VAT przy sprzedaży działek.


Jestem właścicielką pięciu działek budowlanych odziedziczonych po matce. W najbliższym czasie chcę sprzedać jedną z nich. Dowiedziałam się, że jeżeli noszę się z zamiarem zbycia pozostałych, to muszę zapłacić 22% VAT od sprzedaży tej działki, a potem od następnych. Ostatnio pogorszyła się moja sytuacja życiowa i faktycznie będę zmuszona do szybkiej sprzedaży pozostałych działek naraz, poza jedną, którą zostawię sobie. Czy pierwsza sprzedaż jednej działki i planowana druga jednoczesna sprzedaż pozostałych stanowi działalność gospodarczą polegającą na „wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych”? Które artykuły ustawy o podatku od towarów i usług mnie dotyczą? Czy istnieją w podobnych sprawach orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego? 

Niestety, w opisanej sytuacji trzeba zapłacić VAT. Tak przynajmniej wygląda to w praktyce. W przywołanym artykule z „Muratora­” nr 8/2004 zwracałam uwagę na ten problem, pisząc, że zgodnie z art. 15 ustawy o VAT podatek płaci się także wtedy, gdy czynność – na przykład sprzedaż – została wykonana jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
To, z jakim zamiarem działa sprzedawca, widać dopiero w chwili zawierania kolejnych umów sprzedaży. Generalnie wyprzedaż własnego majątku nie podlega VAT. Jeżeli jednak ma ona charakter częstotliwy, sytuacja się zmienia. Wszystko zależy od warunków i okoliczności każdej transakcji. Należy bowiem pamiętać, że VAT obejmuje specyficznie pojmowaną działalność gospodarczą. Pod tym pojęciem nowe przepisy rozumieją każdą działalność zarobkową, nawet jeżeli jest wykonywana przez podmioty nieprowadzące żadnej firmy. Kiedy przepisy nowej ustawy o VAT wchodziły w życie, organy podatkowe wyjaśniały, że wyprzedaż własnego majątku – choćby obejmował on kilka, a nawet kilkanaście działek – nie podlega VAT. Powoływano się tu zarówno na treść art. 15 ustawy o VAT, jak i na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z którego orzeczeń wynikało, iż prywatne działania osób fizycznych w zakresie ich prywatnego majątku w ogóle nie podlegają VAT. To się jednak zmieniło.
Z analizy pisemnych interpretacji prawa podatkowego dokonywanych w roku 2006 przez organy podatkowe wynika, że organy te główny nacisk kładą na częstotliwość działań i z samego faktu ich powtarzalności wysnuwają wniosek, iż działania te są opodatkowane. Tak więc działalnością zarobkową jest już druga sprzedaż w ciągu roku, a nawet – co znalazłam w jednym z rozstrzygnięć podatkowych – jedna transakcja rocznie, każda w kolejnym roku. W mojej opinii tego typu sprawy powinny jak najszybciej trafić do sądu, ponieważ takie rozstrzygnięcia znacznie wykraczają poza obszar podatku od towarów i usług.
Jedyne, co warto w tym wypadku zrobić, to wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację dotyczącą stosowania w opisanej sytuacji art. 15 ustawy o VAT. Wniosek taki powinien być jednak wsparty wykładnią prawa podatkowego dokonaną przez podatnika. Należy pamiętać, że chodzi tu nie o ten fragment przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, który przywołano w liście („wykorzystywanie towarów w sposób ciągły do celów zarobkowych”), dotyczący raczej najmu czy dzierżawy, ale o zwrot „wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców (…) również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy”.
Ponieważ jednak organy podatkowe powielają jeden schemat odpowiedzi na pytanie o sprzedaż działek budowlanych, należy się liczyć z odpowiedzią nakazującą zapłatę VAT. Oznacza to, że cena każdej działki powinna być wyższa. Nie musi to być wzrost o 22%, jednak powinien rekompensować konieczność zapłacenia 1/5 ceny urzędowi skarbowemu. Konieczne będzie także złożenie odpowiednich dokumentów, zarówno przed sprzedażą (rejestracja jako podatnika VAT – dokument VAT – R), jak i po niej (deklaracja VAT – 7 lub VAT – 7K).
Co do przywołanych przeze mnie rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie ma, niestety, ogólnie dostępnego zbioru takich orzeczeń. Można je znaleźć na przykład w książce „VAT w orzecznictwie ETS” J. Martini, Ł. Karpiesiuk lub „VI Dyrektywa VAT” pod redakcją K. Sachsa.
.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi