Remont czy przebudowa?


Zamierzam wyremontować dach budynku i przy tej okazji zmienić nieco jego konstrukcję, dołożyć jeden pustak i podnieść poddasze. Czy potrzebne będzie na to pozwolenie?

Tak. Takie roboty to już nie remont, lecz przebudowa. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 stycznia 1999 roku (sygn. IV SA 121/97), stwierdzając, że nadbudowa poddasza i zmiana konstrukcji dachu nie mogą być traktowane jako remont zwalniający od uzyskania pozwolenia na budowę.
Istnieje ustawowa definicja remontu. Zgodnie z art. 3 pkt. 8 Prawa budowlanego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Roboty, które wykraczają poza zakres remontu domu, stanowią przebudowę i wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 8, art. 28 i art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty