Wymarzona ekipa budowlana


Ogólnopolski program Fachowa Ekipa poprzedziły badania zlecone przez organizatora projektu - firmę Hitachi Power Tools Sp. z o.o., na podstawie których określono profil idealnej ekipy.

Dzięki przeprowadzonym badaniom można poznać oczekiwania inwestorów wobec firm remontowo-budowlanych. Na pytania odpowiadały osoby powyżej 25. roku życia mieszkające w różnych rejonach Polski, które współpracowały z wykonawcami swoich inwestycji w ciągu ostatnich dwóch lat. Sprawdźmy zatem, co wyniknęło z badań.


Za co cenimy firmy wykonawcze?
Badani za najważniejsze cechy idealnej ekipy uważają: dokładność, terminowość oraz kompetencje, ważna jest dla nich również kultura osobista pracowników. Inwestorzy z wyższym wykształceniem częściej zwracają uwagę na terminowość wykonywanych prac, solidność i szybkość. Osoby z wykształceniem średnim i zawodowym wymagają dokładności, uczciwości i punktualności. Z kolei kobiety większąniż mężczyźni uwagę przywiązują do kultury osobistej. Mężczyźni oczekują od idealnej ekipy przede wszystkim fachowości.

Co nam się nie podoba?
Tylko połowa inwestorów miała pozytywne doświadczenia z ekipami remontowymi. Niezadowoleni narzekają na przekraczanie kolejnych terminów zakończenia prac. Krytykowano również nieumiejętne wykorzystanie materiałów, co podnosi koszty zlecenia, oraz spożywanie alkoholu i nieestetyczny wygląd pracowników – szczególnie wśród niezarejestrowanych.

Z czyich usług korzystamy najczęściej?
Najpopularniejsze wśród inwestorów są usługi firm budowlanych zatrudniających od dwóch do dziewięciu osób z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Tym niewielkim firmom zleca się najprostsze prace: malowanie, układanie glazury, terakoty oraz podłóg. Większe i bardziej profesjonalne firmy są zatrudniane na przykład przy remontach dachów czy pracach związanych z oknami lub elewacjami zewnętrznymi.
Warto zwrócić uwagę, że osoby mniej zamożne i mniej wykształcone wykonują niektóre prace same lub zatrudniają małe firmy, w których pracownicy pracują na czarno.

W jaki sposób szukamy firmy wykonawczej?

Inwestorzy korzystają z doświadczeń znajomych, którzy niedawno przeprowadzili remonty. Rzadziej – z ogłoszeń zamieszczonych w prasie lub ulotkach.

O konkursie...

Program Fachowa Ekipa został objęty przez Muratora patronatem prasowym. Trzonem tego projektu jest konkurs na Najlepszą Fachową Ekipę 2007 roku.
Mogą wziąć w nim udział tylko te firmy, które spełniają określone warunki (patrz niżej).
Pod koniec września 16 regionalnych zwycięzców spotka się podczas wielkiego finału w Warszawie i będzie walczyć o nagrodę główną – mercedesa vito pełnego elektronarzędzi marki Hitachi. Fachowa ekipa biorąca udział w konkursie powinna:
- pracować terminowo, określać czas zakończenia prac przed ich rozpoczęciem i dotrzymywać ustalonych terminów;
- systematycznie podnosić kwalifikacje swoich pracowników w zakresie znajomości materiałów i technologii;
- dbać o kulturę osobistą, nie palić w miejscu pracy, jeśli klient sobie tego nie życzy, i nie pracować pod wpływem alkoholu;
- na oferowane usługi mieć ustalony cennik;
- wykonywać kosztorys dla klienta i dla banku;
- utrzymywać porządek;
- używać profesjonalnych narzędzi;
- dysponować własnym transportem i mieć w ofercie całkowite lub częściowe zaopatrzenie w materiały;
- wystawiać rachunki lub faktury;
- nie unikać podpisywania umów, a na wykonaną usługę udzielać gwarancji;
- mieć rekomendacje dotychczasowych klientów.Każda fachowa ekipa biorąca udział w konkursie powinna: odznaczać się fachowością...
Autor: Piotr Mastalerz
...używać profesjonalnych narzędzi...
Autor: HITACHI
...utrzymywać porządek.
Autor: Jarosław Sosiński

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi