Kotłownia poza domem


Zamierzam zainstalować kocioł na paliwa stałe (eko-groszek). W domu nie będzie piwnicy. Aby uniknąć problemów ze składowaniem węgla oraz kurzem i brudem, rozważam możliwość instalacji kotłowni w osobnym budynku gospodarczym, w niewielkiej odległości od domu. Czy to dobry pomysł?

Jeśli w domu rzeczywiście nie ma dobrego miejsca na kotłownię, można uznać, że jest to dobry pomysł. Zaletą takiego rozwiązania jest na pewno brak problemów z pyłem i brudem w domu – paliwo takie jak węgiel (nawet typu eko-groszek) jest pod tym względem bardzo uciążliwe. Poza tym kotłownia w osobnym budynku ma, niestety, prawie same wady. Najważniejsza to straty ciepła przez ścianki rur prowadzonych poza domem. Aby były jak najmniejsze oraz by zabezpieczyć instalację przed zamarznięciem w niej wody, konieczne jest zabezpieczenie rur grubą warstwą izolacji i umieszczenie ich pod powierzchnią gruntu poniżej granicy jego przemar-
zania, czyli na głębokości od 0,8 do 1,4 m (w zależności od strefy klimatycznej).
Problemem będzie też umieszczenie naczynia wzbiorczego, które w przypadku kotła na paliwa stałe musi być otwarte i znajdować się nad kotłem, powyżej najwyższego punktu instalacji. Jeśli budynek gospodarczy jest niższy od domu, który ma być ogrzewany, umieszczenie naczynia wzbiorczego wyżej niż najwyższy punkt instalacji będzie niemożliwe. Trzeba wtedy zastosować wymiennik ciepła, który oddzieli część instalacji w kotłowni od reszty, i zastosować dwa naczynia wzbiorcze – jedno w kotłowni, drugie (najlepiej przeponowe, zamknięte) w ogrzewanym domu.
Kolejny problem to szybsze wychładzanie się kotłowni w budynku gospodarczym, zwłaszcza jeśli nie jest on ogrzewany. Gdy paliwo w kotle się wypali, temperatura w takiej kotłowni obniży się dużo szybciej, niż gdyby znajdowała się ona w dużym, w całości ogrzewanym domu. To grozi zamarznięciem wody w instalacji, czego efektem może być pęknięcie rury.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi