Kontrole w trakcie użytkowania domu


Niecały rok temu zakończyłem budowę domu jedno-rodzinnego. Jakich kontroli podczas użytkowania muszę dokonywać w takim budynku i w jakich terminach? Czy muszę założyć książkę obiektu budowlanego?
Budynek mieszkalny jednorodzinny – zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego – powinien być poddawany przez właściciela (lub zarządcę) następującym kontrolom okresowym zróżnicowanym w ich zakresie oraz terminie:
-co najmniej raz w roku (kontrole roczne) należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych);
-co najmniej raz na pięć lat (kontrole pięcioletnie) trzeba dokonać sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki i otoczenia. Kontrole te powinny uwzględniać również badanie sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Ustawa określa maksymalny czas dzielący kolejne kontrole, ale nie ma przeciwskazań, aby robić to częściej. Kontrole okresowe mogą przeprowadzać osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności – z zastrzeżeniem, że ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje zawodowe w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i ga-zowych. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może również kontrolować – oprócz osób z odpowiednimi uprawnieniami – mistrz kominiarski. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Zwolnienie to nie oznacza jednak, że właściciele nie mogą jej założyć i prowadzić. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest przechowywanie przez okres istnienia budynku dokumentacji budowy oraz powykonawczej, a także opracowań projektowych i dokumentów technicznych związanych z wykonywaniem robót budowlanych w budynku podczas jego użytkowania. (ms)
Podstawa prawna:
-ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi