Tynk z domieszką gliny


Mamy dom wybudowany w 2003 roku. Otynkowaliśmy go tynkiem naturalnym. W żwirze było dużo gliny. Na elewacji pojawia się coraz więcej odprysków. Jaka jest ich przyczyna i w jaki sposób można je wyeliminować?

Bardzo rzadko stosowane tynki i zaprawy gliniane muszą być wykonywane według szczegółowych receptur, w odpowiednich proporcjach składników, a glinę wprowadza się do nich w postaci zawiesiny. Jeżeli natomiast do wytworzenia zaprawy zastosuje się piasek czy żwir zawierający glinę – stanowi ona po prostu szkodliwe zanieczyszczenie. Jej obecność zaburza korzystny przy zamarzaniu wody system porów tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego. Właściwości gliny zmieniają się pod wpływem wody – jej grudki wprowadzone z kruszywem do zaprawy po nasączeniu pęcznieją i tracą swoją wytrzymałość, a przy wysychaniu kurczą się i pękają. Dodatkowe zniszczenia powstają w wyniku zamrażania i rozmrażania tynku zewnętrznego. Duża, losowo rozmieszczona ilość grudek gliny w zaprawie powoduje więc destrukcję tynku – nie tylko w postaci widocznych na elewacji odprysków, lecz także w rozsadzanych wewnętrznych jego warstwach struktury.
Ponadto obecność gliny w żwirze niesie ryzyko powstania innych zanieczyszczeń organicznych, które dodatkowo przyczyniają się do niszczenia tynku (sama glina też może zawierać szkodliwe sole). Aby uniknąć kłopotów z zaprawą, powinno się stosować kruszywo płukane, a podczas składowania na budowie chronić je przed zanieczyszczeniami z podłoża lub niesionymi wiatrem (na przykład drobne części gałązek drzew czy liście).
Odpryski na elewacji powstałe na skutek złej zaprawy nie dadzą się usunąć środkami doraźnymi. Jedyną rozsądną metodą jest skucie tynku, oczyszczenie podłoża z jego pozostałości i ponowne otynkowanie ściany czystą zaprawą.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi