W którym miejscu ogrodzenie?


Nie wiem, czy słupki ogrodzeniowe z cegły klinkierowej należy postawić tak, aby ich oś znajdowała się na granicy działki, czy należy je odsunąć w głąb, biorąc pod uwagę również to, że czapa będzie wystawać poza wymiar słupka (na przykład słupek ma 38 cm x 38 cm, a czapa o wymiarach 44 cm x 44 cm wystaje 4 cm na pas drogowy). Które rozwiązanie jest prawidłowe?

Co do zasady ogrodzenie nie powinno przekraczać granic działki. Właściciel ma bowiem prawo do zagospodarowania działki wyłącznie w granicach swojej własności, która rozciąga się również na przestrzeń nad gruntem.
Właściciel sąsiedniej nieruchomości ma natomiast prawo do korzystania ze swojej własności z wyłączeniem innych osób. Oznacza to, że grunt sąsiedni i przestrzeń nad tym gruntem należy do sąsiada i tylko on może decydować, czy w tej przestrzeni można coś umieścić, czy nie. Nie ma przy tym znaczenia, czy sąsiednia nieruchomość to droga czy działka budowlana. Jedynie w sytuacji gdy właściciele sąsiednich działek dojdą do porozumienia, że we wspólnym interesie wykonają ogrodzenie w osi granicy, fundament ogrodzenia może się znajdować częściowo na obydwu działkach. Dlatego wskazane jest, aby przed rozpoczęciem budowy porozumieć się z sąsiadem w sprawie usytuowania ogrodzenia, tym bardziej, że w świetle prawa domniemywa się,
iż ogrodzenie znajdujące się na granicy gruntów służy do wspólnego użytku sąsiadów.
Natomiast w odniesieniu do drogi publicznej jakiekolwiek obiekty i urządzenia nie powinny przekraczać linii rozgraniczającej ulicy nawet o kilka centrymetrów i nawet gdy teoretycznie nikomu to nie przeszkadza.

Podstawa prawna:
- art. 140, 143 i 154 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi