Wymiana okna na większe

<

Moi rodzice chcą we własnym domku jednorodzinnym przebudować jedno istniejące już okno, tak aby zrobić z niego okno balkonowe z wyjściem do ogrodu. Czy do takiej przebudowy potrzebne jest pozwolenie z urzędu miasta, czy wystarczy zawiadomić urząd o tym fakcie i wziąć się do pracy?

Takie roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane należy zakwalifikować do przebudowy obiektu budowlanego, a więc ich wykonanie wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Można się w tym przypadku zastanawiać, czy tak niewielki zakres robót nie będzie remontem istniejącego obiektu budowlanego, który na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie dokonania zgłoszenia (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków). Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego definiuje remont, uznając przez to pojęcie wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się użycie wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym. W uproszczeniu można powiedzieć, że celem remontu jest przywrócenie elementom budowlanym sprawności technicznej poprzez ich naprawę lub wymianę elementów nienadających się do naprawy i odtworzenie ich stanu pierwotnego.
Mając na uwadze tę definicję, trudno byłoby zakwalifikować roboty polegające na wykonaniu okna balkonowego w miejsce okna zwykłego do robót remontowych. Wiąże się to z ingerencją w ścianę nośną budynku oraz zmianą elewacji i kwalifikuje do przebudowy obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi