Wentylacja w domu z kominkiem wyposażonym we wkład lub w kasetę.


Chcę mieć w domu kominek z wkładem. Czy muszę się obawiać podobnych problemów z wentylacją (na przykład nawiewania powietrza przez kanały wywiewne), jakie zdarzają się w domach z otwartymi kominkami? Czy wentylacja musi być zrobiona w jakiś szczególny sposób?


Nowoczesne kominki z zamkniętym paleniskiem w przeciwieństwie do kominków tak zwanych otwartych (bez wkładu lub kasety) można instalować w domach z dowolnym systemem wentylacji (z wentylacją naturalną, mechaniczną nawiewno-wywiewną lub mechaniczną wywiewną. Podobnie jednak jak w wypadku kominków z otwartym paleniskiem należy zadbać o doprowadzenie powietrza niezbędnego do spalania. Ze względu na budowę wkładów i kaset powietrze najczęściej doprowadza się bezpośrednio do paleniska kanałem ułożonym pod podłogą pomieszczenia. Kanał powinien być ocieplony i wyposażony w przepustnicę odcinającą.
Jeśli w budynku jest wentylacja naturalna, w pomieszczeniu z kominkiem musi się znaleźć osobny kanał wentylacyjny.
Wentylacja nawiewno-wywiewna w zasadzie nie wymaga specjalnych rozwiązań, choć niektórzy projektanci również i w tym przypadku proponują zastosowanie dodatkowego kanału wywiewnego w pokoju kominkowym. Jest on dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby z kominka zaczął się wydostawać dym lub tlenek węgla, a drzwi oddzielające pomieszczenie z kominkiem od innych, w których znajdują się kanały wywiewne, były zamknięte.

Kominek i rekuperator

Oddzielny problem stanowi wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie takiego systemu w swoim domu i jest zainteresowanych możliwością połączenia go z układem dystrybucji gorącego powietrza z kominka.
Rozwiązanie takie jest możliwe, choć niełatwo jest je dobrze zrobić. Decyzję o połączeniu obydwu układów należy podjąć przed wykonaniem któregokolwiek z nich. Pozwoli to odpowiednio przygotować system wentylacji do podłączenia systemu dystrybucji gorącego powietrza.
Główna trudność w zaprojektowaniu i wykonaniu połączonych instalacji polega na odpowiednim przygotowaniu sieci kanałów nawiewnych, aby jednocześnie transportowały świeże powietrze z centrali wentylacyjnej i powietrze wewnętrzne podgrzane przez kominek. Ich średnice muszą być większe. Są też potrzebne przepustnice regulujące przepływ powietrza.
Główny kanał transportujący gorące powietrze z kominka podłącza się do powiększonego nawiewnego kanału wentylacyjnego. W kanale doprowadzającym gorące powietrze należy zamontować przepustnicę zwrotną, która będzie zabezpieczać kanał z gorącym powietrzem przed wtłaczaniem do niego powietrza z przewodu wentylacyjnego. Drugą przepustnicę trzeba zainstalować w kanale nawiewnym przed miejscem, w którym łączy się on z kanałem gorącego powietrza. W tym wypadku chodzi o zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przed gorącym powietrzem z kominka.
W takich instalacjach bardzo ważne jest poprawne dobranie wielkości kanałów, przepustnic, mocy wentylatora i odpowiednie wyregulowanie całego układu.
Bezpieczniej jest wykonać dwie niezależne instalacje, zwłaszcza wtedy, gdy jeden z systemów już istnieje. Instalacja jest droższa o koszt zakupu i ułożenia dodatkowych kanałów, ale nie ma ryzyka, że będzie źle działała.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi