Ściany działowe bez błędów.


Widoczne krzywizny, pękające tynki i źle dopasowane ościeżnice drzwi to ślady po wykonawcach, którzy niestarannie wymurowali ściany działowe. Ich pracę warto więc uważnie śledzić, by w razie potrzeby zapobiec usterkom. 


Takie ściany buduje się po zakończeniu wznoszenia ścian konstrukcyjnych – zewnętrznych i wewnętrznych. Najczęściej są one murowane z ceramicznych cegieł dziurawek lub kratówek, pustaków ceramicznych, silikatowych cegieł pełnych lub bloczków z betonu komórkowego. Grubość ścian działowych wynosi przeważnie 9-12 cm. W odróżnieniu od konstrukcyjnych nie przenoszą obciążeń ze stropu i wyższych kondygnacji. Muszą być jednak na tyle wytrzymałe, by dało się zawiesić na nich ciężkie przedmioty, na przykład półki z książkami. Pożądane jest również, aby dobrze izolowały akustycznie.

Kupować samemu

Materiał na ściany, w tym działowe, najkorzystniej jest kupić we własnym zakresie. Co prawda zapłacimy wówczas VAT w pełnej wysokości (22%), ale będziemy mieć pełną kontrolę nad zaopatrzeniem. Zdarza się bowiem, i to wcale nierzadko, że wykonawcy kupują zbyt wiele materiału, a potem przywłaszczają sobie zaoszczędzoną jego część.

Z projektem w ręku

Zanim murarze rozpoczną wznoszenie działówek, sprawdźmy, czy planują rozmieścić je tak samo, jak zakłada projekt. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą mieć fatalne skutki. Murowanych ścian działowych nie wolno stawiać gdzie popadnie. Mimo że nie przenoszą zbyt wielu obciążeń, są ciężkie same w sobie.
Muszą się znaleźć w takich miejscach na stropie, które mają odpowiednią nośność. W przeciwnym razie w rezultacie ugięcia stropu na suficie i ścianach niższej kondygnacji pojawią się pęknięcia i odspojenia tynku. Jedynie lekkie ściany szkieletowe można ustawiać w dowolnej konfiguracji.
Jeżeli bardzo zależy nam na zmianie rozmieszczenia murowanych działówek, skonsultujmy najpierw ten pomysł z projektantem.

Do murowania ścian działowych używa się zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej lub cienkowarstwowej zaprawy klejowej.

Producenci ceramiki poryzowanej i betonu komórkowego zalecają, by ściany działowe z ich materiałów łączyć z konstrukcyjnymi przy użyciu specjalnych kotew ze stali ocynkowanej.

Ściany o grubości mniejszej niż 9 cm wymagają zbrojenia. Stosuje się w tym celu pręty stalowe lub gotowe drabinki zbrojeniowe.

Ściany działowe powinno się murować na pasku papy lub folii. Aby dodatkowo poprawić ich właściwości akustyczne, przed nałożeniem na niego zaprawy można tam jeszcze umieścić pasek filcu.

Konstrukcja więźby nie jest idealnie sztywna i wciąż pracuje, dlatego wykonawca popełnia błąd, jeśli nie oddziela jej od muru materiałem trwale elastycznym.

Dobrzy fachowcy podczas budowy ścian często kontrolują ich pion i poziom.

Między sufitem a ścianą działową trzeba pozostawić szczelinę, która zostanie później wypełniona materiałem trwale elastycznym.

Niektórzy producenci oferują nadproża prefabrykowane. Nie wymagają one zbrojenia ani betonowania.

Fachowcy często, by ułatwić sobie pracę, przybijają do ściany listwę i obok niej murują ścianę działową. Nie muszą wtedy wciąż sprawdzać pionu.

Prosto i solidnie

Murowanie ścian działowych jest stosunkowo łatwe. Warto jednak dopilnować, by murarze:
- zastosowali odpowiednią zaprawę. Do takich ścian może być stosowana zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna. Jeśli elementy ścian konstrukcyjnych były murowane na zaprawę klejową, wówczas powinno się jej użyć także do ścian działowych;
- nanieśli zaprawę w miejscu łączenia ścian działowych z innymi. Przemurowywanie lub zazębianie ścian nie jest konieczne. Jeżeli producent danego materiału stawia takie wymaganie, to trzeba łączyć działówki z konstrukcyjnymi za pośrednictwem stalowych kotew. Robi się tak na przykład przy budowie ścian z betonu komórkowego lub pustaków z ceramiki poryzowanej;
- odpowiednio wykończyli styk ściany ze stropem. Powinni tam pozostawić 2-centymetrową przerwę i wypełnić ją materiałem trwale elastycznym, na przykład wełną mineralną lub pianką poliuretanową. Tak wykonana dylatacja przejmie na siebie wszelkie ugięcia stropu. Dzięki temu ani ściana, ani tynk, którym będzie wykończona, nie ulegnie spękaniu. Co więcej, takie wypełnienie zwiększy izolacyjność akustyczną ściany;
- poprawnie wykonali nadproża (ceglane, żelbetowe lub prefabrykowane). Bezwzględnie muszą być one wzmocnione zbrojeniem. Mogą to być dwa pręty umieszczone w warstwie betonu lub dwa płaskowniki podtrzymujące ceglane sklepienie. Płaskowniki takie również powinny być otulone betonem;
- wzmocnili zbrojeniem ściany cieńsze niż 9 cm. Zbroi się je prętami średnicy 5-6 mm. Zbrojenie układa się w co trzeciej spoinie poziomej;
- zostawili odpowiedni otwór na drzwi. Musi mieć dokładnie takie wymiary montażowe, jakie podaje producent danego modelu drzwi. Otwór musi mieć oczywiście kąty proste.
Gdy robota zostanie skończona, warto uzbroić się w pion oraz kątownicę metalową i sprawdzić, czy ściany działowe stoją prostopadle do konstrukcyjnych i czy są proste. Oczywiście nie dotyczy to ścian łukowych oraz takich, które z założenia mają biec pod innym kątem.


Niebezpieczne poddasze

Robienie murowanych ścian działowych na poddaszu to niezbyt dobry pomysł. Lepiej sprawdzają się tam lekkie ściany szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych montowanych do rusztu. Problem polega na tym, że na poddaszu użytkowym duża ilość drewnianych elementów konstrukcyjnych będzie wchodzić w drogę ścianom działowym. Jeżeli w linii przebiegu ściany wypadnie drewniany słup, trudno będzie wykończyć ją tak, aby później na tynku lub okładzinie z płyt gipsowo-kartonowych nie pojawiły się pionowe pęknięcia. Dobrzy fachowcy zostawią z obu stron słupa około 1 cm przerwy, którą wypełnią pianką poliuretanową, styropianem lub wełną mineralną. Przed otynkowaniem będą musieli wzdłuż nakleić tego miejsca siatkę wzmacniającą. Gorzej, gdy słup wypadnie w narożniku dwóch ścian. Trzeba je wtedy dodatkowo zakotwić do słupa. Można w tym celu powbijać w niego długie gwoździe (mniej więcej trzy na wysokości każdej ze ścian). Muszą one później trafić w spoiny między cegłami, bloczkami lub pustakami. Oczywiście i tu nie obejdzie się bez 2-centymetrowych szczelin między słupem a murem wypełnionych i wykończonych w ten sam sposób. Ściany szkieletowe mają tę przewagę, że słup można zabudować dwustronnie płytami tak, aby mógł on swobodnie pracować, nie powodując ich uszkodzenia. Koniecznie trzeba dopilnować, by ściany działowe nie stały się oparciem dla elementów więźby, na przykład jętek. Od tego są ściany konstrukcyjne. Połączenie tradycyjne na zaprawę.

Połączenie ścianki cieńszej niż 9 mm.

Połączenie na strzępia zazębione.

Połączenie z zastosowaniem kotew ze stali ocynkowanej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi