje o jakości wykończenia ściany i trzeba ją wykonać starannie. Natryskuje się ją warstwą grubości 2-3 mm, pasmami – najpierw pozostawia się przerwy równe szerokości pasm, a następnie uzupełnia je zaprawą. Na zakończenie powierzchnię zaciera się na gładko przy użyciu pacy styropianowej lub obkładanej filcem. Tynku nie wygładza się na fragmentach, które mają być obłożone płytkami ceramicznymi, bo szorstka powierzchnia zwiększa przyczepność zaprawy klejowej.
Podczas prowadzenia prac trzeba dbać o stan agregatu tynkarskiego – przed tynkowaniem przez węże pompuje się mleko wapienne, aby zwiększyć poślizg zaprawy, a po zakończeniu pracy i po każdej przerwie trwającej ponad godzinę przewody przedmuchuje się sprężonym powietrzem i przemywa wodą. Uwaga! Jeśli powierzchnia ściany ma dobrą przyczepność, można zrezygnować z obrzutki i od razu natrys-kiwać warstwę narzutu. Na powierzchniach betonowych, nawet jeśli są bardzo gładkie, trzeba zawsze zrobić obrzutkę.

Warstwy narzutu i gładzi prze-ciąga się długą pacą po listwach przymocowanych do ściany, zawsze w kierunku od dołu ku górze.
Autor: BAUMIT

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi