Składowanie materiałów na placu budowy


Otrzymałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Wiem, że prace mogę rozpocząć po uprawomocnieniu się tej decyzji. Przed tym terminem chciałbym jednak na teren działki przywieźć i składować tam materiały budowlane. Czy mogę to zrobić w świetle przepisów prawa budowlanego

Rozpoczęcie budowy następuje nie z chwilą przystąpienia do robót mających na celu wykonanie określonego elementu obiektu budowlanego (na przykład wykopów pod fundamenty), ale w momencie podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego wskazuje, że pracami przygotowawczymi są:
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
- wykonanie niwelacji terenu;
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Jest to zamknięty katalog prac, tym samym nie jest możliwa interpretacja rozszerzająca. W związ-ku z tym wykonanie innych robót wstępnych niewskazanych w art. 41 ust. 2 nie będzie oznaczać rozpoczęcia budowy. Inwestor może zatem przywieźć i składować materiały budowlane na przyszłym terenie budowy przed terminem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. (ms)
Podstawa prawna: - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty