Wewnętrzne życie betonu. Ściany działowe z betonu komórkowego


Z betonu komórkowego mogą powstawać nie tylko zewnętrzne ściany domów. Wykonanymi z niego bloczkami lub płytkami można podzielić pomieszczenia – przepierzeniem, murkiem lub ściana działową. Warto wiedzieć, jak wykończyć zbudowane z tego materiału ściany.

 
Beton komórkowy to materiał tani, stosunkowo energooszczędny, zdrowy i łatwy w murowaniu (duże rozmiary bloczków, pionowe połączenia na pióro i wpust, co ogranicza liczbę spoin oraz ryzyko występowania mostków termicznych). Wszystko to sprawia, że inwestorzy coraz częściej sięgają po niego, gdy decydują o tym, z czego ma powstać ich dom. Tym bardziej że beton komórkowy nadaje się do wielu celów – można go wykorzystywać także wewnątrz budynku – trzeba tylko wiedzieć jak.

Do czego bloczki, do czego płytki
Ponieważ ściany wewnątrz domu nie muszą się odznaczać tak dobrą izolacyjnością cieplną jak zewnętrzne, można je wybudować z bloczków lub płytek odmiany 500, 600 lub 700. Im liczba wyższa, tym ściany będą miały większą wytrzymałość i lepszą izolacyjność akustyczną, ale – niestety – będą również cięższe.
Wewnętrzne ściany konstrukcyjne najczęściej muruje się z bloczków grubości od 17,5 do 24 cm, odmiany 500 lub 600 – bo najważniejsza jest ich nośność. W przypadku ścian działowych bardziej liczy się izolacyjność akustyczna. Dlatego też, gdy mają one za zadanie oddzielać od siebie dwa pokoje, nie powinny być cieńsze niż 11,5 lub 12 cm, zaś między pokojem a łazienką mieć grubość co najmniej 15 cm (zalecane nawet 17,5 lub 18 cm) i najlepiej być wybudowane z odmiany 600 lub 700.

Uwaga! Ściana działowa, która nie pełni funkcji nośnej, nie może być murowana na styk ze stropem wyższej kondygnacji. Należy pozostawić pomiędzy nimi około 15-milimetrową szczelinę dokładnie wypełnioną materiałem tłumiącym dźwięki, na przykład filcem lub wełną mineralną. Ważne, by wypełnienie to było starannie ułożone i ściśnięte – znacznie poprawi to izolacyjność akustyczną ściany.

Do budowania przepierzeń, służących do dzielenia jednego pomieszczenia na kilka mniejszych aneksów o różnych funkcjach, zaleca się stosowanie najcieńszych elementów, czyli płytek grubości od 5 do 12 cm. Takie ścianki czy niewysokie murki są samonośne (tak jak ściany działowe). Mogą nie tylko być prowadzone prostopadle do ścian konstrukcyjnych, lecz mieć formę łuku lub innej krzywizny. By łatwiej uzyskać żądany kształt, należy ciąć płytki na mniejsze elementy.
Ściany wewnętrzne można murować, stosując spoinę cienką (czyli używając zaprawy klejowej) lub tradycyjną grubą – z wykorzystaniem zaprawy cementowo-wapiennej. Wybór zależy od tego, jak dokładnie wykonane są bloczki lub płytki oraz jaką zaprawą łączone były elementy z betonu komórkowego w ścianach zewnętrznych (zaprawa powinna być wszędzie taka sama). I tak, do materiałów oznaczonych literą D (o dużej dokładności wymiarowej) najlepiej używać zaprawy klejowej, zaś do tych oznaczonych literą M (z większą tolerancją wymiarową) – zaprawy cementowo-wapiennej.
Najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym etapem, w przypadku murowania na cienkie spoiny, jest ułożenie pierwszej warstwy bloczków. Musi być ona idealnie wypoziomowana, aby jej ewentualne nierówności nie przenosiły się na całą ścianę – spoiny są zbyt cienkie, aby można było nimi niwelować odchylenia od poziomu. Zaletą tego sposobu budowania jest to, że uzyskuje się od razu bardzo gładką i równą ścianę.
Murowanie na tradycyjną zaprawę jest łatwejsze, nie wymaga też użycia specjalnych narzędzi, na przykład zębatych kielni czy skrzynek do cienkich spoin, wystarczy kielnia i staranny murarz. Grubość spoin (10-15 mm) ułatwia skorygowanie odchyleń od poziomu.

 


Zaletą ścianek z betonu komórkowego jest możliwość łatwego wykonywania w nich bruzd pod instalację elektryczną.

Nawet przeciągając wiertłem po murze...

...można wykonać wgłębienie pod kotwy ościeżnicowe.

Otwory na gniazda i puszki (niezbędne elementy instalacji elektrycznej) można wywiercić w ścianach z betonu komórkowego, używając do tego celu wiertarki (bez udaru) ze specjalnym płaskim wiertłem...

...lub wykorzystując specjalną otwornicę do betonu.

Beton komórkowy to materiał, którego nie trzeba tynkować przed ułożeniem płytek ceramicznych lub kamiennych okładzin.

W betonie wycinaneWyroby z betonu komórkowego, dzięki jednorodnej budowie i miękkości materiału, łatwo poddają się obróbce, dlatego żłobienie w nich bruzd czy wycinanie otworów nie jest kłopotliwe.
Bruzdy pod przewody instalacji elektrycznej można wykonać ręcznie, za pomocą rylca. Najczęściej mają one głębokość około 10 mm. Aby nie stały się mostkami akustycznymi, dobrze jest układać przewody w świeżej zaprawie – nie pozostawiając pustek powietrznych pod nimi.
Od zewnątrz przewody przykrywa się nieco grubszym w tym miejscu tynkiem wewnętrznym.
Otwory na puszki podtynkowe i gniazda można zrobić wiertarką wolnoobrotową (bez udaru) ze specjalnym płaskim wiertłem lub wykorzystując otwornicę do betonu. Tak przygotowane wgłębienia mają zazwyczaj około 6 cm średnicy i głębokość 4 cm. Zarówno puszki, jak i gniazda także należy osadzić w świeżej zaprawie – po jej stwardnieniu będą na stałe zamocowane w ścianie.
Trzeba pamiętać, że wielkość i położenie bruzd ma jednak wpływ na stateczność ścian – zwłaszcza tych najcieńszych, 8-12-centymetrowych.
Dlatego też podczas wykonywania instalacji należy zwracać szczególną uwagę, by nie były one większe, niż to potrzebne, by nie miały zbyt długich poziomych odcinków – zwłaszcza w środkowej części ściany – i by nie biegły zbyt blisko siebie (bruzdy pionowe w nie mniejszej odległości niż 22,5 cm, poziome nie bliżej, niż wynosi dwukrotna długość dłuższej bruzdy – i to uwzględniając szczeliny po obu stronach ściany).
Instalacja wodna i kanalizacyjna, ze względu na znaczną grubość rur, powinna być prowadzona poza ścianami lub w niezbyt głębokich bruzdach wykonanych w gotowym murze. W przypadku tego drugiego rozwiązania głębokość pionowych odcinków nie powinna przekraczać 3 cm, zaś poziomych 1,5-2 cm – jeśli ich długość nie jest większa niż metr (należy unikać długich poziomych odcinków ze względu na stateczność ściany).
Innym, korzystniejszym rozwiązaniem jest zaplanowanie miejsca przechodzenia rur już na etapie murowania.
Gdy chcemy je ukryć, ściany, w których ma być umieszczona instalacja wodna lub kanalizacyjna, murujemy odpowiednio grubsze, a konkretne miejsca, w których prowadzone będą rury, wznosimy z cieńszych elementów. W ten sposób powstają wnęki o odpowiedniej głębokości, skrywające rury. Ściany, w których ma być schowana instalacja wodociągowa, powinny mieć grubość minimalną 17,5 lub 18 cm, a gdy mają ukryć rury kanalizacyjne – nie mniej niż 24 cm. Należy również zadbać o wyciszenie tych miejsc. Błędem jest bezpośrednie pokrycie rur zaprawą, tak aby nie mogły swobodnie się odkształcać. Najpierw przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej trzeba obłożyć otulinami z wełny mineralnej, a następnie wykończyć zaprawą montażową czy masą szpachlową. Wnęki „zamyka się” płytami kartonowo-gipsowymi lub włókninowo-gipsowymi przymocowanymi do stelaża.


Ściany gładkie jak stółElementy z betonu komórkowego mają duże wymiary (ich wysokość to 20 lub 24 cm, zaś długość 59 lub 60 cm), więc do wymurowania 1 m2 ściany potrzeba zaledwie siedem-osiem sztuk. Oznacza to małą liczbę spoin, co ułatwia wybudowanie równej i gładkiej ściany oraz znacznie zmniejsza koszty związane z tynkowaniem.
Ze względu na dużą odkształcalność termiczną betonu komórkowego warstwa tynku powinna być jednak dość gruba. Zbyt cienka może spowodować, że z czasem na ścianie pojawi się siatka pęknięć odwzorowująca poszczególne warstwy pustaków.
Problem ten można rozwiązać, stosując cienkowarstwowy tynk mineralny, mineralno-polimerowy lub polimerowy. Charakteryzują się one zdolnością do przenoszenia naprężeń – są bowiem wystarczająco elastyczne. Bloczki wykonane z dużą dokładnością (oznaczone literą D) można pokryć tynkiem grubości 5 mm, ale ze względów akustycznych lepiej, żeby jego warstwa miała 8 mm. Dla produktów z grupy M tynk nie powinien być cieńszy niż 8 mm (najlepiej 10 mm).
Można także użyć tradycyjnych tynków gipsowych, wapienno-gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych czy cementowych. Są one jednak sztywniejsze, dlatego też ich grubość nie powinna być mniejsza niż 10 mm, a może wynosić nawet 15 mm.

Uwaga! Przed nałożeniem tynku gipsowego ściana powinna być zagruntowana, gdyż beton komórkowy to podłoże bardzo chłonne.

Okna i drzwi – na mur-beton
Stolarkę osadza się w ścianach z betonu komórkowego w podobny sposób jak w ścianach wykonanych z innych materiałów, biorąc jednak poprawkę na kruchość tworzywa. Ościeżnicę montuje się do muru za pomocą specjalnych metalowych kotew ościeżnicowych, długich kołków ramowych z tworzywa (nylonu) oraz śrub do betonu komórkowego o średnicy 7 mm. Kotwy metalowe lub z tworzywa dzięki swojej budowie przenoszą duże obciążenia poprzeczne, dlatego nadają się do montażu w betonie komórkowym. Elementy mocujące mogą być wkręcane bezpośrednio przez ramę w otwory wywiercone w murze. Podczas wiercenia w ścianie z betonu komórkowego należy zwracać szczególną uwagę na to, aby średnica otworów nie była zbyt duża – w miękkim materiale łatwo jest ją zbytnio poszerzyć, a wtedy kołek nie będzie się trzymał dostatecznie dobrze. Dlatego podczas pracy nie należy używać funkcji udaru.

Pewne zawieszeniePółki czy obrazy zawiesza się na ścianie z betonu komórkowego, wykorzystując do tego kołki
i wkręty.
Średnicę kołków należy dobrać do ciężaru konkretnego przedmiotu – zazwyczaj ma ona od 6 do 14 mm. Trzeba przy tym pamiętać, że wpływ na wytrzymałość (nośność) kołka ma również jego długość. Kołki o średnicy 6 mm najczęściej mają długość 30 mm, długość 8 mm to 40 mm itd.
Do zawieszenia obrazów, lamp, uchwytów na ręczniki, wieszaków, detektorów ruchu, włączników elektrycznych itp. wystarczy użyć kołków o średnicy do 8 mm; do półek ściennych, szafek kuchennych, luster, karniszy – tych o średnicy 8-14 mm, do mocowania uchwytów do instalacji wodnej czy gazowej wykorzystuje się kołki o średnicy 8-10 mm ze specjalnymi obejmami, natomiast do montażu umywalek czy pisuarów – specjalnie do tego zalecane o średnicy 8-12 mm. Podgrzewacze wody, grzejniki i inne cięższe przedmioty najlepiej jest zawieszać na wklejanych kotwach iniekcyjnych lub kołkach i wkrętach o średnicy 10-14 mm.
Asortyment zamocowań jest bardzo urozmaicony, dlatego z pewnością znajdziemy takie, które będzie odpowiadało wybranym przez nas zastosowaniom. Na zdolność przenoszenia obciążeń przez wkręty i kołki wpływ ma także gęstość betonu komórkowego – im jest wyższa, tym kołek czy wkręt przenosi większe obciążenie.

Kołki 

Metalowy lub nylonowy kołek doskonale nadaje się do tymczasowego umieszczania – wykręcenie śruby metrycznej lub wkrętu do drewna nie powoduje naruszenia struktury ściany. Niestety, wymaga użycia mocnej wiertarki lub wkrętarki.


Metalowy kołek do wbijania bezpośrednio w ścianę – bez konieczności wcześniejszego wykonywania otworu. Umieszcza się w nim wkręty do drewna lub płyt wiórowych oraz obejmy do rur. Jest w stanie przenosić małe i średnie obciążenia.

o najpopularniejszy rodzaj kołków. Aby dobrze się trzymały, otwór najlepiej jest zrobić za pomocą specjalnego wybijaka. Długość wkrętu dobiera się w zależności od grubości dokręcanego do ściany przedmiotu.

Wymagają wywiercenia otworu o takiej samej średnicy, jaką ma końcówka kołka. Wbicie ich w ścianę powoduje miejscowe zagęszczenie betonu komórkowego, dzięki temu charakteryzują się dużą nośnością. Nie powinno się ich jednak montować w spoinach pomiędzy bloczkami, gdyż nie będą w stanie właściwie się rozeprzeć.

Kotwy chemiczne służą do mocowania ciężkich przedmiotów. W wywiercony i oczyszczony otwór wpuszcza się zaprawę iniekcyjną (żywicę) i osadza pręt kotwowy. Można to wykonać samodzielnie, po zapoznaniu się z instrukcją obsługi.

Nie tylko ściany
Beton komórkowy można również wykorzystać w trakcie prac modernizacyjnych i wykończeniowych. Płytki grubości 8-10 cm (rzadziej 12-centymetrowe) stosuje się do obudowywania szaf, szafek kuchennych i łazienkowych, a także do wykonywania wnęk czy przepierzeń. Betonu komórkowego można także użyć do obudowania wanny lub brodzika.

Jak to zrobić?
Obudowa wanny.
Prace należy rozpocząć od zamontowania armatury i wykonania odpływu. Ustabilizowaną wannę okłada się płytkami grubości 5-8 cm, ustawiając je w pionie i docinając na żądaną wysokość. Szerokość płytek (20 lub 24 cm) jest zbliżona do najpopularniejszych rozmiarów glazury, co ułatwia estetyczne wykończenie obudowy. Do osadzenia brodzika nadają się płytki grubości 8-10 cm. Stosuje się je również do wykonania podestu wokół wanny – ale układa się je na płasko.


Szafki z betonu. Prace należy rozpocząć od wyznaczenia na równym, stabilnym i odkurzonym podłożu linii planowanej zabudowy i wymurowania pierwszej warstwy. Aby jej górna płaszczyzna kończyła się na jednym poziomie, układa się ją na zaprawie cementowo-wapiennej, odpowiednio dobierając jej grubość. Jeśli z betonu budujemy coś w łazience – pierwsza warstwa płytek powinna być dodatkowo odizolowana od podłoża folią lub papą.
W celu ustabilizowania całości co trzecią warstwę płytek mocuje się do ściany konstrukcyjnej specjalnymi kotwami. Gdy ścianka (grubości co najmniej 10 cm) sięga sufitu, należy pod nim pozostawić 1-2-centymetrową przestrzeń, a następnie wypełnić ją wełną mineralną lub filcem.


Wannę o nietypowym kształcie najwygodniej jest obudować betonem komórkowym, a następnie obłożyć płytkami ceramicznymi.

Szafki kuchenne z betonu komórkowego to sposób na kuchnię dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Z bloczków oraz płytek z betonu komórkowego wznosi się obudowy wkładów kominkowych. Tym bardziej że łatwo z nich tworzyć niestandardowe formy. Takie obudowy wymagają starannego tynkowania.

Szafka pod umywalkę – aby wyprofilować łuk, elementy należy pociąć na mniejsze części i z nich uformować żądany kształt.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi