Między kotłem a kominem


Jaką długość powinien mieć pionowy odcinek przewodu spalinowego łączący wiszący kocioł gazowy z przewodem kominowym? Otwór w przewodzie kominowym znajduje się 30 cm od sufitu. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody i kanały odprowadzające spaliny z kotłów powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych, która jednak nie podaje takiej odległości. Dlatego należy stosować się w tym względzie do wymagań producenta kotła. W instrukcji montażu kotłów wiszących jednej z dobrze znanych na polskim rynku firm produkujących kotły gazowe znajduje się informacja, że pionowy odcinek rury prowadzący nad przerywaczem ciągu do pierwszego kolana powinien być jak najdłuższy (nie krótszy jednak niż 22 cm). Poziomy nie powinien być natomiast dłuższy niż 2 m i poprowadzony ze spadkiem 3-5% w kierunku od komina do kotła.

Przewody odprowadzające spaliny muszą być dostosowane do warunków jego pracy.
Autor: Andrzej Szandomirski

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi