Między grzejnikiem a instalacją. Rodzaje podłączeń


Od instalacji centralnego ogrzewania oczekujemy, że zapewni nam w domu komfort cieplny. Aby tak się stało, trzeba ją wykonać starannie i zgodnie z projektem. Ważnym elementem prac jest prawidłowe – i najlepiej również estetyczne – podłączenie grzejników.


Najczęściej instaluje się dziś grzejniki płytowe. Muszą mieć wymiary odpowiednio dobrane do zapotrzebowania na ciepło określonego w projekcie i dopasowane do miejsca, w którym mają być zainstalowane. Trudno wymagać od zwykłego grzejnika, aby zdobił pomieszczenie, warto go jednak dobrać i zamontować w taki sposób, aby go nie szpecił.


Grzejnik o nietypowych proporcjach – długi i niski – najlepiej podłączyć w sposób tak zwany krzyżowy, co zapewni korzystny rozkład temperatury na jego powierzchni
Autor: Daniel Rumiancew

Gdzie umieścić grzejnik
Grzejniki powinno się instalować w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, czyli na ścianie zewnętrznej pod oknem. Okno ma współczynnik przenikania ciepła niemal trzykrotnie większy niż ściana, a często jest również wyposażone w nawiewnik, przez który do pomieszczenia dostaje się chłodne powietrze z zewnątrz. Ogrzane przez zamontowany pod oknem grzejnik będzie się naturalnie unosiło ku górze i przemieszczało w kierunku przeciwległej ściany, a tam opadało i dołem powracało w kierunku grzejnika. Tak umieszczony grzejnik będzie grzał najefektywniej. Jeśli w pomieszczeniu są okna balkonowe sięgające do podłogi, trzeba wybrać inne miejsce na grzejnik – na przykład ścianę obok – albo wzdłuż okien, w podłodze, zrobić kanał i w nim zainstalować specjalnie do tego przeznaczony grzejnik, tak zwany kanałowy. Kanał przykrywa się łatwo demontowalną kratką, która zapewnia wygodny dostęp do grzejnika potrzebny choćby do jego odkurzenia. Każdy typ grzejnika jest produkowany w kilku wysokościach i kilkunastu długościach – od 400 do 3000 mm. Najpierw ustala się wysokość grzejnika, potem jego długość i na ich podstawie z tabeli dobiera się grzejnik o parametrach najbardziej zbliżonych do potrzeb. Najlepiej wybrać o 20-30 cm krótszy od parapetu lub wnęki pod oknem. Jeśli różnica będzie większa, grzejnik nie będzie dobrze wyglądał. Podobnie jest z wysokością. Najkorzystniej prezentują się grzejniki mniej więcej 20 cm niższe od wnęki pod parapetem. Ponieważ parapety zwykle umieszcza się 85 cm nad podłogą, najpopularniejsze są grzejniki o wysokości 60 cm. W zależności od typu grzejnika i sposobu prowadzenia instalacji podłączenie może być zrealizowane na kilka sposobów.


Najlepiej prezentuje się grzejnik mniej więcej 20 cm krótszy od parapetu i tyle samo niższy od odległości między nim a podłogą. Odległość między powierzchnią wykończonej podłogi a dolną krawędzią grzejnika oraz między górną krawędzią grzejnika a spodem parapetu można zmniejszyć do 7 cm, ale trzeba wtedy kupić grzejniki o mocy 10% wyższej od obliczeniowej
Autor: Andrzej Szandomirski
Na ścianę bez okna powinno się wybrać grzejnik wysoki i krótki, na przykład o wysokości 900 mm i długości dostosowanej do zapotrzebowania na ciepło. Warto nad nim zamocować parapet, aby kurz unoszący się wraz z ciepłym powietrzem nie osiadał na ścianie
Autor: Andrzej SzandomirskiWiele firm oferuje dziś grzejniki kanałowe. Niektóre są bardzo niskie, dają się ukryć w kanałach o zaledwie kilkunastocentymetrowej głębokości
Autor: KAMPMANN
Grzejniki zasilane z boku najczęściej podłącza się jednostronnie, to znaczy przewody zasilający i powrotny umieszcza się z tej samej strony
Autor: Krzysztof Zasuwik

Podłączenia boczne
Są stosowane najczęściej. Rury zasilającą i powrotną przyłącza się do króćców znajdujących się z boku grzejnika. Do górnego – zasilanie, do dolnego – powrót. Grzejnik podłączony odwrotnie nie będzie prawidłowo działał. Jego moc może być mniejsza od obliczeniowej nawet o 30%.
Jednostronne. Podłączenie boczne może być jednostronne i wtedy przewód zasilający jest przyłączony do górnego króćca grzejnika, a powrotny do dolnego. W drugim, górnym króćcu grzejnika, po jego przeciwnej stronie jest wtedy zamontowany odpowietrznik.
Dwustronne. W przypadku gdy długość grzejnika jest bardzo duża – ponad 2 m – lub czterokrotnie przekracza jego wysokość, lepiej wykonać podłączenie boczne dwustronne, tak zwane krzyżowe, ponieważ zapewnia lepszy rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika. Rurę zasilającą podłącza się wtedy do górnego króćca z jednej strony grzejnika, powrotną do dolnego z przeciwnej strony. Pomylenie zasilania z powrotem spowoduje, jak poprzednio, nieprawidłową pracę grzejnika, a w rezultacie spadek jego mocy o mniej więcej 30%. Drugi górny króciec – znajdujący się po przeciwnej stronie – wykorzystuje się, podobnie jak w podłączeniu jednostronnym, do zamontowania odpowietrznika.
Od dołu. Zdarza się, że grzejnik wyposażony w boczne króćce przyłączeniowe trzeba podłączyć od dołu. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy instalacja c.o. jest już gotowa i rozprowadzono ją w podłodze. Mamy wtedy do wyboru dwie możliwości – wykonanie podłączenia siodłowego lub zastosowanie specjalnego zestawu przyłączeniowego. Podłączenie siodłowe polega na przyłączeniu rury zasilającej do dolnego króćca z jednej strony, a powrotnej również do dolnego, ale z drugiej strony grzejnika. W tym przypadku trzeba się liczyć ze zmniejszeniem mocy grzejnika o blisko 10% w stosunku do wartości obliczeniowej. Jeżeli zależy nam na wykorzystaniu pełnej mocy grzejnika, możemy przerobić instalację, ale o wiele prostsze, a równie skuteczne, będzie zastosowanie zestawu przyłączeniowego. Jest to specjalny zawór grzejnikowy połączony z zaworem powrotnym, montowany z boku grzejnika. Zapewnia estetyczny wygląd podłączenia i prawidłową pracę grzejnika, niestety jest znacznie droższy od typowego. Niektórzy wybierają go właśnie ze względów dekoracyjnych. Odpowietrznik montuje się w górnym króćcu grzejnika, po przeciwnej stronie w stosunku do zasilania, czyli tak jak we wcześniej opisanych przypadkach. Decydując się na podłączenie grzejnika za pomocą zestawu przyłączeniowego, możemy mieć kłopot z ustawieniem go symetrycznie względem okna lub wnęki. Jego oś symetrii będzie bowiem przesunięta w stosunku do typowego podłączenia o szerokość zestawu przyłączeniowego.

Podłączenia boczne


Jednostronne. W ten sposób najwygodniej podłączyć grzejnik typu C (z króćcami z boku) do instalacji poprowadzonej w ścianie lub z wyprowadzeniem rur z podłogi na ścianę
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Dwustronne (krzyżowe). Poprawia jakość pracy grzejnika, gdy jego długość przekracza 2 m lub czterokrotnie przewyższa wysokość
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiSiodłowe. Zasilanie i powrót są podłączone do dolnych króćców po przeciwległych stronach grzejnika
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Boczne z zestawem przyłączeniowym. Umożliwia estetyczne podłączenie grzejnika typu C do instalacji wyprowadzonej z podłogi, ale jest droższe, a każdy dodatkowy element jest źródłem potencjalnych przecieków
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podłączenie dolne
Jest podobnie jak boczne bardzo popularne. W ten sposób montuje się grzejniki z dwoma króćcami przyłączeniowymi umieszczonymi od spodu: powrotnym – z prawej, zasilającym – z lewej strony. Warto to dokładnie sprawdzić przed montażem, ponieważ odwrotne podłączenie spowoduje spadek mocy cieplnej – podobnie jak w poprzednich przypadkach – o blisko 30%. Do króćców podłącza się odpowiednio przewody zasilający i powrotny wychodzące z podłogi. Podłączenie można nieco zmodyfikować, gdy instalację centralnego ogrzewania wyprowadzi się nie z podłogi pod grzejnikiem, ale ze ściany za nim. Trzeba wtedy zastosować odpowiedni zestaw przyłączeniowy. Podłączenie jest wtedy prawie niewidoczne, ale droższe. Łatwiej jest za to posprzątać podłogę pod grzejnikiem. W grzejnikach z podłączeniem od dołu króćce przyłączeniowe są zazwyczaj z prawej lub z lewej strony. Produkowane są już jednak grzejniki, w których znajdują się one na środku. Dzięki takiemu usytuowaniu króćców grzejnik staje się bardziej uniwersalny. Instalator nie musi się zastanawiać, w które miejsce dokładnie doprowadzić instalację, aby grzejnik po zamontowaniu wisiał idealnie pod oknem lub we wnęce. Wystarczy, że doprowadzi rury do miejsca wyznaczonego przez pionową oś okna lub wnęki, niezależnie od wymiarów grzejnika. Jest to zwykle rozwiązanie najkorzystniejsze ze względów estetycznych.

Podłączenia dolne


Typowe. Do stabilizacji rur plastikowych stosuje się różnego rodzaju plastikowe stopki. Niektóre z wypustkami do mocowania do podłogi lub ściany
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Ze zblokowanym zaworem odcinającym do instalacji wyprowadzonej z podłogi. Umożliwia odcięcie grzejnika bez opróżniania instalacji
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiZe zblokowanym zaworem odcinającym do instalacji wyprowadzonej ze ściany za grzejnikiem. Podłączenie jest mało widoczne i rury nie wystają z podłogi.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Środkowe. Niezależnie od wymiarów grzejnika instalacje wyprowadza się z podłogi w miejscu wyznaczonym przez pionową oś okna lub wnęki
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podłączenia mieszane
Większość obecnie produkowanych grzejników z króćcami przyłączeniowymi od spodu ma również króćce boczne, które normalnie są zakorkowane. W pewnych sytuacjach można wtedy wykonać podłączenie dolno-boczne, to znaczy przewód zasilający wprowadzić od dołu, a powrotny wyprowadzić króćcem bocznym dolnym z tej samej lub przeciwnej strony grzejnika. Będzie to tak zwane podłączenie dolno-boczne lub dolno-krzyżowe.Grzejnik z zasilaniem bocznym podłączony do instalacji wyprowadzonej z podłogi za pomocą specjalnego zestawu przyłączeniowego nie straci nic ze swej mocy nominalnej
Autor: Piotr Mastalerz
Do instalacji rozprowadzonej w podłodze najwygodniej podłączyć grzejnik z dwoma króćcami przyłączeniowymi umieszczonymi od spodu
Autor: Krzysztof Zasuwik
Często zamiast z podłogi pod grzejnikiem instalację wyprowadza się ze ściany za nim i do podłączenia używa specjalnego zestawu przyłączeniowego
Autor: Andrzej Szandomirski

Jedna albo dwie płyty

Grzejniki stalowe płytowe mogą mieć jedną, dwie lub trzy płyty. Jednopłytowe lepiej przekazują ciepło do pomieszczenia niż dwupłytowe – więcej ciepła oddają na drodze promieniowania, mniej – konwekcji. Ciepło wypromieniowane przez drugą płytę grzejników dwupłytowych nie trafia w całości do pomieszczenia – jest częściowo odbijane przez pierwszą. Z tego powodu moc drugiej płyty jest o mniej więcj 30% mniejsza od mocy pierwszej. Grzejnik dwupłytowy jest droższy od jednopłytowego tej samej mocy. Grzejniki trzypłytowe są jeszcze mniej korzystne ze względu na sposób przekazywania ciepła, moc i grubość i zwykle nie instaluje się ich w budynkach mieszkalnych. W modernizowanych w miejsce starych grzejników żeliwnych instaluje się zwykle grzejniki dwupłytowe. Przy tej samej długości grzejnika uzyskuje się wtedy większą moc lub, zachowując tą samą moc, instaluje się nieco krótszy grzejnik.

Długi grzejnik kanałowy lepiej podłączyć krzyżowo, żeby grzał pełną mocą
Autor: Mariusz Bykowski

Co jeszcze warto wiedzieć


Grzejnik powieszony w fabrycznym opakowaniu nie zniszczy się i nie zabrudzi podczas prowadzenia prac wykończeniowych
Autor: Wiktor Greg
Najwygodniej jest podłączyć grzejniki od razu po rozprowadzeniu rur c.o. i w razie potrzeby zdjąć je do niektórych prac wykończeniowych
Autor: Andrzej Szandomirski

- Grzejniki są odpowiednio oznaczone w zależności od sposobu podłączania. Te przystosowane fabrycznie do podłączenia z boku są typu C, a podłączane od dołu – typu V lub VK (zależnie od producenta). Większość obecnie produkowanych grzejników typu V można w razie potrzeby podłączyć z boku. Są one zatem bardziej uniwersalne od grzejników typu C, których nie należy podłączać od dołu bez specjalnego zestawu przyłączeniowego. Grzejniki typu V są droższe od tych typu C, więc nie opłaca się ich kupować, gdy instalacja jest przygotowana do podłączenia z boku. Nie warto również kupować tańszych grzejników typu C, jeśli instalacja jest wyprowadzona z podłogi lub ściany pod grzejnikiem, bo wtedy trzeba ją przerobić lub dokupić dodatkowe elementy przyłączeniowe, czyli ponieść dodatkowe koszty.
- Grzejniki, które nie mają stałych zaczepów i wbudowanych na stałe zaworów, można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Grzejniki mające takie zaczepy (głównie jednopłytowe) trzeba zasilać tak, jak przewidział to producent.
- Grzejniki typu V mają wbudowany zawór grzejnikowy. Pozostaje tylko dokupić odpowiednią głowicę termostatyczną. Trzeba koniecznie sprawdzić, które głowice będą pasowały, bo na pewno nie wszystkie.
- Grzejniki typu C nie mają wbudowanego zaworu, dlatego powinny być dodatkowo wyposażone w zawór grzejnikowy i ewentualnie powrotny (zamiast zwykłego śrubunku). Pierwszy umożliwia regulację mocy grzejnika, drugi pozwala na odcięcie go od instalacji i zdemontowanie bez konieczności spuszczania wody z instalacji (można wtedy zamknąć zarówno zawór grzejnikowy, jak i powrotny).
- Grzejnik typu V wygodnie jest podłączyć, używając zestawu przyłączeniowego, czyli kompaktowego zaworu wkręcanego w króćce przyłączeniowe od dołu grzejnika. Do tego zaworu doprowadza się rury. Pozwala on na odcięcie grzejnika od instalacji i jego demontaż bez konieczności spuszczania wody. Zawór musi być odpowiednio dobrany do grzejnika i systemu rur. Niektóre systemy rur do centralnego ogrzewania mają bowiem zaciski o nietypowych gwintach i wtedy są potrzebne specjalne kształtki, tak zwane przejściówki. Warto jednak pamiętać o tym, że duża liczba kształtek pod ładnym grzejnikiem nie będzie wyglądać estetycznie. Podłączenie będzie ładniej wyglądało, kiedy odcinki rur między podłogą a grzejnikiem (w przypadku instalacji wyprowadzonej z podłogi) zamiast zwykłe plastikowe, będą chromowane. Można też wyprowadzić je ze ściany, wtedy oprócz korzystnego efektu estetycznego osiągniemy dodatkową korzyść – możliwość wygodnego sprzątania podłogi pod grzejnikiem.
- Pamiętajmy, że grzejniki kanałowe mają przeważnie podejścia boczne. Jeżeli są długie, lepiej je podłączyć krzyżowo.
- Kupując grzejnik, sprawdźmy koniecznie, jakie akcesoria dostaniemy w komplecie. Niektórzy producenci sprzedają grzejniki wraz z kompletem zawiesi (najczęściej kątowych lub szynowych oraz kołków rozporowych i śrub nie zawsze przystosowanych do materiału, z którego są wykonane ściany naszego domu), wkładką zaworową, korkami i odpowietrznikiem, a inni tylko sam grzejnik. Zwykle jest on wtedy tańszy, ale po dokupieniu niezbędnych akcesoriów komplet może się okazać droższy.
Kompletny grzejnik powinien zawierać:
 - jeśli jest typu C:
   –zestaw uchwytów (zawiesi) do montażu, osobno trzeba dokupić tylko kołki rozporowe;
   – odpowietrznik;
   – korek do zakorkowania nieużywanego króćca;
 - jeśli jest typu V:
   – zestaw uchwytów (zawiesi) do montażu, osobno trzeba dokupić kołki rozporowe;
   – odpowietrznik;
   – korki do zakorkowania nieużywanych króćców;
   – wkładkę zaworową.


Jeśli bardzo zależy nam na osłonięciu grzejnika, niech jego osłona będzie ażurowa i z materiału dobrze przewodzącego ciepło
Autor: Krzysztof Zasuwik
Po zamontowaniu grzejnika króciec z odpowietrznikiem powinien być odrobinę wyżej od króćca znajdującego się po jego przeciwnej stronie, aby łatwo było usunąć powietrze z grzejnika
Autor: Andrzej Szandomirski

- Większość grzejników można zamontować, nie wyjmując ich z fabrycznych opakowań. Po zawieszeniu na ścianie powinny w nich pozostać, nawet jeśli instalacja c.o. zostanie uruchomiona na czas prowadzenia prac wykończeniowych. W ten sposób będzie można uniknąć ich zabrudzenia i prawie pewnego uszkodzenia. Z tego samego powodu głowice termostatyczne należy zamontować po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Moc opakowanych grzejników będzie mniejsza od znamionowej, ale powinna wystarczyć do osuszania ścian i utrzymania temperatury potrzebnej do pracy. Najlepiej, jeżeli opakowanie fabryczne zostanie zdjęte dopiero przed wprowadzeniem się do domu.
- Po rozprowadzeniu rur c.o. (zwłaszcza w podłodze) najlepiej od razu podłączyć do nich grzejniki i – jeśli będzie taka potrzeba – zdjąć je do niektórych prac wykończeniowych. W przeciwnym razie w miejscu montażu grzejnika należy pozostawić rury ze sporym zapasem. Łatwiej będzie je przyciąć na odpowiednią długość (metr rury kosztuje kilka złotych, więc strata będzie niewielka), niż potem je przedłużać (kształtki są dużo droższe, poza tym będzie dodatkowe połączenie, które zrobione nad podłogą wygląda wyjątkowo szpetnie).
- Sprawdźmy liczbę króćców przyłączeniowych grzejnika. Niektórzy producenci wkręcają w nie od razu wkładki zaworowe lub odpowietrzniki i korki, inni dostarczają akcesoria osobno. Grzejnik może więc mieć króćce puste lub zabezpieczone plastikowymi korkami przed zanieczyszczeniem. Jeżeli korki będą pomalowane tak jak grzejnik, mogą wyglądać jak prawdziwe. Niestety przed napełnieniem instalacji wodą trzeba je koniecznie wymienić na metalowe, ponieważ nie są szczelne.
- Jeżeli grzejnik ma zamontowany odpowietrznik (a prawie każdy ma), należy go zawiesić w taki sposób, aby króciec z odpowietrznikiem był trochę wyżej. Nie wieszamy zatem grzejnika dokładnie poziomo, tylko pod niewielkim kątem. Dzięki temu będzie łatwiej usunąć pęcherzyki powietrza podczas odpowietrzania grzejnika.
- W niektórych przypadkach można stosować niekonwencjonalne sposoby podłączania grzejników. Na przykład po zdemontowaniu wkładki zaworowej grzejnik typu V można podłączyć jednostronnie lub krzyżowo z boku.
- Jeśli się okaże, że przewód zasilający jest zamieniony miejscem z powrotnym, nie należy wpadać w panikę, ale sprawdzić, czy uda się wymienić sam zawór grzejnikowy na specjalny przystosowany do odwrotnego kierunku przepływu.
- Grzejników nie należy zasłaniać, a jeśli ostatecznie zdecydujemy się na taki krok, wybierzmy osłonę ażurową, nie pełną z materiału dobrze przewodzącego ciepło (metalu) ani tym bardziej z dobrego izolatora (na przykład drewna). Każdy rodzaj osłony pogarsza warunki wymiany ciepła.Do grzejnika, który jest osłonięty, trzeba zamontować głowicę termostatyczną ze zdalnym czujnikiem, bo w przeciwnym razie temperatura mierzona przez czujnik będzie wyższa niż rzeczywista w pomieszczeniu i w rezultacie będzie ono niedogrzane.


Podłączenie grzejników z króćcami przyłączeniowymi umieszczonymi po środku wygląda dobrze i jest wygodne dla instalatora rozprowadzającego instalację
Autor: RETTIG HEATING
Podłączenie od dołu przez zestaw przyłączeniowy umożliwia zdemontowanie grzejnika bez konieczności spuszczania wody
Autor: Piotr Mastalerz

Prawy do lewego...

Jeśli przewody zasilający i powrotny zostaną   doprowadzone do grzejnika z podłączeniem dolnym odwrotnie niż wymaga tego układ króćców w grzejniku (zasilający z prawej, powrotny z lewej), zamiast przerabiać instalację, można zastosować specjalny zawór odwracający kierunek przepływu


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podłączanie z wyprowadzaniem rur z podłogi na ścianę


Grzejnik na ścianie
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Grzejnik we wnęce
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Rozprowadzenie z pionów


Bezpośrednio przy grzejniku gałązki można „wpuścić” w ścianę i pod tynkiem doprowadzić do pionów poprowadzonych w bruździe
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Od grzejnika wiszącego we wnęce lub w rogu gałązki zwykle prowadzi się po wierzchu do pionów poprowadzonych w ścianie. Powinny być ze sztywnych rur. Giętkie można zastąpić metalowymi
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi