Okna w ścianach prostopadłych do granicy


Będę budował dom na wąskiej działce (odległość od granic bocznych to 4 m i 1,5 m). Czy jest przepis mówiący o odległości okien (od granicy lub krawędzi budynku) w ścianach niezwróconych do tych granic działki? Chciałem mieć dwa okna umieszczone symetrycznie na poddaszu, jednak projektant wprowadzający poprawki w projekcie twierdzi, że jedno z nich znajdowałoby się za blisko granicy i dlatego możliwe jest tylko jedno okno umieszczone centralnie.

Obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określają zasady sytuowania budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną, wskazując odległość ściany budynku zwróconej w stronę tej granicy. W § 12 ust. 1 rozporządzenia wskazano podstawowe minimalne odległości budynków od granicy z działką sąsiednią, usytuowanych równolegle do granicy:
- 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
- 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Ust. 3 i 4 § 12 zawierają przepisy dopuszczające w określonych sytuacjach zmniejszenie odległości budynku od granicy (między innymi dopuszczalne jest usytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy, jeżeli nie jest możliwe zachowanie odległości 3 m ze względu na wąskie rozmiary działki). Natomiast w ust. 2 tego przepisu podano zasadę mierzenia wskazanych odległości w przypadku usytuowania budynku nierównolegle do granicy z działką sąsiednią lub umieszczenia okna połaciowego albo lukarny w połaci dachu zwróconej ku granicy. Wtedy odległość od granicy należy mierzyć w poziomie do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego. W przypadku ściany bez otworów zwróconej nierównolegle odległość należy liczyć od tej części, która znajduje się najbliżej granicy (od najbliższego narożnika, wykusza). Przepisy § 12 określają odległości ścian budynków od granicy z działką sąsiednią zwróconych ku tej granicy (usytuowanych równolegle lub skośnie). W przypadku ściany usytuowanej prostopadle do tej granicy przepisy § 12 nie mają zastosowania. Otwory okienne lub drzwiowe można w takiej ścianie zaprojektować w dowolnej odległości od krawędzi budynku – przy założeniu, że ta ściana spełnia wymagania § 12 w stosunku do odległości od innej granicy z działką sąsiednią, do której jest zwrócona.

Podstawa prawna: - rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi