Ubezpieczenie a kredyt.


Na jaką kwotę powinienem ubezpieczyć budynek, w sytuacji gdy polisa będzie obciążona cesją na rzecz banku? Czy suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości kredytu, czy wartości budynku?

Suma ubezpieczenia zawsze powinna odpowiadać wartości budynku. W pierwszej kolejności należy określić, na jakiej podstawie zostaje ustalona. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej.
Wartość odtworzeniowa to kwota, którą należałoby wydać, aby w miejscu ubezpieczenia odbudować taki sam obiekt, z uwzględnieniem wszelkich dotychczasowych parametrów: wymiarów, konstrukcji, zastosowanych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe.
Wartość rzeczywista to kwota, która powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień technicznego zużycia.
Jest ono określane na podstawie średniego okresu trwałości obiektu oraz wieku budynku, według tak zwanej tabeli Rossa. Znając wiek i rodzaj budynku, można z niej odczytać procentowy stopień zużycia budynku utrzymywanego na przeciętnym wymaganym poziomie (przy normalnym przebiegu remontów). Dla budynku mieszkalnego o tak zwanej konstrukcji mieszanej (ściany z cegły lub materiałów podobnych, strop i dach drewniany) okres trwałości wynosi średnio od 90 do 120 lat. Jeśli na przykład budynek został zbudowany w 1980 r. (ma już 26 lat), stopień jego zużycia technicznego według tabeli Rossa wynosi 18%. Przy wartości odtworzeniowej w wysokości 350 tys. zł rzeczywista wynosi zatem 287 tys. zł.
W ubezpieczeniach „pod cesję” najczęściej popełniane są dwa błędy:
- ubezpieczenie w wartości kredytu – co w większości przypadków skutkuje niedoubezpieczeniem. Nie tylko klient jest niezabezpieczony polisą, ale również bank. Skutkiem niedoubezpieczenia jest proporcjonalna wypłata odszkodo- wania. W przypadku szkody odszkodowanie zostanie wypłacone w takim procencie, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do wartości budynku. Jeżeli budynek jest wart na przykład 200 tys. zł, a suma ubezpieczenia wynosi 100 tys. zł, to odszkodowanie zostanie pomniejszone o 1/2;
- ubezpieczenie w wartości rynkowej nieruchomości – co może skutkować zarówno nadubezpieczeniem, jak i niedoubezpieczeniem. Na tę wartość wpływają przede wszystkim czynniki lokalizacyjne. Dwa identyczne budynki będą miały inną wartość rynkową w zależności od tego, czy znajdują się na przykład w Warszawie czy w Białymstoku (chociaż ich wartość rzeczywista i odtworzeniowa będzie zbliżona). Wartość rynkowa może przewyższać wartość odtworzeniową lub rzeczywistą albo być od nich niższa.
Ponadto do wartości rynkowej nieruchomości często wliczana jest wartość działki, która nie podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi