Rura gazowa


W toalecie przy suficie jest poprowadzona rura gazowa o średnicy 0,5 cala. Rura jest spawana. Czy mogę ją zabudować? Czy w obudowie mogę zainstalować oświetlenie?

Przepisy budowlane dopuszczają zabudowanie rur gazowych nieuszczelnioną obudową lub ukrycie ich w bruździe osłoniętej ekranem albo wypełnionej łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji przewodów (pod warunkiem że instalacja nie jest z rur miedzianych). Wcześniej instalacja powinna być poddana próbie szczelności. Obudowa nie może być szczelna, aby w razie wystąpienia nieszczelności gaz mógł się spoza niej wydostać i zostać usunięty przez instalację wentylacyjną, nie powodując zagrożenia dla użytkowników instalacji. Zamontowanie w obudowie oświetlenia mogłoby natomiast spotęgować zagrożenie. W celu zmniejszenia takiego niebezpieczeństwa w przepisach (§164. pkt 4 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nakazano umieszczanie poziomych odcinków instalacji gazowych w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych i urządzeń iskrzących.

Przepisy nie zabraniają zabudowywania rur gazowych (pod warunkiem że obudowa jest nieuszczelniona i w razie powstania nieszczelności w instalacji gaz będzie się mógł spoza niej wydostać). Innego zdania bywają, niestety, dostawcy gazu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi