Tynk bez wad


Jesienią chcę wykańczać dom, a jedna z ważniejszych prac to tynkowanie. Czy tynk zawsze musi pękać? Co zrobić, aby się przed tym ustrzec? Czy lepiej zaufać tynkarzom, którzy mają sprawdzone receptury, czy wybrać tynki fabryczne?

Trudniejsze do wykonania są tynki zewnętrzne, gdyż poddawane są ostrzejszym reżimom pogodowym. Na zewnątrz występują większe skoki temperatury oraz opady, stąd też większa podatność tynków na uszkodzenia, a zwłaszcza na pękanie. Prawidłowe wykonanie tynków wewnętrznych jest zdecydowanie łatwiejsze, jakkolwiek nieprawidłowości mogą prowadzić do poważnych problemów.
Technologię tynkowania należy każdorazowo dopasować do rodzaju materiałów użytych do budowy ścian, funkcji wykańczanych pomieszczeń i sposobu ich eksploatacji. Oczywiście duże znaczenie mają środki finansowe, jakimi dysponuje inwestor, oraz jego oczekiwania co do wyglądu i stopnia gładkości powierzchni.
Na dobór materiałów ma również wpływ czas, a nawet pora roku, w jakiej zamierza się prowadzić prace, a także to, czy wykonuje się je ręcznie, czy przy użyciu agregatów tynkarskich.
Określony wygląd tynku jest związany z klasą użytych materiałów. Nie można mieć złudnych oczekiwań, na przykład, że tynk będzie idealnie gładki – na powierzchni tynku cementowo-wapiennego zawsze będzie widoczny wypełniacz, czyli piasek, a maszynowy jednowarstwowy tynk gipsowy, choć gładki, nigdy nie będzie wyglądał jak wielokrotnie szlifowana gładź gipsowa. W przypadku wątpliwości co do wyglądu danego rodzaju tynku najlepiej obejrzeć go w jakimś obiekcie referencyjnym lub uzgodnić z wykonawcą, aby zrobił próbę na małej powierzchni.
Użycie profili tynkarskich daje gwarancję uzyskania dobrego efektu, zwłaszcza przy obrabianiu krawędzi i stref cokołowych. Na ścianach zewnętrznych należy unikać elementów aluminiowych z racji ich wysokiej rozszerzalności liniowej. Lepsze są profile ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane.

Przygotowanie podłoża

- Najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem tynkowania trzeba uzupełnić ubytki w murze w postaci wyłomów i uszkodzeń. Należy usunąć wszelkie nierówności – wypełnić zagłębienia (także duże ubytki spoin) i skuć nadlewki (stwardniałą zaprawę, która wypłynęła ze spoin, oraz beton, który wyciekł z deskowania wieńca czy nadproża). W przeciwnym wypadku odchyłki w grubości tynku mogą być zbyt duże, co może powodować jego późniejsze pękanie. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tynkarz nie zawsze ma możliwość wyrównania muru, który jest krzywy i nierówny. Czasami jest to możliwe, lecz wiąże się z koniecznością narzucania grubszych warstw tynku, a więc ze zwiększonym zużyciem materiałów i wyższymi kosztami prac.
- Istniejące w podłożu dylatacje muszą zostać przeniesione na warstwę wykończeniową. W tych miejscach zaleca się stosowanie profili dylatacyjnych lub wbudowanie fugi z trwale elastycznego materiału. W przeciwnym wypadku zawsze pojawią się tam pęknięcia.
- Przed tynkowaniem należy osadzić wszelkie profile, zwracając uwagę na całkowite wypełnienie przestrzeni pod nimi. Nie wolno do tego używać gipsu, jeśli ściana będzie wykańczana tynkiem cementowym bądź cementowo-wapiennym. Najlepiej wówczas mocować profile co 50 cm, wykorzystując szybkowiążącą zaprawę cementową.

Uwaga na pogodę

Istotny wpływ na jakość tynku mają warunki pogodowe w czasie wykonywania prac. Tynki mineralne zawierające cement wiążą hydraulicznie. Oznacza to, że spoiwo, którym jest cement, musi utrzymać przez odpowiedni czas właściwą ilość wody, aby zaszła chemiczna reakcja wiązania wody (hydratacji) powodująca jego utwardzanie. Zbyt wysoka temperatura powoduje nadmierne odparowanie wody, której potem nie wystarcza do właściwego związania spoiwa. Powszechnie mówi się, że tynk się przepala. Podobne skutki powodują: wiatr (wzmaga odparowywanie wody) oraz mocno nasiąkliwe podłoże (nadmiernie ją odciąga z tynku).
Również pierwszy deszcz – nawet po paru dniach od tynkowania – może spłukać nałożony tynk.
Dla odmiany zbyt niska temperatura wydłuża czas wiązania tynku, a poniżej 5°C proces ten prawie całkowicie ustaje. Woda pozostaje niezwiązana w mokrym tynku, a w razie mrozu zamienia się w kryształy lodu i rozsadza tynk. Z tego względu podczas prowadzenia prac w obniżonej temperaturze należy stosować nagrzewnice. Trzeba zagwarantować, aby zarówno podłoże, jak i otaczające powietrze (może zajść sytuacja, że powietrze ma wyższą temperaturę niż przemrożone podłoże) w czasie wykonywania prac miały temperaturę powyżej 5°C.

Zaprawa fabryczna czy wykonana na budowie

To częsty dylemat inwestora. W mieszance wykonanej na budowie zdecydowanie trudniej osiągnąć jednakowe parametry każdej z przygotowywanych partii. Ułożone z niej tynki w każdym miejscu ściany mają zatem nieco inne własności – różnią się skurczem i wytrzymałością. Typowe tynki wytwarzane na budowie rzadko są standaryzowane i z reguły nie podlegają kontroli jakości na żadnym etapie produkcji. Sekrety nowoczesnych zapraw gotowych stanowią domieszki – między innymi opóźniacze bądź przyspieszacze wiązania, dodatki napowietrzające. Producenci zapraw badają jakość komponentów i standaryzują skład mieszanki. W przypadku odchyłek wprowadza się natychmiast odpowiednie korekty recepturowe, aby tynk miał gwarantowane parametry.
Materiały „kręcone” na budowie nie muszą okazać się złe, jest jednakże dużo większe prawdopodobieństwo późniejszego wystąpienia wad powodujących kłopoty.
Oczywiście tynki fabryczne są droższe od tych wykonywanych na budowie. Wybór technologii i decyzja kosztowa są indywidualną sprawą inwestora. Powinno się również uwzględniać czynnik ryzyka, w tym potencjalne koszty naprawy.

Z rysami czy bez nich
Każdy tynk grubowarstwowy ma tendencję do pękania. Producenci gotowych mas tynkarskich podają, że w tynkach zawierających cement są dopuszczalne rysy skurczowe o rozwarciu do 0,2 mm. Takich rys nie widać na elewacji, ale pod warunkiem że stanie się w odległości około 3 m.
Drobne rysy – „pajączki”­ o szerokości do 0,3 mm – mogą być niewidoczne gołym okiem. Potwierdzeniem na ich istnienie jest prosty test – polanie elewacji wodą. Wystarczy nawet chlapnięcie kubkiem wody. Miejsca spękane intensywniej wchłaniają wodę i tworzą ciemną siatkę.
Bardzo duży wpływ na estetykę elewacji ma faktura tynku. Gładkie tynki są podatniejsze na wady niż tynki fakturowe.Jednocześnie zdecydowanie trudniej je wykonać.
Nie można rezygnować z wykonania obrzutki, mogłoby to doprowadzić do odpadania tynku płatami.

Najbezpieczniejsze jest nałożenie tynku przygotowanego z fabrycznej mieszanki za pomocą agregatu tynkarskiego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi