Ściana działowa na poddaszu


Lekkie ściany działowe można postawić w dowolnym miejscu poddasza. Jako przegrody oddzielające pomieszczenia muszą się cechować przede wszystkim dobrą izolacyjnością akustyczną.
Lekkie ściany działowe oraz podłoga z sypkiej warstwy niwelacyjnej i suchego jastrychu to najprostsze rozwiązanie na adaptowanym poddaszu. Ściana to najczęściej konstrukcja z ocynkowanych profili aluminiowych obustronnie pokryta pojedynczą warstwą płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych. Jeżeli parametry akustyczne są zbyt niskie, można dołożyć kolejną warstwę płyt (zwiększenie wytłumienia o 4-5 dB). Jeszcze lepszą izolacyjność daje zastosowanie ściany o podwójnym poszyciu z płyt zamocowanych do profili poziomych. Słupki ustawia się w dwóch liniach, aby wypełnienie z wełny przylegało raz do jednej okładziny z płyt, raz do drugiej.
Samo wypełnienie ściany nie wystarczy, by wytłumić dźwięki, bo są one przenoszone nie tylko przez przegrodę, ale także przez podłogę lub sufit. Trzeba prawidłowo odizolować całe otoczenie konstrukcji szkieletowej.

Ściany można ustawić, zanim się wyrówna podłogę...
Zapewnia się wtedy prawidłową izolację akustyczną pomieszczeń, bo w każdym z nich podłoga jest wykonywana oddzielnie, a w otworach drzwiowych łatwo wykonać potrzebne dylatacje. Elementy rusztu ustawia się na starej podłodze, podklejając je taśmą tłumiącą, aby nie przenosiły drgań. W miejscach dużych nierówności można zamiast taśmy podłożyć paski wełny mineralnej. Po ustawieniu ścian podłogę w powstałych pomieszczeniach wykłada się papierem siarczanowym albo folią polietylenową, żeby osłonić szpary, w które mógłby wniknąć zasyp niwelujący. Wzdłuż ścian przybija się izolację krawędziową, aby uniknąć przenoszenia na nie dźwięków z podłogi. Pas izolacji ustawia się też w otworze drzwiowym, tworząc dylatację. Dopiero wtedy układa się zasypkę, wyrównując ją poziomnicą. Do czasu ułożenia jastrychu rozmieszcza się na niej fragmenty płyt, po których będzie można chodzić. Po skończeniu prac przycina się wystające ponad poziom podłogi izolacje i papierową osłonę.

Uwaga! Ustalanie wysokości poszczególnych warstw podłogi trzeba rozpocząć od otworu przy schodach – poziom suchego jastrychu powinien tyle sięgać pod najwyższy stopień, żeby układane później wykończenie (płytki, wykładzina) tworzyło z nim równą płaszczyznę.

...albo dostawić później
Jest to rozwiązanie mniej korzystne akustycznie. W istniejącej podłodze nie można prawidłowo wykonać dylatacji pod ścianami i w otworach drzwiowych. Dźwięki przedostają się wówczas przez podłogę do sąsiednich pomieszczeń.
Aby zminimalizować to zjawisko, trzeba zaizolować styk profili z podłogą. Jeżeli nie ma jeszcze posadzki, to w linii planowanej ściany powinno się wyciąć szczeliny w jastrychu – jest on dobrym nośnikiem dźwięku. Istniejących warstw wykończeniowych podłogi nie rozcina się, pozostaje tylko częściowe wyciszenie przez podklejenie profili taśmą tłumiącą.

Otwory
Standardowe słupki mogą stanowić obramowanie otworu o szerokości do 90 cm w ścianie o wysokości do 260 cm. W wyższych przegrodach lub w szerszych otworach stosuje się sztywniejsze profile UA. Ponieważ płyt nie wolno łączyć w narożniku otworu, trzeba wcześniej rozplanować ustawienie wszystkich słupków na całej długości ściany.Ściana na starej podłodze

Ściana na istniejącym podkładzie

Połączenie rusztu ze ścianą i z sufitem

Obróbka otworu o szerokości powyżej 90 cm

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi