Solidne ocieplenie na wiele lat


Gdy się ociepli, zamierzamy przystąpić do wykończenia elewacji naszego domu. Czeka nas wybór systemu ocieplenia z bogatej oferty tynków na styropianie i wełnie. Chcemy wybrać nie tylko dobrego wykonawcę, ale przede wszystkim system, który wystarczy na długie lata. Naszym marzeniem jest trwała i estetyczna elewacja. Co może wpłynąć na jej długowieczność?

Pewne mocowanie
Jednym z czynników stanowiących o jakości systemu ociepleniowego jest sposób jego mocowania. Schematy mocowania łączników ociepleniowych nie są w Polsce przedmiotem specjalnych wymogów prawnych. W aprobatach technicznych dla systemów ociepleniowych najczęściej określa się wymaganą liczbę łączników na metr kwadratowy bądź odwołuje się do zaleceń producenta systemu ociepleniowego. Wydane aprobaty techniczne dla systemów ociepleniowych stawiają wymóg używania łączników z aprobatami technicznymi. Znaczenie ma bowiem możliwość stosowania ich na danym podłożu oraz głębokość ich osadzania. Praktyka wykazuje, że, niestety, zbyt często wymogi te są lekceważone, a sposób mocowania pozostawiony jest w praktyce swobodzie i fantazji wykonawcy. Niedokładność wykonawcza i naruszenie dobrej praktyki budowlanej połączone z niedostatecznym nadzorem budowlanym i czasami niestarannością w zakresie projektowania (ogólnikowość lub przemilczenia) doprowadziły co najmniej do kilku katastrof budowlanych, w skrajnym wypadku polegających na odpadnięciu całego systemu ociepleniowego od ściany, lub odspojenia się warstwy zbrojącej. Bezpośrednią przyczyną odpadnięcia systemu ociepleniowego często bywa silna wichura o prędkości wiatru dochodzącej w porywach do 130 km/godz. Nowością na polskim rynku są łączniki o długich strefach rozprężnych do ścian z cegły kratówki lub dziurawki i łączniki kształtowe do betonu komórkowego. Są one, niestety, droższe od typowych łączników rozporowych z wbijanym trzpieniem.

Estetyczne wykończenie
Wygląd elewacji i jakość jej eksploatacji zależą od właściwości wybranej wyprawy tynkarskiej. Znaczenie mają przede wszystkim nasiąkliwość, przepuszczalność pary wodnej i zdolność do samooczyszczania. Idealny system elewacyjny powinien skutecznie chronić przed wodą. Jeśli wnika ona w podłoże, to na skutek zamarzania może uszkadzać fasadę. W osłabionych miejscach może dojść do zakażenia mikrobiologicznego. Woda transportuje sole, które krystalizując się, niszczą fasadę. Zawilgocona przegroda ma także mniejszą izolacyjność termiczną.
Paroprzepuszczalny system ociepleniowy gwarantuje prawidłowe oddawanie wody, która w postaci pary wodnej przenika przez przegrodę lub wniknęła pod fasadę w wyniku nieszczelności. W materiałach informacyjnych producentów systemów ociepleniowych często pojawiają się zapewnienia, że systemy „oddychają”. Jednak pomiędzy poszczególnymi systemami są bardzo istotne różnice w paroprzepuszczalności. Określa ją Sd – wartość równoważna grubość uspokojonej warstwy powietrza, jaką stawia dany materiał dla pary wodnej. Do określenia stopnia brudzenia się systemu powłokowego służy procentowa utrata białości powłoki. Podatność na brudzenie się tynku determinuje kąt zwilżania powłoki przez wodę – im jest on wyższy, tym bardziej hydrofobowa jest powłoka – woda niosąca brud trudniej wnika w kapilary podłoża i tym samym mniej się brudzi. Na powłokach silikonowych krople deszczu, spływając po fasadzie, zabierają brud osadzający się na powierzchni. Farby i tynki zawierające spoiwa akrylowe łatwiej się elektryzują, a tym samym łatwiej ulegają zabrudzeniu.


Naroża ścian zewnętrznych oraz otworów okiennych i drzwiowych zabezpiecza się stalowymi profilami i siatką zbrojącą.
Autor: ROCKWOOL

Autor: Robert Szarapka

4 kroki do sukcesu
1. Poprawne naklejenie izolacji termicznej. Płyty izolacyjne ze styropianu lub z twardej wełny mineralnej przeznaczonej na fasady nakleja się na przygotowane podłoże, wybierając jedną z dwóch metod. Na równym podłożu dobrze sprawdza się metoda łoża grzebieniowego, potocznie nazywana „na grzebień” – zaprawę nanosi się równomiernie na całą powierzchnię płyt pacą zębatą o wymiarach 10 x 12 mm. Jeśli nierówności są większe, lecz nie przekraczają 2 cm na metrze ściany, bezpieczniej zastosować metodę punktowo-pasową, popularnie nazywaną „na placki” – 3-4-centymetrowy wałek wzdłuż krawędzi płyty i około sześciu placków średnicy mniej więcej 10 cm na jej powierzchni.
2. Kołkowanie newralgicznych miejsc. Dodatkowe mocowanie przyklejonych płyt zaleca się wtedy, gdy nie można zagwarantować prawidłowej przyczepności zaprawy klejowej do podłoża. Jeżeli podłoże ma zbyt małą chłonność, zaprawa nie przykleja się do ściany i mocowanie nie jest trwałe. Kołki stosuje się też, gdy podłoże jest słabe (na przykład stary tynk). W domach jednorodzinnych stosuje się kołki z tworzywa sztucznego, z talerzykiem dociskowym i trzpieniem wbijanym lub wkręcanym. Trzeba pamiętać, że w strefach narożnych ssanie wiatru jest około trzech razy większe niż w strefie środkowej budynku na tej samej wysokości. Dlatego kołkowanie stref narożnych jest szczególnie ważne.
3. Zbrojenie warstwy podtynkowej. Przymocowaną izolację pokrywa się zaprawą, przeciąga po jej powierzchni pacą ząbkowaną i wtapia siatkę zbrojącą. Następnie zaprawę wygładza się długą szpachlą. Dzięki temu siatka znajduje się bliżej zewnętrznej powierzchni warstwy zbrojonej (w 1/3 grubości), a więc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W domach jednorodzinnych można stosować zarówno siatki polipropylenowe, jak i te z włókna szklanego. Renomowani systemodawcy stosują jedynie siatki z włókna szklanego, uważając je za pewniejsze rozwiązanie, mają bowiem mniejszą plastyczność na skutek zmian temperatury, a także większą wytrzymałość.
4. Tynk na miarę potrzeb. Tynk cienkowarstwowy układa się bezpośrednio na warstwie zbrojącej po ewentualnym jej zagruntowaniu. Rodzaj i fakturę tynku dobiera się pod kątem oczekiwań i możliwości finansowych.Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi