Keramzytobetonowe ściany . Co to jest?


Niepozornie szare lub zabarwione na bordowo chropowate pustaki i bloczki z keramzytobetonu nie są żadną budowlaną nowinką. Wciąż jednak krążą o nich sprzeczne informacje oraz mity. Chcemy rozwiać wątpliwości, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego budulca.

Od zwykłego betonu keramzytobeton różni się tym, że jego kruszywem nie jest żwir, ale spiekana glinka zwana keramzytem lub glińcem. Można więc uznać go za materiał pośredni między betonem a ceramiką, który skupia w sobie najlepsze cechy obu tych surowców. Jest więc mocny i jednocześnie niezbyt ciężki; odporny na wilgoć i zdolny dobrze powstrzymywać ucieczkę ciepła, a także akumulować je w sobie. Z keramzytobetonowych bloczków oraz pustaków buduje się ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Technologia ta nie stwarza projektantom prawie żadnych ograniczeń. Jedyną poważną wadą, którą można jej przypisać, jest wciąż spory koszt takiego domu.

Z jakich wyrobów keramzytobetonowych można wznosić ściany jednowarstwowe?Jednowarstwowe ściany zewnętrzne muszą mieć na tyle dobrą izolacyjność termiczną, aby bez dodatkowego ocieplenia uchroniły budynek przed stratami energii. Swoją ciepłochronność zawdzięczają specjalnym elementom ściennym, których konstrukcja i użyty surowiec gwarantują osiągnięcie niskiego współczynnika przewodzenia ciepła λ.
Umożliwiają one budowanie ścian, których współczynnik przenikania ciepła U nie przekroczy dozwolonej wartości, czyli 0,5 W/(m²·K). Wśród takich wyrobów znajdziemy również elementy z keramzytobetonu. Reprezentują je pustaki oraz bloczki z termoizolacją:
 - pustaki – mają podobną budowę do tradycyjnych pustaków ceramicznych, charakteryzują się jednak lepszą izolacyjnością cieplną. Współczynnik U wymurowanych z nich ścian wynosi około 0,38 W/(m²·K). Buduje się z nich mury o grubości 36-36,5 cm. Dzięki specjalnie wyprofilowanym bokom pustaki można łączyć na wpust i wypust, bez konieczności wykonywania spoiny pionowej. Produkowane są też pustaki, których otwory są z jednej strony zasklepione. Dzięki temu podczas murowania nie dostaje się do nich zaprawa;
 - bloczki z termoizolacją – mają specyficzną budowę. W jednych przez środek przechodzi styropianowa wkładka o nieregularnym kształcie, stanowiąca warstwę ociepleniową. W drugich styropian jest z jednej strony zespolony z keramzytobetonowym pustakiem, a z drugiej – z keramzytobetonową płytką. Oba typy bloczków mają wyprofilowane brzegi, by można było je łączyć na wpust i wypust bez konieczności wykonywania spoin pionowych. Niektóre bloczki z wkładką styropianową mają jedną ściankę grubszą. Jest to tak zwana warstwa akumulacyjna odpowiadająca za gromadzenie i utrzymywanie ciepła w ścianie. Oprócz typowych bloczków ściennych oferowane są również ocieplone bloczki jednostronnie zasklepione – używane jako obramowanie otworów okiennych i drzwiowych, kształtki nadprożowe, stropowe i wieńcowe. Ściany z ocieplanych bloczków mają grubość 30 cm, a ich współczynnik przenikania ciepła U nie przekracza 0,29 W/(m²·K).


Z pustaków grubości 36 cm można wybudować ściany jednowarstwowe o współczynniku przenikania ciepła U wynoszącym około 0,29 W/(m²·K).
Autor: MAXIT
Z ocieplonych bloczków powstaną ściany jednowarstwowe o współczynniku przenikania ciepła U wynoszącym około 0,20 W/(m²·K).
Autor: SUKIENNIK

Czy to prawda, że keramzytobeton jest słaby i kruchy?To jeden z mitów narosłych wokół keramzytobetonu. Prawda wygląda zupełnie inaczej. Beton z keramzytem to bardzo wytrzymały surowiec, z którego robi się zarówno małe elementy do murowania ścian w domach jednorodzinnych, jak i wielkowymiarowe prefabrykowane płyty, a nawet elementy konstrukcyjne mostów o dużych rozpiętościach. Wytrzymałość wyrobów keramzytobetonowych wynosi od 2 do 9,5 MPa. Można z nich wznosić kilkukondygnacyjne budynki. Nie ma takiego projektu domu jednorodzinnego, bliźniaka lub szeregówki, którego nie dałoby się zrealizować z wykorzystaniem keramzytobetonu.

Z bloczków i pustaków keramzyto-betonowych można wznosić domy dochodzące do trzech kondygnacji.
Autor: Artur Bułatowicz

Na co trzeba uważać przy transportowaniu i składowaniu?Pustaki są składowane na paletach, podobnie jak inne materiały budowlane. Nie trzeba ich przechowywać pod zadaszeniem, ale warto zabezpieczyć je od góry folią. Palety można układać jedna na drugiej, ale tylko w dwóch warstwach. Ustawianie na sobie trzech lub więcej palet w warunkach budowy mogłoby grozić wypadkiem. Tak więc należy dbać głównie o to, aby ich nikt nie ukradł.

Do przechowywania palet z pustakami nie jest potrzebna żadna wiata. Można je ustawiać na powietrzu.
Autor: Artur Bułatowicz

Czy mury z pustaków keramzytobetonowych trzeba zbroić?Producenci pustaków keramzytobetonowych zalecają stosowanie zbrojenia w murach. Nie należy jednak traktować go jako wzmocnienia potrzebnego ze względów konstrukcyjnych. Nie jest ono w ogóle brane pod uwagę przy obliczeniach nośności murów. Warto je wykonywać tylko po to, aby zmniejszyć ryzyko pojawiania się rys w okolicy otworów okiennych i drzwiowych, mogących powstać na skutek nierównomiernego osiadania budynku, koncentracji naprężeń lub błędów wykonawczych. Używa się wtedy drabinek zbrojeniowych układanych w spoinach poziomych w strefie podokiennej i nad otworami. Zalecenie to nie jest niczym wyjątkowym i nie odnosi się wyłącznie do keramzytobetonu. W równym stopniu dotyczy innych pustaków bądź bloczków, szczególnie zaś elementów o długości 38-60 cm.
Zbrojenie usztywniające może się okazać konieczne w przypadku długich ścian działowych z wąskich kształtek lub bloczków. Co kilka warstw w spoinach umieszcza się specjalne stalowe drabinki zbrojeniowe lub bednarkę (cienkie płaskowniki ze stali). O tym, czy ściany działowe będą wymagać wzmocnień i jak powinny one wyglądać, decyduje projektant domu.

Czy ściany z keramzytobetonu można murować na zaprawę klejową?
Zaprawy klejowe nie zawsze są polecane do keramzytobetonu, gdyż jego powierzchnia bywa niewystarczająco równa. Ponieważ z takich zapraw robi się cienkie, kilkumilimetrowe spoiny, trudno by było zapewnić im jednakową grubość w każdym miejscu. Niektórzy producenci oferują jednak pustaki o tak dużej dokładności wymiarowej, że wręcz wymagają stosowania zapraw klejowych. Przy wznoszeniu ścian jednowarstwowych korzystna okazuje się również zaprawa ciepłochronna zawierająca dodatek keramzytu lub perlitu. Pozwala ona możliwie jak najskuteczniej wyrównać izolacyjność termiczną muru. Spoiny mają zbliżoną izolacyjność do pustaków lub bloczków λ = 0,13-0,21 W/(m·K). Zaprawę tego rodzaju układa się grubymi warstwami – od 8 do 20 mm. Do budowy innych ścian – dwu-, trójwarstwowych, działowych – opłaca się używać taniej, tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej.

Pustaki, których powierzchnia nie jest wystarczająco gładka, muruje się na zaprawę ciepłochronną lub cementowo-wapienną (gdy mają być ocieplane).
Autor: Artur Bułatowicz

Czym można ciąć pustaki z keramzytobetonu?

Bloczki i pustaki keramzytobetonowe nie są tak łatwe do cięcia jak bloczki z betonu komórkowego, ale również można je przycinać ręczną piłą z hartowanymi zębami. Wygodniej jednak będzie je skracać, zwężać lub obniżać za pomocą szlifierki kątowej lub elektrycznej piły dwubrzeszczotowej.

Pustaki z keramzytobetonu można docinać na żądany wymiar piłą o hartowanych zębach.
Autor: MAXIT

Czy z keramzytobetonu można robić ściany piwniczne lub fundamentowe?

Większość producentów zaleca, by piwnice i ściany fundamentowe robić z pełnych bloczków keramzytobetonowych lub betonowych. Niektórzy oferują fundamentowe pustaki zasypowe, które po wymurowaniu wypełnia się masą betonową. Ścian fundamentowych z keramzytobetonu nie trzeba ocieplać. Termoizolacja będzie niezbędna tylko na ścianach piwnicznych. Bez względu na rodzaj elementy, z których powstają podziemne części budynku, powinno się murować na pełną spoinę, aby zapewnić im lepszą wytrzymałość. Nie są do tego celu polecane zaprawy ciepłochronne.

Do budowy ścian fundamentowych można użyć keramzytobetonowych bloczków pełnych. Na takich ścianach nie trzeba wykonywać izolacji termicznej.
Autor: MAXIT

Czy chropowata powierzchnia ułatwia izolowanie przeciwwilgociowe?Gdy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej na keramzytobetonowej ścianie fundamentowej zechcemy użyć papy lub folii, nie odczujemy żadnych trudności. Dopiero przy nakładaniu izolacyjnych mas bitumicznych możemy mieć niewielkie problemy.
Masami łatwiej jest bowiem pokryć gładką powierzchnię, a keramzytobetonowe pustaki lub bloczki są nieco chropowate. Większe będzie zużycie materiału, a praca okaże się bardziej mozolna i potrwa zapewne trochę dłużej. To, co jest wadą w przypadku mas bitumicznych, będzie zaletą podczas izolowania masami mineralnymi. Chropowate ścianki zwiększą bowiem przyczepność takiej masy. Musimy jednak wiedzieć, że nie wszystkie wyroby keramzytobetonowe mają chropowatą powierzchnię.

Czy można łączyć keramzytobeton z innymi materiałami murowymi?Oczywiście tak. Jednak biorąc pod uwagę to, że wyroby keramzytobetonowe oferowane są w kompletnym systemie, powstaje pytanie o zasadność takich połączeń. Gdy jednak z jakichś powodów będziemy zmuszeni zbudować ściany działowe z innego materiału niż zewnętrzne, pamiętajmy o ogólnych zasadach dotyczących ich łączenia.

W domach z keramzytobetonu ściany wewnętrzne można wznosić z innych materiałów, na przykład z cegieł ceramicznych.
Autor: Artur Bułatowicz

Dobre połączenie

Połączenie ściany keramzytobetonowej ze ścianą działową z betonu komórkowego.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak się robi nadproża i wieńce?
Zależy to przede wszystkim od rodzaju ściany i zastosowanego w niej budulca:
 - ściany jednowarstwowe z pustaków – można tu zrobić standardowe betonowe nadproże albo wieniec, zbrojone prętami stalowymi lub zastosować kształtki nadprożowe „U” i wieńcowe „L” albo wąskie pustaki stanowiące osłonę wieńca. Elementy takie ustawia się na murze, dokłada zbrojenie i wypełnia betonem. Pustaki osłaniające wieniec lub kształtki „L” zabetonowuje się równocześnie ze stropem. Ważne jest, aby w miejscu nadproża lub wieńca mur nie miał gorszej izolacyjności cieplnej. Elementy te muszą więc zostać docieplone, na przykład paskiem wełny lub styropianu. Kształtki „U” ociepla się, umieszczając pasek materiału termoizolacyjnego w ich wnętrzu, tuż obok zbrojenia (bliżej zewnętrznej strony ściany). Kształtki „L” są najczęściej fabrycznie połączone z termoizolacją. Jeśli nie, także trzeba je docieplić, podobnie jak kształtki „U”. Wykonując deskowanie będące formą betonowego wieńca albo nadproża, należy przewidzieć, że taki wzmacniający element musi być węższy niż ściana, aby zmieścił się 5- lub 10-centymetrowy pas materiału ociepleniowego. Pas taki osłania się od zewnątrz wąskimi keramzytobetonowymi kształtkami, które mają zapewnić jednorodność materiałową lica ściany;
 - ściany jednowarstwowe z bloczków – w takich ścianach do wieńców i nadproży są przewidziane specjalne kształtki „U” i „L” oferowane przez producenta bloczków. Postępuje się z nimi identycznie jak z kształtkami do murów z pustaków, z tą jednak różnicą, że nie trzeba ich ocieplać, gdyż są fabrycznie zespolone z materiałem termoizolacyjnym;
 - ściany nośne w układzie dwu- lub trójwarstwowym – w ich przypadku zarówno wieńce, jak i nadproża nie muszą być ocieplane. I tak będzie zrobiona warstwa izolacji termicznej, która osłoni całą ścianę. Nadproża i wieńce wykonuje się albo ze zbrojonego betonu, albo z gotowych belek L19. Są one zrobione z betonu lub keramzytobetonu i zazbrojone. Ustawia się je na murze, jedna obok drugiej. Puste przestrzenie między nimi należy wypełnić betonem. Można również kupić prefabrykowane belki nadprożowe z betonu, które wystarczy ustawić nad otworem drzwiowym lub okiennym;
 - ściany osłonowe (elewacyjne) w układzie trójwarstwowym i ściany działowe – w ścianach osłonowych nie robi się wieńców, ale nadproża będą konieczne. Gdy są zbudowane z kształtek keramzytobetonowych, wystarczy w dwóch lub trzech spoinach nad otworem oraz tuż pod nadprożem umieścić zbrojenie – bednarkę lub stalowe drabinki zbrojące (tak wzmacnia się również nadproża drzwi w ścianach działowych). Można też zastosować specjalne profile podtrzymujące ścianę nad otworem, które łączy się z nadprożem lub wieńcem ściany nośnej. Wymienione wyżej rozwiązania będą odpowiednie także dla elewacyjnych ścian z klinkieru lub cegły licowej. W elewacyjnej ścianie z keramzytobetonu, która i tak będzie otynkowana lub w inny sposób wykończona, wykonawcy najchętniej robią tradycyjne nadproża żelbetowe. Specjalnie do ścian działowych przeznaczone są zaś keramzytobetonowe, gotowe belki nadprożowe – proste i wygodne w użyciu.


Prefabrykowane nadproża keramzytobetonowe lub betonowe pozwalają skrócić czas murowania ścian.
Autor: Artur Bułatowicz
Wygodne i łatwe w użyciu są keramzytobetonowe kształtki wieńcowe o przekroju w formie litery L.
Autor: ERGOBUD

Nadproża i wieńce


Tradycyjne żelbetowe nadproże w ścianie z ociepleniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Nadproże z kształtek „U” w ścianie jednowarstwowej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Nadproże z belek L19 w ścianie z ociepleniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Nadproże w warstwie nośnej i elewacyjnej ściany trójwarstwowej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiWieniec w ścianie jednowarstwowej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Wieniec w ścianie z ociepleniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Z czego najlepiej zrobić strop?
Technologia ta nie stwarza tu żadnych ograniczeń. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić strop monolityczny – z betonu wzmocnionego stalowym zbrojeniem, prefabrykowany – z betonowych płyt, lub nawet drewniany. Najczęściej jednak inwestorzy decydują się na strop gęstożebrowy. Jego konstrukcję stanowią zbrojone belki betonowe, a wypełnienie – keramzytobetonowe pustaki stropowe, na przykład typu Teriva lub Fert. Gdy konstrukcja i wypełnienie są już na swoim miejscu, całość zalewa się mieszanką betonową. Uzyskuje się w ten sposób stropy o maksymalnej rozpiętości 11,4 m (najczęściej jednak nieprzekraczającej 7,6 m).
Wypełnienie można też zrobić ze styropianowych płyt szalunkowych. Opiera się je na ścianach, od dołu podpiera stalowymi lub drewnianymi stemplami, w odpowiednich miejscach umieszcza belki stropowe i można rozpocząć betonowanie. Takie płyty w odróżnieniu od pustaków stropowych nie wymagają robienia od dołu deskowania.

Producenci keramzytobetonu zalecają, by w domach z tego materiału robić stropy gęstożebrowe, w których za wypełnienie posłużą keramzytobetonowe pustaki Teriva lub Fert.
Autor: Artur Bułatowicz

Jak się osadza okna i drzwi?Do mocowania ościeżnic używa się kołków, dybli lub kotew przeznaczonych do pustaków.
Warto przy tym pamiętać, aby otwory w keramzytobetonowych ścianach wiercić bez udaru.

Jakim tynkiem można wykańczać takie mury?

Do tynkowania ścian nadają się wszystkie dostępne zaprawy łącznie z cienkowarstwowymi, choć sporadycznie są one nakładane bezpośrednio na mur. Do ścian jednowarstwowych szczególnie zaś polecane są tynkarskie zaprawy ciepło­chronne pozwalające dodatkowo poprawić szczelność termiczną murów. Tynki bardzo dobrze trzymają się chropowatej powierzchni bloczków i pustaków keramzytobetonowych. Ściany keramzytobetonowe można też od zewnątrz wykończyć cegłą elewacyjną, klinkierem, sidingiem, oblicówką drewnianą lub jakimkolwiek innym materiałem elewacyjnym. Od wewnątrz można je otynkować albo obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi.

Jak długo ściany z keramzytobetonu mogą pozostawać nieotynkowane?Keramzytobeton ma dużą odporność na wilgoć i mróz, dzięki czemu wykonane z niego ściany mogą pozostać nieotynkowane. Dom pozostawiony w takim stanie nie będzie się jednak zbyt pięknie prezentował, więc lepiej nie rezygnować z wykończenia tynkiem lub innym materiałem. Jeśli dom z ocieplonych bloczków ma przez dłuższy czas pozostawać nieotynkowany, ich pionowe styki trzeba uszczelnić pianką poliuretanową. Wstrzykuje się ją podczas murowania w specjalne kanaliki tworzące się między styropianowymi wkładkami, na styku dwóch bloczków. Średnica kanalików jest dopasowana do standardowej średnicy rurek dozujących piankę.

Keramzytobetonowy dom można pozostawić nieotynkowany na przykład przez okres jesienno-zimowy.
Autor: Artur Bułatowicz

Czy z keramzytobetonu buduje się tylko domy murowane?Na naszym rynku działa kilka firm, które oferują prefabrykowane domy z keramzytobetonu. Na podstawie dostarczonego projektu przygotowują zbrojone elementy ścienne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz kanałami, w których będą przebiegać kable i rury. Zamówione elementy są transportowane na teren budowy i ustawiane za pomocą dźwigu. Dom budowany w tej technologii wymaga ocieplenia, wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zbudowania dachu, wstawienia okien oraz drzwi, a także wykonania wszelkich prac instalacyjnych. Budowa z keramzytobetonowych prefabrykatów to jeden z najszybszych sposobów wznoszenia domów. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, w stanie surowym gotowy jest już nawet po dwóch dniach. Zaletą takiego systemu budowy jest też to, że prace wykonuje autoryzowana ekipa oraz że po zakończeniu robót posesja nie wymaga uciążliwego sprzątania. Jeszcze szybszym sposobem na własny dom jest zamówienie budynku, który składa się z kilku keramzytobetonowych, przestrzennych modułów. Mają one kształt prostopadłościanu. Moduły są najczęściej wykończone pod klucz, to znaczy, że mają już wykonaną warstwę ocieplenia, elewację, dach, schody, balkony, tarasy i wstawione okna oraz drzwi. Mają również zamontowaną instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą. Na życzenie klienta wewnątrz mogą być pomalowane ściany, ułożone kafelki, a nawet zamontowane meble kuchenne. Zamawiający dom ma pełną swobodę w doborze detali i elementów wykończeniowych. Ściany modułów mają dobrą izolacyjność cieplną. Współczynnik U dla takich przegród wynosi 0,23 W/(m²·K). Domy modułowe zamawia się z katalogu projektów gotowych. Moduły są dostarczane na posesję i składane na uprzednio wykonanych fundamentach. Montaż trwa od 7 do 14 dni. Przygotowanie wykopu i fundamentów zajmuje około miesiąca.


Gdy prefabrykaty są zamontowane, pozostaje wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego, przeprowadzenie instalacji, wstawienie okien oraz drzwi i wykończenie ścian.
Autor: Radosław Murat
Domy modułowe od razu po zamontowaniu nadają się do zamieszkania.
Autor: BUDMA SYSTEM

Czy mur z pustaków keramzytobetonowych jest ciężki?Mur wykonany z elementów keramzytobetonowych jest dość lekki. Jego ciężar jest o blisko 20% mniejszy niż ciężar ściany z pustaków ceramicznych. 1 m³ ściany z bloczków wypełnionych styropianem waży około 300 kg, a z pustaków – od 550 do 1660 kg. Nieco lżejsza będzie ściana z pustaków.

Czy ściany keramzytobetonowe są odporne na wilgoć i grzyby?Jest to jedna z największych zalet wyrobów keramzytobetonowych. Potrafią one nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach wigotnościowych szybko odparowywać wodę. Wyroby te mają również małą nasiąkliwość i dużą odporność na wilgoć. Gdy ściany są suche, nie zagrażają im żadne grzyby – ani domowe, ani pleśniowe. Poza tym keramzyt w procesie wypalania (przy temperaturze dochodzącej do 1200°C) zostaje pozbawiony wszelkich składników, które mogłyby być pożywką do rozwoju grzybów.

Jaką wytrzymałość ogniową mają mury z keramzytobetonu?

Wyroby keramzytobetonowe są sklasyfikowane jako niepalne (klasa A1). Otynkowane ściany z bloczków fundamentowych akustycznych grubości 18 cm, pustaków grubości 36,5 i 24 cm mają najwyższą odporność ogniową (również pod obciążeniem) – REI 240, gdzie R to nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, a I – izolacyjność ogniowa. Pustaki do ścian działowych grubości 12 cm są sklasyfikowane jako EI 180 (nośność ogniowa R nie jest brana pod uwagę).
Jako ciekawostkę warto dodać, że ze ścian keramzytobetonowych poddanych badaniu na działanie ognia i temperatury 1150°C nie odpadł nawet tynk.

Czy keramzytobeton to materiał paroprzepuszczalny?
Ściany z pustaków keramzytobetonowych mogą ułatwiać odprowadzanie pary wodnej z wnętrza domu. Wspomogą w ten sposób wentylację, która ma sobie radzić z tym problem, ale nie zawsze jest wystarczająco skuteczna. Paroprzepuszczalność keramzytobetonu jest porównywalna z paroprzepuszczalnością wełny mineralnej. Jest czterokrotnie wyższa od paroprzepuszczalności betonu komórkowego, a od ceramiki – ośmiokrotnie.
Paroprzepuszczalność, jeśli ma mieć jakiekolwiek znaczenie dla domu, nie powinna być niczym ograniczana.

Na nic zda się paroprzepuszczalność muru, gdy obłoży się go styropianową termoizolacją lub od wewnątrz pomaluje ściany farbą olejną.
Autor: Artur Bułatowicz

Czy keramzytobeton ma dobre właściwości akustyczne?Keramzytobeton ma wyjątkowo dobre właściwości akustyczne, nawet przy swojej małej masie. Zawdzięcza to keramzytowemu, porowatemu kruszywu. Bezkonkurencyjny jest w tym przypadku bloczek akustyczny 18 cm, który ma izolacyjność akustyczną Rw = 58 dB (można z niego wybudować ścianę międzymieszkaniową). W tym miejscu należy dodać, że elementy murowe z innych materiałów potrzebują minimum 24 cm, aby spełnić te wymagania.

Czy koszt robocizny jest wyższy niż przy budowie innych murów?Murowanie wyłącznie na spoinę poziomą, możliwość układania zaprawy za pomocą skrzynki dozującej, duże wymiary elementów i mały ciężar pozwalają zaliczyć wyroby keramzytobetonowe do najszybszych murarskich technik wznoszenia ścian. Tym samym koszt robocizny utrzymuje się na normalnym poziomie i nie odbiega znacznie od kosztu budowy domu z ceramiki, betonu komórkowego lub silikatów.

Czy z keramzytobetonu można budować domy pasywne?Jest to jeden z wyrobów preferowanych przez architektów projektujących takie domy. Za jego wyborem przemawiają dobra izolacyjność termiczna i zdolność akumulowania ciepła – dwie najistotniejsze cechy brane pod uwagę przy budowie domów pasywnych. Najlepiej sprawdzają się tu bloczki z termoizolacją. Po dociepleniu od zewnątrz 25-30-centymetrową warstwą wełny lub styropianu będą idealną barierą chroniącą przed ucieczką ciepła.

Keramzytobeton dobrze akumuluje ciepło. Z tego względu jest polecany do budowy domów pasywnych i domach energooszczędnych.
Autor: LIPIŃSCY DOMY

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi