Systemy ochrony zewnętrznej


Zewnętrzne systemy generują większą liczbę fałszywych alarmów niż wewnętrzne. Mimo to wczesne wykrywanie zagrożenia i głośne sygnalizowanie na ogół dość skutecznie odstraszają większość przestępców. Takie systemy dają większe poczucie bezpieczeństwa osobom przebywającym w domu – zwłaszcza starszym i samotnym – bo wykrywają intruza, zanim wejdzie on do domu. Warto mieć świadomość tego, że włączenie się alarmu nie zawsze jest oznaką takiego samego zagrożenia (mogą go przypadkowo uruchomić dzieci lub drobne zwierzęta). Jeśli dodatkowo zainstaluje się kamery – na działce o powierzchni około 700 m² nawet tylko dwie – bez wychodzenia z domu będzie można ustalić, co się naprawdę dzieje.

Przedstawione przykłady systemów alarmowych różnią się dość znacznie ceną. Jest ona nie tylko wskaźnikiem stopnia skomplikowania zastosowanych w nim elementów, lecz także jest ściśle związana z pewnością działania systemu, czyli jego odpornością na fałszywe alarmy i na przełamanie. W przykładach podajemy orientacyjny koszt samych urządzeń – bez montażu. Trzeba będzie na niego wydać kwotę stanowiącą od 10 do 60% wartości użytych elementów.

 Powierzchnia zabudowy 158,5 m²
Powierzchnia netto 184,2 m²
Kubatura 568,9 m³
Autor projektu: architekt Małgorzata Cybulska-Marks

Kolejne fazy wykrywania zagrożeń:1. na zewnątrz ogrodzenia;
2. przecinanie, naginanie ogrodzenia lub wspinanie się na nie;
3. przechodzenie nad ogrodzeniem;
4. przemieszczanie się między ogrodzeniem a ścianą domu;
5. przełamywanie zabezpieczeń mechanicznych;
6. wejście do wnętrza domu;
7. wybrane punkty wewnątrz domu (na przykład sejf, skrytki).
Alarm zewnętrzny wykrywa agresję w fazach od pierwszej do piątej.

1. Bariery pasywne podczerwieni
Do ochrony zewnętrznej szczególnie są przydatne czujki pasywne podczerwieni o wąskokątnej charakterystyce wykrywania, które są odporne na fałszywe alarmy wywoływane przez koty. Na rysunku pokazano jedną z możliwych konfiguracji ustawienia czujek. Umieszczono je na dwóch słupkach ustawionych przy przeciwległych rogach budynku.
Na każdym słupku może być umocowana jedna czujka z lustrami ustawionymi pod kątem prostym, tak by chronić dwa boki domu lub dwie czujki, z których każda chroni inny bok. Pierwszy układ (z jedną czujką) jest bardziej wrażliwy na fałszywe alarmy, w drugim zwierzęta o wysokości mniejszej niż zadana i jeden lub dwa koty nie będą wzbudzały alarmu.
Do systemów bezprzewodowych są oferowane bariery pasywne podczerwieni z własnym zasilaniem w czujce, a nawet czujki doładowywane z baterii solarnych. Ten system można zamontować samemu, a także dołączyć go do istniejącego systemu alarmowego w domu.
Przeciwwskazania. System raczej niezalecany do miejsc o bardzo dużym zagrożeniu. Na małych działkach ogrodzonych siatką lub innym ażurowym ogrodzeniem sygnał alarmu może być wzbudzany przez ruch za płotem. System jest wrażliwy na zaspy tworzące się w strefie ochrony.
Zalety. System jest tani i łatwy do ukrycia. Są oferowane wersje z funkcją dzień/noc oraz z nagranymi komunikatami, których zadaniem jest odstraszanie intruza. Roślinność może mieć wpływ na powstawanie fałszywych alarmów tylko w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.
Przykładowe urządzenia: VX40, VX402REC z nagrywanymi komunikatami (Optex), LRP180 (Megared).

Powierzchnia działki:
- minimalna 900 m².
Koszt urządzeń:
- pojedyncza czujka 600-1200 zł,
- cały system (bez montażu) 1200-4800 zł.

2. Czujki dualne i bariera pasywna podczerwieni

W ciągu kilku ostatnich lat oferta czujek dualnych przeznaczonych do pracy na zewnątrz zwiększyła się kilkakrotnie. Takie czujki ma w swoim asortymencie praktycznie każda licząca się na rynku firma z branży zabezpieczeń.
Czujki dualne przeznaczone do pracy na zewnątrz to prawie wyłącznie czujki pasywne podczerwieni i dopplerowskie mikrofalowe. Czujka pasywna podczerwieni najlepiej wykrywa ruch równoległy do jej lustra, mikrofalowa dopplerowska ma największą czułość wykrywania wtedy, gdy obiekt się do niej zbliża lub od niej oddala (ruch prostopadły do czujki). Czujki te umieszczone w jednej obudowie mają jedno wyjście alarmowe. Można kupić takie, w których jest ono fabrycznie ustawione na „AND” (alarm jest wzbudzany wtedy, gdy ruch zostanie wykryty jednocześnie przez czujkę pasywną podczerwieni i przez mikrofalową dopplerowską), lub takie, w których można je przełączyć na „AND” lub „OR” (w wersji „OR” alarm jest wywoływany również wtedy, gdy ruch zostanie wykryty tylko przez jedną z czujek – pasywną podczerwieni albo dopplerowską). Czasem są oferowane także czujki dualne w zmodyfikowanej wersji „AND”. Sygnał alarmu jest przez nie generowany także wtedy, gdy obie czujki (pasywna i dopplerowska) dadzą w krótkim odstępie czasu niezależny sygnał wykrycia ruchu.
Typowe pole wykrywania tych czujek ma zasięg 15-20 m przy kącie widzenia około 90°, chociaż są też dostępne czujki dualne o wąskim kącie widzenia (strefa wykrywania na przykład o szerokości około 1 m) i zasięgu kilkunastu-kilkudziesięciu metrów.
Wszędzie tam, gdzie jest duże zagrożenie, warto wybrać czujki z antymaskingiem (nie da się jej zneutralizować przez zasłonięcie). Ponieważ są montowane na ścianie budynku, może się okazać, że ich zasięg dociera do miejsc, nad którymi nie chcemy sprawować kontroli. Zasięg można regulować:
- wybierając odpowiedni rodzaj czujki;
- montując czujki pod pewnym kątem do ściany, a nie równolegle – pole wykrywania bardziej wzdłuż ściany;
- montując czujki na określonej wysokości i pochylając je do przodu – jeśli ich instrukcja przewiduje taką możliwość;
- regulacją wewnętrzną, elektroniczną płynną lub za pomocą przełączników.
Czujki muszą mieć wyłączone świetlne wskaźniki działania.
Na ścianie z oknami od garażu można umieścić czujkę pasywną podczerwieni kurtynową, pod warunkiem że będzie to czujka z antymaskingiem.
Przeciwwskazania. Czujek dualnych nie należy instalować w miejscach o niekontrolowanym ruchu zwierząt. Pojedyncze zwierzęta nie muszą być wykryte, ale już stado psów czy kilka kotów spowoduje wzbudzenie alarmu. Nie jest wskazane, aby w strefie ochrony nocowały ptaki i by miały tam gniazda. Na małych działkach mogą sprawiać kłopot liczne fałszywe alarmy.
Zalety. System można zamontować samodzielnie i kształtować strefy ochrony w dość nietypowy sposób, trudny do przewidzenia dla włamywacza.
System jest prawie niewrażliwy na opady śniegu i zaspy. Strefa naruszenia jest wskazywana dość dokładnie.
Przykładowe urządzenia: czujki dualne i bariera podczerwieni MX 40QZ, kurtyna pasywna podczerwieni BX 70N (Optex), Spider Dual z antymaskingiem (ASS), czujki Guard i Curtain (Maximus), OD850 (Bosch), IWISE DT PET (Rokonet).

Powierzchnia działki:
- minimalna 1500-2000 m².
Koszt urządzeń:
- pojedyncza czujka 600-1200 zł,
- cały system (bez montażu) 3-6 tys. zł .

3. Kabel wibracyjny na płocie

Warunkiem prawidłowego działania systemu jest między innymi metalowe ogrodzenie na przykład z siatki, prętów lub kratownicy. Jeśli elementem płotu mają być murowane słupki, to muszą być cienkie.
System można zamontować samemu, ponieważ jest sprzedawany także w gotowych zestawach do samodzielnego montażu.
Koszt systemu chroniącego działkę o powierzchni 700 m² będzie niewiele niższy od ceny podobnego systemu dla działki o powierzchni ćwierć hektara (2500 m²).
Najdroższe są bowiem kontrolery, a nie sam kabel (koszt całości z kablem to 4-5 tys. zł). Trzeba jeszcze doliczyć wydatki na ochronę bramy (około 2 tys. zł) w postaci odpinanego kabla wibracyjnego (w przypadku bram przesuwnych) lub bramki, na przykład: pasywnej podczerwieni, aktywnej podczerwieni lub mikrofalowej.
System jest dostępny w kilku wersjach o różnych nazwach sugerujących niekiedy inną niż opisana zasadę działania.
W prostej wersji ustalenie dokładnego miejsca agresji jest niemożliwe (wskazania są z dokładnością do odcinka kabla detekcyjnego – wiadomo, że intruz naruszył strefę chronioną na tym odcinku, ale nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu).
W rozwiązaniach z komputerem można ustalić miejsce agresji z dokładnością do kilku metrów.
Wybierając system, warto sprawdzić, czy w razie uszkodzenia (przecięcia) kabel detekcyjny da się łatwo naprawić. Najlepiej, jeśli można to zrobić szybko i samodzielnie.
Przeciwwskazania. Bezpośrednio za ogrodzeniem nie może być sąsiadów lub przynajmniej powodowanych przez bliskie sąsiedztwo zakłóceń, na przykład skaczącego na ogrodzenie psa, dzieci, ruchomych gałęzi drzew.
Zalety. System jest tani i wykrywa wczesną fazę agresji (drugą z siedmiu). Można nim chronić zarówno bardzo małą, jak i dużą działkę.
Przykładowe urządzenia. Systemy wykrywające agresję już na płocie w większości są przewidziane do ochrony dwóch stref. Na przykład AN 303 chroni dwa odcinki po 300 m i – co ciekawe – umożliwia podsłuch miejsca ochrony.
System AN 305 może chronić cztery strefy po 350 m. Oba występują pod nazwą czujka wibracyjna.
System INTREPID (Southwest Microwave) z kablem detekcyjnym umożliwia tworzenie wielu stref o długości do 200 m każda. Wskazuje miejsca agresji z dokładnością do 3 m.

Powierzchnia działki:
- minimalna 630 m²,
- maksymalna 2200 m².
Koszt urządzeń:
- cały system (bez montażu) 4-5 tys. zł,
- dodatkowe zabezpieczenie bramy 2 tys. zł.

4. Bariery aktywne podczerwieni lub bariery mikrofalowe
Bariery aktywne podczerwieni kontrolują wiązki podczerwieni między nadajnikiem a odbiornikiem. Oznacza to, że strefa ochrony jest ściśle określona i jej zasięg jest ograniczony przez wzajemne ustawienie odbiorników i nadajników. Dla działania systemu nie ma znaczenia sąsiedztwo działki ani to, co się dzieje na jej granicach czy za płotem.
Ponieważ umieszczenie pojedynczej wiązki podczerwieni chroni tylko na pewnej określonej wysokości i taki system byłby bardzo wrażliwy na fałszywe alarmy, stosuje się systemy z kilkoma wiązkami podczerwieni – od dwóch nawet do kilkunastu.
Od niedawna są oferowane bariery mikrofalowe specjalnie skonstruowane do ochrony małych obiektów. Strefa wykrywania ma kształt cygara, a nie wąskiej linii, tak jak w przypadku barier aktywnych podczerwieni.
Przeciwwskazania. Obu rodzajów barier nie można stosować w terenie pofałdowanym. Barier aktywnych podczerwieni dodatkowo również w miejscach powstawania zasp i grubej pokrywy śniegu. Strefa ochrony wymaga odśnieżania, gdy pokrywa śnieżna jest grubsza niż mniej więcej 30 cm.
Bariery mikrofalowe są wrażliwe na ruchome metalowe elementy w polu ochrony i niestabilny płot z siatki. Mogą one powodować fałszywe alarmy. W zależności od zastosowanych urządzeń strefa wykrywania w środku odległości między nadajnikiem a odbiornikiem oddalonymi od siebie mniej więcej 20 m może wynosić 2, 3 lub 9 m. W tak szerokiej strefie nie może być drzew, krzewów, roślin ani wysokiej trawy. Śnieg zsuwający się z dachu może spowodować alarm. Zlodowacenia w strefie wykrywania mogą ją modyfikować.
Zalety. Bariery z czujek aktywnych podczerwieni mogą tworzyć „płoty” o wysokości nawet kilku metrów.
Bariery mikrofalowe praktycznie nie są wrażliwe na warunki atmosferyczne. Wykrywają zarówno wchodzenie w strefę, jak i czołganie się.
Przykładowe urządzenia: bariery mikrofalowe – Corral (Cias), bariery aktywne podczerwieni – SBT, SH, SBM, SBQ (Sunwave).

Powierzchnia działki:
- nie ma znaczenia.
Koszt urządzeń:
- bariery aktywne podczerwieni – zestaw czujek zależnie od ich rodzaju i liczby torów, czyli wysokości ochrony (bez montażu) 6-15 tys. zł,
- bariery mikrofalowe minimum 8 tys. zł.

5. Aktywne bariery na ścianie budynku
System skonfigurowany w taki sposób jak na rysunku wykrywa moment podchodzenia pod drzwi na tarasie lub drzwi wejściowe, lecz w przypadku okien wykrywa tak naprawdę dopiero próbę wyważenia lub moment tłuczenia szkła. Jeśli zatem sam widok czujek nie zadziała odstraszająco, to agresja na okna zostanie wykryta na tyle późno, że mogą powstać straty.
Przeciwwskazania. System nie wykryje rzucenia kamieniem w okno, czyli może wymagać wsparcia wewnętrznymi czujkami tłuczenia szkła.
Zalety. Do ochrony domu najczęściej wystarczające są bariery dwuwiązkowe przy podejściu na taras i pod drzwi wejściowe.
Przykładowe urządzenia: bezprzewodowa o zasięgu 5 m Laser Beam (Siletron).

Powierzchnia działki:
- nie ma znaczenia.
Koszt urządzeń:
- pojedyncza bariera dwuwiązkowa 1-2,5 tys. zł,
- cały system – 8 barier (bez montażu) od 8 tys. zł.

6. Podziemny kabel impedancyjny (system perymetryczny)

Oferowane są dwa rozwiązania: z pojedynczym kablem, w którym są dwa przewody, lub z dwoma kablami. System działa w ten sposób, że jeden z kabli jest nadajnikiem, a drugi odbiornikiem. Alarm wywołuje naruszenie strefy między kablami, czyli pojawienie się obiektu, który zmienia rozchodzenie się fal radiowych. W układach z pojedynczym kablem szerokość strefy wykrywania jest stała i tylko to, co się znajduje w sąsiedztwie zakopanego kabla, decyduje o jej zmniejszeniu się lub zwiększeniu. Dwa kable pod ziemią umożliwiają modelowanie szerokości strefy wykrywania w o wiele większym zakresie. W tym przypadku dokładność ułożenia kabla ma dużo mniejsze znaczenie dla skuteczności wykrywania. Wykrywanie agresji przy obecnie oferowanych rozwiązaniach jest możliwe jedynie z dokładnością do odcinka kabla. System może się składać z jednej strefy, dwóch (typowo), a nawet dziesięciu. Maksymalne długości odcinków to 150-200 m. Kable można kłaść i pod trawnikiem, i pod betonowymi nawierzchniami, chociaż system najlepiej się sprawuje, jeśli cały odcinek kabla znajduje się pod jednorodną powierzchnią. Kable detekcyjne układa się na głębokości kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrów pod powierzchnią gruntu. System nie jest wrażliwy na zamarzanie ziemi, ale niekiedy może być wrażliwy na falującą wodę, dlatego nad kablami nie mogą się zbierać kałuże wody o głębokości większej niż kilka centymetrów.
Przeciwwskazania. Ustawienie słupów oświetlenia w pobliżu kabla musi być konsultowane z projektantem systemu. Skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi mogą się odbywać wyłącznie pod kątem prostym, a z kablami sieci elektrycznej dodatkowo pod warunkiem separacji ich wzajemnego oddziaływania.
Na małych działkach (o powierzchni poniżej 1300 m²), a także w przypadku domów drewnianych zbudowanych w technologii szkieletowej może się zdarzyć, że ruch osób za płotem lub wewnątrz domu będzie wywoływał alarm. Trzeba to sprawdzić, zanim wybierze się ten system ochrony.
Zalety. Tego typu systemy dają największą gwarancję wykrycia agresji bez względu na warunki atmosferyczne. Możliwa jest kalibracja czułości, tak aby małe zwierzęta nie wzbudzały alarmu. Strefa wykrywania nie wymaga odśnieżania, a teren może być pofałdowany.
Przykłady. System Panther II (D, E) – z jedną strefą o długości 100-150 m, i Panther II (A, B, C) – z dwiema strefami o długości 100-150 m; system HD 400 o dowolnie ustalanych odcinkach ochrony o długości 100-300 m i liczbie stref do dziesięciu.

Powierzchnia działki:
- minimalna 1300 m².
Koszt urządzeń:
- całego systemu (bez montażu) 80-150 tys. zł.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi