Rura gazowa


W toalecie przy suficie jest poprowadzona rura gazowa o średnicy 0,5 cala. Rura jest spawana. Czy mogę ją zabudować? Czy w obudowie mogę zainstalować oświetlenie?

Przepisy budowlane dopuszczają zabudowanie rur gazowych nieuszczelnioną obudową lub ukrycie ich w bruździe osłoniętej ekranem albo wypełnionej łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji przewodów (pod warunkiem że instalacja nie jest z rur miedzianych). Wcześniej instalacja powinna być poddana próbie szczelności. Obudowa nie może być szczelna, aby w razie wystąpienia nieszczelności gaz mógł się spoza niej wydostać i zostać usunięty przez instalację wentylacyjną, nie powodując zagrożenia dla użytkowników instalacji. Zamontowanie w obudowie oświetlenia mogłoby natomiast spotęgować zagrożenie. W celu zmniejszenia takiego niebezpieczeństwa w przepisach (§164. pkt 4 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nakazano umieszczanie poziomych odcinków instalacji gazowych w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych i urządzeń iskrzących.

Przepisy nie zabraniają zabudowywania rur gazowych (pod warunkiem że obudowa jest nieuszczelniona i w razie powstania nieszczelności w instalacji gaz będzie się mógł spoza niej wydostać). Innego zdania bywają, niestety, dostawcy gazu.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty