Otwór w istniejącym stropie


Mieszkam w domu z lat 90., który ma stropy gęstożebrowe. Nie jest podpiwniczony, natomiast ma garaż częściowo zagłębiony pod ziemią. Niestety, wejść do niego mogę tylko od strony podjazdu. Chciałbym więc wybić otwór w stropie nad garażem i połączyć go schodami z parterem. Jak powinienem się do tego zabrać?

Wykucie w stropie otworu to poważne przedsięwzięcie. Jego wielkość i lokalizacja są zależne od planowanego typu schodów (jednobiegowe, dwubiegowe ze spocznikiem, kręcone), konstrukcji stropu i układu podpierających go ścian lub słupów. Wielkość otworu ustala architekt w porozumieniu z konstruktorem, który jest w stanie określić sposób i rodzaj wzmocnienia stropu. W stropach belkowych: gęstożebrowych (Teriva, Fert, Akerman), stropach Kleina i drewnianych, jeśli szerokość otworu jest większa niż rozstaw belek stropowych, należy zaprojektować­ wymiany. Ich zadaniem jest przejęcie obciążeń działających na przecięte belki i sił, które one wytwarzają, oraz skierowanie ich na podpory, czyli słupy lub ściany konstrukcyjne. Wymiany mogą być schowane w stropie (niewido-czne) lub znajdować się pod nim (widoczne). W przypadku otworów w stropach belkowych, gdy zastosowane będą wymiany, konstruktor musi sprawdzić nośność belek stropowych, gdyż przyłożone zostanie dodatkowe obciążenie od schodów. Konstrukcja schodów­ opiera się bowiem na wymianach, które przekazują obciążenia bezpośrednio na belki stropowe. Schody powinny więc być możliwie lekkie, najlepiej drewniane lub stalowo-drewniane.

Otwór w istniejącym stropie robi się zazwyczaj wtedy, gdy chcemy połączyć garaż z parterem lub zrobić wejście na poddasze adaptowane do celów mieszkalnych.
Autor: Andrzej Szandomirski
Wymiany widoczne
Zrobione są z belek dwuteowych lub ceowych, tworzą bezpośrednio pod stropem konstrukcyjną ramę, która okala projektowany otwór. Belki ramy opierają się na ścianach nośnych lub słupach (rys. 1). Wymiany takie psują wygląd pomieszczenia i najlepiej jest zasłonić je sufitem podwieszanym z płyt g-k (rys. 1). Niestety, wysokość po­-mieszczenia zmniejsza się wtedy o 20-40 cm.

Wymiany niewidoczne
Ich wysokość odpowiada grubości stropu lub podpieranej belki, a konstrukcja zależy od rodzaju­ wzmacnianego stropu. Oto, jak robi się wymiany niewidoczne, gdy strop jest:
-gęstożebrowy – wykonuje się wymian żelbetowy, w którym zostaje zabetonowane odsłonięte zbrojenie końców podpieranych belek (rys. 2);
-Kleina, odcinkowy – robi się wymian stalowy, do którego są dospawane końce podpieranych belek;
-drewniany – robi się wy­mian drewniany lub stalowy, do którego za pośrednictwem stalowych łączników dokręcone są końce podpieranych belek;
-żelbetowy monolityczny – gdy jest on zbrojony jednokierunkowo, robi się wymian żelbetowy, w podobny sposób jak w stropie gęstożebrowym. W stropie płytowym krzyżowo zbrojonym, gdy boki otworu mają być mniejsze niż 0,2 rozpiętości stropu i jeśli będzie on usytuowany w części środkowej stropu, zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych wymianów wzmacniających. Jeżeli jednak po analizie konstrukcyjnej okaże się, że strop należy wzmocnić, sposób wzmocnienia będzie analogiczny jak w przypadku stropu gęstożebrowego;
-żelbetowy prefabrykowany – zasady wstawiania wymianów są w jego przypadku analogiczne jak dla stropu żelbetowego monolitycznego jednokierunkowo zbrojonego.
Jak podeprzeć wymiany
Te niewidoczne nie sięgają aż do ścian. Trudno więc je podeprzeć. Funkcję podpór muszą tu pełnić cztery słupy ustawione po jednym w każdym z narożników otworu (rys. 2). Takie słupy wymagają jednak osobnych fundamentów, więc stosuje się je tylko do podpierania stropów parteru, gdy chcemy zrobić otwór do piwnicy lub podziemnego garażu, albo do podpierania stropu pierwszej kondygnacji, kiedy dom jest niepodpiwniczony. Aby zrobić fundamenty pod słupy, trzeba usunąć fragmenty podłogi na gruncie, wykonać wykop do poziomu gruntu nośnego i zrobić żelbetowe stopy fundamentowe.­ Ewentualnie jeśli podłoga na gruncie ma dużą nośność (płyta grubości 10 cm zbrojona siatką stalową lub specjalnymi włóknami), można oprzeć słupy bezpośrednio na niej. Najpierw jednak trzeba będzie sprawdzić, jak duże obciążenia będą na tę podłogę przekazywane za pośrednictwem słupów.
Bez naruszania belek
W stropach Kleina i drewnianych można wykonać otwór na schody między sąsiednimi belkami, bez konieczności robienia jakichkolwiek wymianów wzmacniających strop. Należy wówczas wstawić jedynie belki ograniczające długość otworu (rys. 3), z których jedna będzie podporą dla projektowanych schodów. W stropach Kleina, gdzie rozstaw belek wynosi 1-1,6 m, możliwe jest wykonanie schodów typowych. W przypadku stropu drewnianego w grę wchodzą raczej tylko drewniane schody strychowe. Rozstaw belek wynosi tu bowiem zaledwie 0,6-0,9 m.
Jak wyciąć otwór
Wstropach monolitycznych jest możliwość zastosowania taśm węglowych. Przykleja się je od spodu do równej i oczyszczonej płyty stropowej. Taśmy pełnią podobne zadanie jak wymiany widoczne, z tą jednak zaletą, że pozwalają uzyskać w miarę płaską powierzchnię pod sufitem. Także wówczas trzeba zrobić sufit podwieszany, ale będzie on tylko minimalnie zmniejszał wysokość pomieszczenia. Taśmy węglowe należy naklejać w kształt podwójnej litery H lub – gdy okaże się, że nośność płyty żelbetowej jest wystarczająca – prostopadle do przekątnych otworu.

Taśma o dużych możliwościach
W stropach monolitycznych istnieje możliwość zastosowania taśm węglowych. Przykleja się je od spodu, do równej i oczyszczonej płyty stropowej. Taśmy pełnią zadanie podobne do wymianów widocznych, z tą jednak zaletą, że pozwalają uzyskać w miarę płaską powierzchnię pod sufitem. Także trzeba wówczas zrobić sufit podwieszany, ale będzie on tylko minimalnie zmniejszał wysokość pomieszczenia. Taśmy węglowe należy naklejać w kształt podwójnej litery „H” lub gdy okaże się, że nośność płyty żelbetowej jest wystarczająca – prostopadle do przekątnych otworu.

Rozmieszczenie wymianówAutor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi