Wentylator w łazience lub WC


W łazience usytuowanej na piętrze bardzo „niechętnie” wysychają wilgotne ręczniki, a na szybach, zwłaszcza po kąpieli, pojawia się wilgoć. Winę za ten stan rzeczy ponosi podobno nieskuteczna wentylacja, której przyczyną jest zbyt krótki kanał wywiewny. Wydłużyć będzie go raczej trudno, ale może jest jakiś inny prosty sposób, by poprawić jakość powietrza w łazience.

Nieskuteczną wentylację grawitacyjną w łazience można łatwo usprawnić, instalując w kanale wentylacji grawitacyjnej wywiewnej mały cichobieżny wentylator. Pobiera on niewielką moc, zaledwie kilka watów. Montuje się go w miejscu kratki wywiewnej i podłącza do instalacji elektrycznej. W sprzedaży są dostępne różne wersje takich wentylatorów:
- bez dodatkowego wyposażenia;
- z przekaźnikiem opóźniającym moment wyłączenia (tak zwanym timerem);
- z timerem i czujnikiem wilgotności.
Wentylator to wprawdzie niezbyt skomplikowane urządzenie, ale jego jakość jest bardzo ważna. Kupowanie urządzeń elektrycznych niewiadomego pochodzenia niesie bowiem ze sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem lub wywołania pożaru. W przypadku wentylatora przeznaczonego do łazienki szczególnie istotny jest stopień ochrony obudowy. Informacja na ten temat musi być podana na tabliczce znamionowej albo przynajmniej na opakowaniu lub w instrukcji montażu.
Wentylator łazienkowy musi mieć obudowę II klasy ochronności (przed porażeniem), czyli wzmocnioną lub podwójną. Fakt ten jest oznaczany podwójnym kwadratem. Tak skonstruowany wentylator nie wymaga doprowadzenia trzeciego – ochronnego – przewodu (PE). Wystarczy przewód fazowy (oznaczany literą L) i neutralny (N).
Przepisy zabraniają umieszczania wentylatora nad wanną lub kabiną natryskową, o ile odległość od dna wanny lub podłogi kabiny do wentylatora jest mniejsza niż 2,4 m.
Jeżeli ma być w odległości do 0,6 m od krawędzi wanny, musi mieć obudowę chroniącą przed bryzgami wody (IPX4). Zainstalowany w tak zwanej trzeciej strefie zagrożenia, czyli co najmniej 0,6 m od krawędzi wanny, może mieć tylko ochronę przed wodą kapiącą z góry (IPX1).
Sposób podłączenia wentylatora zależy od jego typu i trybu pracy. Wytyczne powinna zawierać dołączona do niego instrukcja.
Wentylator bez dodatkowego wyposażenia może być włączany odrębnym włącznikiem niezależnie od oświetlenia pomieszczenia. Pracuje wtedy dowolnie długo, ale nie wyłącza się samoczynnie. Musi to zrobić użytkownik. Aby po uruchomieniu włącznikiem zatrzymał się po nastawionym czasie, musi być wyposażony w timer.
Wentylator może być uruchamiany wspólnym wyłącznikiem razem z oświetleniem pomieszczenia. W tym wypadku możliwe są także dwa rozwiązania: wentylator bez timera lub z timerem. W obu przypadkach podłącza się go równolegle z oprawą oświetleniową. W pierwszym pracuje tak długo jak oświetlenie. W drugim – wyłącza się samoczynnie po upływie nastawionego czasu. W łazienkach wygodnym rozwiązaniem są wentylatory wyposażone w czujnik wilgotności. Jej dolny i górny poziom nastawia się pokrętłem na obudowie. Taki wentylator może pracować w cyklu całkowicie automatycznym – i wtedy podłącza się go na stałe do instalacji – lub półautomatycznym, ale wówczas trzeba go podłączyć do obwodu oświetleniowego tak jak wentylator z timerem. W drugim przypadku wentylator uruchamia się z chwilą zapalenia światła w pomieszczeniu lub samoczynnie po przekroczeniu nastawionego poziomu wilgotności. Wyłączenie następuje po zgaszeniu światła, jeżeli poziom wilgotności jest niski, lub automatycznie, dopiero po usunięciu nadmiaru wilgoci z łazienki.
W wersji wyposażonej dodatkowo w timer wyłączenie następuje zawsze z opóźnieniem po zgaszeniu światła. Wentylatory z timerem lub czujnikiem wilgotności mają wbudowane elektroniczne układy sterujące, dlatego doprowadza się do nich trzeci przewód (drugi fazowy) i przyłącza do specjalnie przeznaczonego do tego celu zacisku. Jego oznaczenie na wyrobach różnych producentów bywa odmienne – literowe lub cyfrowe. Zawsze należy kierować się instrukcją producenta.
Choć podłączenie wentylatora nie jest skomplikowane, warto pamiętać, że wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych o napięciu 230 V mogą być prowadzone tylko przez uprawnione osoby. Każdy, kto nie mając takich uprawnień, zabiera się do tego samodzielnie, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Jak usprawnić wentylację

Wentylator osiowy zamontowany w miejscu zwykłej kratki wentylacyjnej to prosty i skuteczny sposób na poprawienie wentylacji.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Przykładowy sposób podłączenia wentylatora...

...bez timera.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


...z timerem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi