Wysokość montażu okna połaciowego.


W związku z zagospodarowaniem poddasza muszę zamontować okna dachowe. Na jakiej wysokości zazwyczaj się je umieszcza?

Nie sposób sformułować tu jednej zasady, bo wiele zależy od potrzeb użytkowych w danym pomieszczeniu, tego, czy chcemy móc wyjrzeć przez okno, siedząc, czy tylko stojąc, jak wysoko jest położona połać dachowa, jaki ma być wygląd zewnętrzny dachu itp. Prawo mówi: zgodnie z przepisem bezpieczeństwa w prawie budowlanym podanym w § 301, ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U­. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) dolna krawędź otworu okiennego nie może być niżej niż 85 cm nad podłogą. Wyjątkiem jest tylko przypadek, gdy zastosuje się specjalne zabezpieczenia (okno nieotwieralne, specjalna szyba).
Co do wygody użytkowania: z reguły wysokość montażu okna połaciowego powinna być – przy uwzględnieniu spadku połaci i długości okna – dobrana tak, aby dolna krawędź szyby znalazła się poniżej wzroku osoby siedzącej na krześle, to jest (w przypadku osoby dorosłej) nie wyżej niż 1,05 m nad posadzką. Natomiast górna powinna być tak usytuowana, aby uniknąć uderzania się głową o krawędź otworu lub otwartego ramiaka. Bardzo ważny jest tu również sposób otwierania okna (rys. 1, 2, 3). W obrotowym górna krawędź ramy okiennej po otwarciu wchodzi do wnętrza (w połowie wysokości), więc producenci zalecają, żeby montować je wyżej. Chodzi o to, żeby stojąc pod takim oknem, kiedy jest otwarte, nie mieć ramy na wysokości oczu. Okna uchylne (z osią obrotu w górnej krawędzi), uchylno-obrotowe (z dwoma osiami obrotu – na górze i w połowie wysokości) i wysokoosiowe (z osią obrotu położoną w 3 wysokości) można montować niżej. Ustalając wysokość montażu okna połaciowego, powinniśmy również brać pod uwagę wygodę jego zamykania i otwierania, która zależy głównie od rodzaju i miejsca położenia klamki lub uchwytu (mogą się one znajdować na dolnej lub górnej krawędzi ramiaka). Uchwyt powinien pozostawać w zasięgu dłoni osoby stojącej przy oknie, czyli znaleźć się między 0,90 a 2,05 m nad posadzką. Warto zauważyć, że okna z klamkami przy górnej krawędzi mogą być wygodnie otwierane także wtedy, gdy bezpośrednio pod nimi stoją meble (fot. 1 s. 54), natomiast do okien z klamką przy dolnej krawędzi musimy zapewnić wygodny dostęp (fot. 2 s. 54).

Wysokość montażu okna a sposób jego otwierania

Okno obrotowe – oś obrotu położona jest centralnie. Górna krawędź ramy po otwarciu wchodzi do wnętrza, więc musi być na tyle wysoko, aby nie znajdowała się na poziomie oczu osoby stojącej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Okno uchylne – oś obrotu położona jest w górnej krawędzi. Okno otwiera się na zewnątrz, nie ma więc niebezpieczeństwa uderzenia się nim i dlatego można montować je niżej niż obrotowe.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Okno wysokoosiowe – oś obrotu położona jest w 3/4 wysokości skrzydła, które podczas otwierania nie wchodzi do pomieszczenia. Można zatem montować je niżej – podobnie jak okna uchylne.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Zmieniam kąt nachylenia dachu, będzie on wynosił 35°. Na jakiej wysokości mam zamontować okna połaciowe?
Z punktu widzenia komfortu mieszkania (bezpieczeństwa, możliwości wyglądania na świat, wygody otwierania) można określić optymalne wysokości górnej i dolnej krawędzi okna połaciowego – dolna około 90 cm, a górna 2 m nad posadzką. W każdym indywidualnym przypadku trzeba się jednak zastanowić, jak to osiągnąć. Najtrudniejsze jest to w dachach o małym spadku. Jeśli ścianka kolankowa jest niska, a spadek mały (30-35°), to przy standardowym oknie (o długości 120-140 cm) mamy taką sytuację, że albo jego dolna krawędź będzie na wygodnym poziomie (na przykład 95 cm), ale górna wypadnie zbyt nisko (rys. 2), albo górna krawędź będzie odpowiednio wysoko, ale przez okno nie wyjrzymy (rys. 3). W takim wypadku warto wybrać dłuższe okno. W przypadku opisanym przez Czytelnika dach po przebudowie nadal będzie miał stosunkowo niewielki spadek wynoszący 35°, czyli około 70%. Aby okna spełniały nasze wymagania, powinno się zastosować te dość długie, najlepiej o długości zewnętrznej ościeżnicy (otworu w połaci dachu) nie mniejszej niż 1,5 m. Przy tak długich oknach w dachu o spadku 35°, jeśli dolną krawędź zewnętrzną ościeżnicy zamontuje się na wysokości około 1 m nad wykończoną po­-wierzchnią posadzki, górna krawędź otworu w dachu wypadnie na wysokości około 1,85 m, a dolna i górna krawędź szyby odpowiednio około 1,10 i 1,80 m nad posadzką (rys. 1).


Pod oknami z klamką umieszczoną w górnej krawędzi ramiaka można ustawiać meble.
Autor: Daniel Rumiancew
Okna z klamką w dolnej krawędzi wymagają pozostawienia pod nimi wolnej przestrzeni.
Autor: Andrzej Szandomirski
Montaż okna w dachu o spadku 35°

W dachach o małym spadku (30-35°) najlepiej jest montować długie okna. Gwarantują one bowiem komfort użytkowania – można przez nie wyglądać, a pomieszczenie jest dobrze doświetlone.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


W przypadku krótszych okien trzeba pójść na pewien kompromis: albo dolna krawędź będzie na wygodnym poziomie, ale górna wypadnie zbyt nisko...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


...albo górna krawędź znajdzie się na odpowiednim poziomie, ale dolna będzie położona za wysoko i nie będzie można przez nie wygodnie wyglądać.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi