Ściany fundamentowe: monolityczne czy murowane?


Fundamenty to najmniej rzucająca się w oczy część budynku, ale jedna z najważniejszych. Od nich zależy trwałość i bezpieczeństwo całej konstrukcji. Źle wybudowane mogą być przyczyną licznych uszkodzeń, a nawet katastrofy budowlanej. Wybór materiału do wznoszenia ścian fundamentowych powinien więc być przemyślany, a ostateczna decyzja podjęta jak najwcześniej przed rozpoczęciem budowy.

Monolityczne
- Beton najlepiej sprawdza się tam, gdzie ściany fundamentowe muszą mieć szczególnie dużą odporność na zawilgocenie.
- Możliwe są różnorodne warianty zbrojenia takich ścian, w przeciwieństwie do ścian z bloczków, w których da się wykonać jedynie proste zbrojenie poziome.
- Betonowe fundamenty są szczególnie polecane w przypadku gruntów niejednorodnych pod budynkiem i tam, gdzie jest wysoki poziom wody gruntowej.
- Ich budowa jest pracochłonna i zabiera sporo czasu. Szczególnie uciążliwa jest konieczność wykonywania deskowania i jego rozbiórki. Fundamentowe ściany z betonu są też dosyć drogie.

Murowane
- Ściany fundamentowe z bloczków lub pustaków zasypowych są polecane do gruntów spoistych lub niespoistych, w których poziom wody gruntowej nie jest wysoki.
- Nadają się do wszystkich konstrukcji typowych dla domów jednorodzinnych.
- Wykonuje się je łatwiej i szybciej od ścian monolitycznych. Trudniej tu również o popełnienie błędów.
- Murowane ściany z bloczków betonowych są tańsze od innych. Między innymi to przesądza o skali ich popularności.


Materiały na ściany fundamentowe

Do budowy ścian fundamentowych powinno się stosować materiały o dużej wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporne i możliwie najmniej nasiąkliwe.
- Beton – fundamenty robi się z betonu klasy B15, B20 lub B25. Można go zamówić w wytwórni, a beton klasy B15 przygotować nawet samodzielnie. Niedogodnością związaną z budową fundamentowych ścian z betonu jest konieczność robienia deskowania. Praca ta zajmuje dużo czasu i wymaga zakupu sporej ilości drewna, którego 1 m³ kosztuje od 140 do 550 zł (zależnie od kategorii wyrobu i klasy). Lepszym rozwiązaniem są deskowania wielokrotnego użytku. Skracają one i ułatwiają pracę. Ich wypożyczenie może się okazać bardziej opłacalne od kupowania drewna i robienia deskowania samodzielnie. Za wypożyczenie deskowania wielokrotnego użytku na jeden dzień zapłacimy około 40 gr/m² (akcesoria od 4 gr do 1 zł/szt.). Prace fundamentowe zajmą jednak co najmniej siedem-osiem dni. Betonowe ściany fundamentowe, zwłaszcza piwniczne, wymagają przeważnie zbrojenia prętami stalowymi (jeśli projekt tak zakłada). Zaletą betonowych ścian jest ich duża wytrzymałość na ściskanie i stosunkowo mała nasiąkliwość. Podstawową wadą jest to, że trudno się je wykonuje przy bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze. Latem świeży beton trzeba zraszać wodą, zimą poprawiać jego urabialność odpowiednimi domieszkami.
Uwaga! Do zrobienia fundamentów można też zamówić beton wodoszczelny, o znacznie mniejszej nasiąkliwości od tradycyjnego.
- Bloczki – betonowe lub keramzytobetonowe. Te pierwsze są najpopularniejszym materiałem do murowania ścian fundamentowych. Bloczki betonowe ważą 20-29 kg. Keramzytobetonowe są od nich lżejsze, ważą 16-20 kg. Mają też mniejszą nasiąkliwość. Bloczki są produkowane w trzech rozmiarach – mają szerokość 12, 25 lub 38 cm. Są mrozoodporne, wytrzymałe na ściskanie. Nadają się niemal do wszystkich ścian fundamentowych. Mają mniejszą wytrzymałość na obciążenia boczne niż zbrojone ściany z betonu.
- Pustaki zasypowe – wytwarza się je z betonu lub keramzytobetonu. Mają duże otwory, które w trakcie budowy ścian wypełnia się betonem klasy B15. Pustaki zasypowe pełnią więc funkcję deskowania traconego. W ich otworach można pionowo umieszczać pręty zbrojeniowe.
W sprzedaży są pustaki o szerokości od 9 do 29 cm, a także pustaki połówkowe, narożnikowe lub wieńcowe. Niektóre pustaki można łączyć na sucho, a niektóre przed wypełnieniem betonem trzeba połączyć zaprawą cementową. Ściany z pustaków zasypowych, zwłaszcza tych w całości wypełnianych betonem, mają bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie i obciążenia boczne. Są też mrozoodporne i mają nasiąkliwość podobną jak bloczki betonowe.Ściany fundamentowe monolityczne.

Ściany fundamentowe murowane.

Kłopotem przy budowie ścian betonowych jest drewno z deskowania, które nie zawsze można później rozsądnie spożytkować.

Ściany z bloczków muruje się najczęściej na zaprawę cementową.

Beton do wypełniania otworów w pustakach zasypowych można zrobić samemu, gdyż jego klasa nie musi być wyższa niż B15. Niekiedy nie trzeba wypełniać wszystkich otworów, wystarczy tylko zabetonować te w pierwszej warstwie i w narożach ścian.
Autor: Jolanta Pietrucha

Ściany fundamentowe mogą być węższe lub szersze od zewnętrznych ścian parteru.

Domy szkieletowe można budować na różnych ścianach fundamentowych, lecz najkorzystniej jest wznosić je na płytach fundamentowych lub ścianach murowanych.

Zewnętrzne ściany trójwarstwowe buduje się na trójwarstwowych ścianach fundamentowych.

Ściany monolityczne są najbardziej odpowiednie, gdy dom ma być usytuowany na skarpie.

Fundamenty bez deskowania są łatwe do samodzielnego zrobienia, ale z powodu licznych ograniczeń, jakie stawiają projektantom i wykonawcom, rzadko się je wykonuje.

Gdy poziom wody gruntowej jest wysoki, lepiej zrobić fundamentowe ściany monolityczne i wykonać solidną, ciężką izolację przeciwwodną. Nie obejdzie się też bez drenażu.

Jako izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wystarczy masa bitumiczna. Nanosząc ją na bloczki lub pustaki zasypowe, trzeba się liczyć z większym zużyciem niż przy izolowaniu gładkich ścian betonowych.


Materiał termoizolacyjny nie tylko chroni przed ucieczką ciepła do gruntu, lecz także zabezpiecza izolację pionową przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania fundamentów.

Wyjątkowo starannie trzeba wykonać izolację ścian piwnicznych z betonu komórkowego. Jest to warunkiem zastosowania tego materiału do budowy ścian zagłębionych w gruncie.

Robienie betonowych ścian fundamentowych można ułatwić i przyśpieszyć, jeśli zamówi się beton z wytwórni...

..i wypożyczy deskowanie wielokrotnego użytku.


Ścienne jako podziemne
Z betonu komórkowego, silikatów lub pustaków ceramicznych można budować ściany piwniczne. Producenci tych wyrobów zapewniają, że nadają się one do tego równie dobrze jak bloczki betonowe, pustaki zasypowe lub beton. Normy nie zabraniają używania tych materiałów do budowy ścian zagłębionych w gruncie, pod warunkiem że nie zaistnieje ryzyko podniesienia się poziomu wody gruntowej.
Ściany takie trzeba murować na pełne, pionowe i poziome spoiny (elementy z wpustami i wypustami również) oraz jak najdokładniej zaizolować przeciwwilgociowo, stosując najlepszej jakości materiały hydroizolacyjne.


Trzy pomysły na ścianę


Monolityczna ściana fundamentowa.

Murowana ściana fundamentowa.

Ściana piwniczna z pustaków zasypowych.

Podziemne wsparcie
Fundamenty mają bardzo duże znaczenie dla wytrzymałości całej konstrukcji domu. Wymaga się od nich:
- wytrzymałości – muszą przenieść obciążenia z całego budynku i nie dopuścić do jego nadmiernego lub nierównomiernego osiadania;
- trwałości – powinny wytrwać w nienaruszonym stanie przez cały okres istnienia budynku. Trzeba je więc chronić przed zawilgoceniem i przemarzaniem;
- szczelności – poprzez fundamenty woda z gruntu może dostawać się do ścian domu, powodując ich zawilgocenie i niszczenie. Fundamenty muszą być więc tak zaizolowane, by nie wnikała w nie woda, a jeśli do tego dojdzie, żeby nie mogła być podciągana kapilarnie w górę, ku wewnętrznym i zewnętrznym ścianom budynku;
- izolacyjności termicznej – przez fundamenty nie powinno uciekać ciepło z domu. Trzeba więc tak zaprojektować termoizolację ścian fundamentowych, stropów nad piwnicami i podłóg na gruncie, by stanowiły skuteczną zaporę dla ciepła.
Najlepiej też, by koszt fundamentów nie był przesadnie duży, a ich budowa przebiegała szybko i sprawnie. Ściśle według projektu
Większość domów buduje się u nas na podstawie projektów gotowych. Architekci sami wówczas ustalają, jaki ma być materiał na ściany fundamentowe. Można go jednak zmienić. Projekt będzie wtedy wymagał drobnej korekty. Ściany z nowego materiału mogą bowiem wymagać szerszych ław, mogą mieć inną grubość, mogą wymagać wzmocnienia zbrojeniem lub wykonania wieńca w poziomie podłogi. Najłatwiej jest zamienić ściany z murowanych na monolityczne, bo one mogą mieć dowolną grubość, a elementy murowe są sprzedawane tylko w kilku wersjach wymiarowych.
Gdy zamawiamy projekt indywidualny, decyzja o rodzaju ścian powinna zapaść na etapie jego przygotowywania. Architekt lub konstruktor uwzględni wówczas rodzaj materiału w swoich obliczeniach. Ułatwi mu to dobranie odpowiedniej grubości ścian i sprawdzenie, czy będą one wymagały zbrojenia.
W żadnym jednak wypadku nie wolno zmieniać rodzaju lub wymiarów ścian fundamentowych bez porozumienia z projektantem lub konstruktorem. Samowola może doprowadzić do przykrych konsekwencji – nierównomiernego osiadania domu, pękania ścian, pęknięć między elementami konstrukcyjnymi, zniszczenia materiałów wykończeniowych (tynków, okładzin z płyt) lub wręcz do katastrofy budowlanej.

Konstrukcja nie stwarza ograniczeń
Konstrukcja domu nie ma wielkiego wpływu na rodzaj ścian fundamentowych. Bez względu na to, z czego jest zbudowany dom, można robić ściany murowane lub monolityczne.
- Dom o ścianach jedno- lub dwuwarstwowych – nie ma tu znaczenia, z jakiego materiału będą wykonane ściany fundamentowe. Można wybrać zarówno bloczki i pustaki zasypowe, jak i beton „lany z gruchy”. Ściany monolityczne dają jednak ten komfort, że można je zrobić tak, by miały identyczną grubość, jak zakłada projekt – co do centymetra. Ściany z bloczków lub pustaków mają standardowe wymiary i żeby osiągnąć wymaganą grubość ściany, trzeba niekiedy dobierać elementy różnej wielkości. Nie zawsze się to udaje. Nie da się na przykład zbudować z nich ściany o grubości 20 cm, bo elementy mają szerokość 25 lub 12 cm. W najlepszym wypadku będzie ona mieć 24 cm.
Może więc powstać konieczność poszerzenia ławy fundamentowej, tak żeby zmieściły się na niej ściana i warstwa izolacji termicznej.
- Dom o ścianach trójwarstwowych – tutaj ściany fundamentowe mogą mieć grubość dochodzącą nawet do 50 cm. Ich konstrukcja także powinna być trójwarstwowa (ściana nośna + ocieplenie + ściana osłonowa). Ścianę nośną można zrobić z bloczków, pustaków lub betonu. Przy takich ścianach nie jest rzadkością wzajemne zestawianie różnych materiałów. Można więc zbudować ścianę nośną z pustaków zasypowych lub betonu, a ścianę osłonową z wąskich 12-centymetrowych bloczków albo cegieł pełnych z keramzytobetonu lub ceramiki tradycyjnej.
- Dom szkieletowy – budynki takie są wznoszone najczęściej na płytach fundamentowych (bez ścian fundamentowych). Niekiedy jednak są budowane na tradycyjnych fundamentach. Ściany te mają wówczas grubość około 25 cm, więc wygodnie jest użyć do ich budowy bloczków lub pustaków zasypowych.
- Dom podpiwniczony – ściany fundamentowe będące jednocześnie ścianami piwnic mają zazwyczaj wysokość nieprzekraczającą 2,5 m. Można je wówczas budować z bloczków, pustaków lub betonu. Jeśli zdecydujemy się na wyższe piwnice, lepiej będzie zrobić ściany monolityczne. Po zazbrojeniu będą one miały dużo większą wytrzymałość na obciążenia boczne.Ile zależy od gruntu?
Wybór materiału na ściany fundamentowe może być uzależniony od tego, na jakim gruncie będziemy budować dom. Należy brać pod uwagę przede wszystkim jego spoistość i poziom wód gruntowych.
- W gruntach spoistych (gliny, iły) można robić wszelkiego rodzaju ściany fundamentowe, zarówno murowane, jak i monolityczne. Odpowiedzialność za stabilność budynku i tak spoczywa przede wszystkim na ławach. Kłopoty zaczynają się jednak przy wysokim lub zmiennym poziomie wód gruntowych. Lepiej wówczas zrobić monolityczne ściany fundamentowe z betonu. Odznaczają się mniejszą porowatością i nasiąkliwością od murowanych. Dzięki temu po ewentualnym zalaniu nie wchłoną na tyle dużo wody, by zimą rozsadził je mróz. Najkorzystniejszy będzie beton wodoszczelny. Jednak przy wysokiej wodzie gruntowej nawet on nie może być pozostawiony bez solidnej izolacji przeciwwodnej.
W gruntach spoistych, gdy nie planujemy podpiwniczenia, można też robić monolityczne fundamenty bez deskowania – same ściany będące jednocześnie ławami fundamentowymi. Mieszankę wylewa się bezpośrednio do zabezpieczonych folią wykopów, w których jest ułożone zbrojenie. Rozwiązanie to jest tańsze i mniej pracochłonne niż betonowanie w deskowaniu. Ma jednak swoje wady: takie ściany fundamentowe mają dużą grubość. Zużywa się więc większą ilość mieszanki betonowej. Ze względów ekonomicznych ich grubość nie powinna być większa niż 30-40 cm. Bardzo trudno jest je ocieplić i zrobić solidną hydroizolację.
- W gruntach niespoistych (piaski) także można budować ściany fundamentowe, zarówno z bloczków, jak i z betonu bądź pustaków zasypowych. Woda nie zatrzymuje się długo w takich gruntach, więc fundamenty nie są narażone na jej napór.
- Na skarpie lub w przypadku zróżnicowanych gruntów pod budynkiem dom musi być posadowiony wyjątkowo solidnie. Konstruktorzy radzą w takim przypadku robienie fundamentowych ścian żelbetowych. Beton daje im więcej możliwości. Mogą zaprojektować ściany o dowolnej szerokości. Mogą je też precyzyjnie zazbroić. Poza tym ściany monolityczne w takich przypadkach zwiększają sztywność ław fundamentowych, dzięki czemu budynek jest odporniejszy na nierównomierne osiadanie.Kto oceni stan gruntu?

Aby mieć dobre rozeznanie w rodzaju gruntu i jego wilgotności, przed zamówieniem projektu warto wynająć geotechnika, który wszystko sprawdzi. Sporządzona przez niego dokumentacja będzie bardzo pomocna architektowi. Nie będzie on projektował fundamentów w ciemno, tylko dostosuje je do istniejących warunków gruntowo-wodnych. Unikniemy w ten sposób przykrych niespodzianek. Znajomość gruntu ułatwi nam też wybór materiału na ściany fundamentowe.

Zapora dla ciepła i wilgoci

Największym wrogiem fundamentów jest wilgoć. Ściany fundamentowe trzeba więc odpowiednio zabezpieczyć, by nie nasiąkały wodą i nie pozwalały na zawilgocenie budynku. Należy się też postarać, by nie uciekało przez nie ciepło. Jak wiele zależy od rodzaju ścian fundamentowych?
- Izolacja przeciwwilgociowa chroniąca przed wodą, która nie wywiera naporu na ściany, będzie wystarczającym zabezpieczeniem dla fundamentów zbudowanych na gruncie przepuszczalnym (piasek, żwir) lub nieprzepuszczalnym, gdy poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu ich posadowienia. Izolację taką robi się z papy, folii lub mas bitumicznych bądź mineralnych. Ściany betonowe są korzystniejsze, jeśli do izolacji mamy zamiar użyć mas bitumicznych lub innych.
Półpłynny materiał wygodniej się rozprowadza na gładkiej betonowej powierzchni i mniejsze jest wówczas jego zużycie. Nieco trudniej jest wykonać taką izolację na ścianach murowanych.
Jeśli nie chcemy robić izolacji przeciwwilgociowej, można użyć do budowy ścian betonu wodoszczelnego. 1 m³ kosztuje około 10 zł więcej niż 1 m³ betonu tradycyjnego, czyli około 200 zł. Jest więc droższy od tradycyjnego. Do izolacji poziomej styku między monolityczną ścianą fundamentową a płytą fundamentową trzeba wtedy użyć specjalnych taśm uszczelniających, które też są dosyć drogie.
- Izolacja przeciwwodna – wykonuje się ją wtedy, gdy poziom wody gruntowej jest wysoki. Zabezpiecza ona przed wodą wywierającą napór hydrostatyczny. Do jej wykonania stosuje się papy, folie i masy, ale muszą być one układane wielowarstwowo. Tam, gdzie wymagana jest ciężka izolacja przeciwwodna, zaleca się budować ściany monolityczne, które mają mniejszą nasiąkliwość niż ściany z bloczków. Wyjątkowo polecany będzie tu beton wodoszczelny.
- Termoizolacja – zawsze powinno się ocieplać ściany piwniczne, zwłaszcza gdy piwnica jest ogrzewana. Ściany piwnic nieogrzewanych też warto ocieplać, by nie przemarzały. Podziemne ściany fundamentowe muszą być ocieplone przynajmniej na głębokość przemarzania gruntu, jednak w praktyce ociepla się je na całej wysokości. Do ocieplania używa się głównie styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Sposób termoizolacji nie wpływa na wybór materiału na ściany fundamentowe.
- Drenaż – jest to instalacja zmontowana ze specjalnych rur, które zbierają wodę dostającą się w pobliże fundamentów i odprowadzają ją poza budynek. Nie ma on wpływu na wybór ścian fundamentowych. O drenażu nie powinno się zapominać, gdy dom jest budowany na gruncie nieprzepuszczalnym (glina).


Jak izolowane są fundamenty


Izolacja typowej ściany fundamentowej.

Izolacja typowej ściany piwnicznej.

Drenaż opaskowy.

Szybko i bez komplikacji

Każdemu inwestorowi zależy na tym, aby prace przebiegały szybko. Najlepiej też, żeby były łatwe, bo wówczas jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu. Które ze ścian fundamentowych będą pod tym względem najlepsze?
- Wykonanie monolitycznych ścian z betonu jest najbardziej praco- i czasochłonne. Poza nielicznymi sytuacjami, gdy mieszanką można wypełniać wyłożone folią wykopy, konieczna będzie budowa deskowania. Jest to mozolna czynność. Jeśli chcemy przyśpieszyć pracę, można wypożyczyć deskowanie wielokrotnego użytku. Przy sprawnej organizacji robót – jeżeli nie dopuścimy do niepotrzebnych przestojów – takie rozwiązanie może się nawet okazać tańsze niż budowa deskowania tradycyjnego. Im dłużej bowiem będziemy przetrzymywać sprzęt, tym więcej zapłacimy. Wykonane w ten sposób ściany fundamentowe będą mieć bardzo równą i gładką powierzchnię. Odpadnie też największy kłopot, jakim jest zagospodarowanie drewna pozostałego po deskowaniu. Pół biedy, jeżeli zamówimy beton w wytwórni i zostanie on dostarczony w ustalonym terminie. Nie jest bowiem rzadkością samodzielne przygotowywanie mieszanki w betoniarce. To wyjątkowo uciążliwe zajęcie. Beton własnej roboty trzeba też samemu dowozić taczkami do wykopów i samemu wlewać go między ścianki deskowania. Zamawiając beton, możemy wynająć dodatkowo pompę, którą wtłoczymy mieszankę w odeskowane wykopy.
Prace spowalnia także konieczność wykonywania zbrojenia, zagęszczania mieszanki w deskowaniu oraz wszystkie czynności pielęgnacyjne – zraszanie betonu i osłanianie go folią. Oczekiwanie na pełne związanie też nie przyśpiesza finału robót fundamentowych. Beton musi pozostawać w deskowaniu od dwóch do siedmiu dni. Norma mówi, że pełną wytrzymałość osiągnie po 28 dniach. Dopiero po tym czasie można przystąpić do wznoszenia ścian parteru.
- Najłatwiej buduje się ściany fundamentowe z bloczków. Muruje się z nich podobnie jak z cegieł lub zwykłych pustaków. Jest to więc czynność prosta. Co prawda bloczki, zwłaszcza betonowe, są ciężkie (ważą do 29 kg/szt.) i trudne do przycinania, ale mają duże wymiary, dzięki czemu praca trwa dość krótko. Ściany z bloczków zaraz po związaniu zaprawy są gotowe do izolowania. Nie trzeba czekać, aż osiągną wymaganą wytrzymałość, tak jak ma to miejsce przy monolitycznych fundamentach betonowych. W domach jednorodzinnych ściany z bloczków zazwyczaj nie wymagają wzmacniania prętami zbrojeniowymi.
- Budowa ścian z pustaków zasypowych jest bardzo prosta. Pustaki ustawia się podobnie jak bloczki, z tym że niektóre z nich nie wymagają łączenia na zaprawę. Ta część robót przebiega wyjątkowo szybko i sprawnie. Schody zaczynają się dopiero wówczas, gdy przychodzi pora na betonowanie. Mieszankę, której nie potrzeba tak wiele jak przy fundamentach monolitycznych, bardziej opłaca się zrobić samemu. Pochłania to jednak sporo czasu. Wypełnianie otworów mieszanką także trochę trwa. W ścianach z pustaków murowanych na zaprawę wystarczy zazbroić i wypełnić betonem otwory przy narożach ścian i otwory pierwszej warstwy pustaków (pierwsza warstwa powinna też być połączona kotwami z ławą fundamentową). Ściany z pustaków łączonych na sucho wypełnia się w całości mieszanką betonową.Wieniec tuż nad ziemią

W ścianach fundamentowych zachodzi niekiedy konieczność zrobienia wieńca, podobnego jak na szczycie ścian każdej kondygnacji. Wieńce robi się w ścianach piwnicznych jednocześnie z wykonywaniem stropu nad piwnicą. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego materiału jest ściana. Zwykłe ściany fundamentowe przeważnie nie wymagają wieńców. Robi się je zaś w ścianach murowanych z bloczków, jeśli są one w całości wyniesione ponad poziom gruntu i obsypane ziemią.

Które fundamenty tańsze?

To najważniejsze pytanie zostało na koniec. Znając wszystkie za i przeciw stosowania poszczególnych materiałów, sprawdźmy, jak kształtują się koszty wykonanych z nich fundamentów. Być może będzie to decydujący argument przy wyborze.
Aby najlepiej sprawdzić opłacalność zastosowania różnych materiałów, porównaliśmy koszty wykonania z nich fundamentów trzech różnych domów. Dla każdego z nich przygotowaliśmy trzy warianty ścian fundamentowych – z betonu, bloczków betonowych i pustaków zasypowych. Obliczyliśmy koszt wykonania fundamentów dla każdego wariantu, zakładając, że ławy fundamentowe są zrobione z betonu.
Przyjęliśmy, że:
- koszt betonu klasy B20 dostarczanego z wytwórni wynosi 191 zł/m³;
- koszt bloczka betonowego szerokości 25 cm wynosi 2,33 zł/szt.;
- koszt pustaka zasypowego szerokości 30 cm wynosi 3 zł/szt.;
- koszt 1 m³ drewna szalunkowego wynosi od 159 do 515 zł;
- stawka za roboczogodzinę wynosi 7,50 zł (netto).Co wpływa na koszt fundamentów?

Niezależnie od tego, jakie ściany wybierzemy, na koszt fundamentów będzie mieć wpływ przede wszystkim wielkość domu. Im większa kubatura budynku, tym solidniejsze muszą być jego fundamenty. Gdy zdecydujemy się na fundamenty monolityczne, na koszt będzie mieć wpływ dosyć wysoka cena robocizny. Trzeba też pamiętać, że sporo kosztuje drewno na deskowanie. Jeśli jednak po rozbiórce nie będzie zbytnio zniszczone, można je wykorzystać do budowy innych deskowań (wieńców, stropów, nadproży). Więcej zapłacimy za fundamenty monolityczne, jeżeli wytwórnia betonu będzie daleko od naszej posesji. Płaci się bowiem za beton i za każdy kilometr drogi, jaką musi pokonać betonowóz i samochód z pompą do betonu. Dotyczy to także innych materiałów kupowanych w składzie lub wytwórni.
Ściany fundamentowe z bloczków są tanie. Niewiele kosztuje materiał, jak również robocizna. Jednak bloczki mają określone wymiary, które nie zawsze będą pasować do szerokości ścian wynikającej z projektu. Czasem więc trzeba zastosować szersze bloczki i poszerzać ławy fundamentowe. Wiąże się to ze wzrostem ostatecznej ceny.
Koszt ścian z pustaków zasypowych zależy od tego, czy będą one całkowicie, czy tylko częściowo wypełniane betonem. Decydując się na taką technologię, możemy zapłacić więcej za wykonawstwo, niż gdybyśmy robili ściany monolityczne. Nie jest to jednak reguła i zależy od tego, jaką ekipę zatrudnimy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi