Szkoda powstała podczas urlopu


W czasie naszego urlopu dom został zalany z powodu pęknięcia rurki doprowadzającej wodę do kranu w łazience. Niestety, straty są dość znaczne, bo woda lała się dłuższy czas. Czy mamy prawo do odszkodowania, skoro przebywaliśmy w czasie szkody na urlopie i nie zgłosiliśmy jej w wymaganym terminie do firmy ubezpieczeniowej? Kiedy możemy rozpocząć naprawę podłóg?

Firmy ubezpieczeniowe udzielają ochrony ubezpieczeniowej również na czas wyjazdu domowników – z zastrzeżeniem, że okres ciągły, w czasie którego nikt nie przebywa w miejscu ubezpieczenia, nie może być dłuższy niż na przykład 60 czy 90 dni. Jeżeli nieobecność właścicieli w budynku była krótsza niż okres zastrzeżony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, to ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. Przekroczenie przez poszkodowanego terminu zgłoszenia szkody nie zwalnia zakładu ubezpieczeń z odpowiedzialności za szkodę. Termin określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia ma na celu zmobilizowanie klienta do bezzwłocznego zgłoszenia szkody po to, aby między szkodą a przybyciem na miejsce likwidatora upłynęło jak najmniej czasu. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwala na prawidłowe określenie przyczyny i rozmiaru szkody.
Jeżeli minie zbyt dużo czasu między szkodą a wizytą likwidatora, miejsce szkody zostanie uprzątnięte i zostaną dokonane naprawy, a wówczas oszacowanie rozmiaru szkody stanowiące podstawę wypłaty odszkodowania może się okazać niemożliwe. Miejsce szkody oczywiście powinno zostać zabezpieczone, aby szkoda się nie powiększała. Nie należy jednak dokonywać żadnych napraw poza absolutnie niezbędnymi do czasu oględzin przez reprezentanta firmy ubezpieczeniowej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi