Z czego budować - z betonu komórkowego czy ceramiki?

<

Dzisiaj prawie każdy, kto buduje dom, staje przed dylematem: wybrać beton komórkowy czy ceramikę? O wyborze nie zawsze decydują parametry techniczne i koszty. Często inwestorzy kierują się przywiązaniem do tradycji, doświadczeniami innych budujących lub własnymi upodobaniami. Podejmujemy próbę porównania obu materiałów, stosując różnorodne kryteria z nadzieją, że ułatwi to dokonanie właściwego wyboru.Beton komórkowy
- ma porowatą strukturę, dzięki czemu jest lekki i ma właściwości termoizolacyjne;
- jest ciepły, więc ściana może mieć mniejszą grubość;
- jest miękki i łatwy w obróbce. Podczas przycinania powstaje niewiele odpadów;
- łatwo go uszkodzić, np. podczas transportu;
- ponieważ ściana jest lekka, słabo izoluje akustycznie;
- jest dość nasiąkliwy, dlatego i bloczki, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą;
- ze względu na porowatą strukturę i dużą nasiąkliwość nie nadaje się na materiał elewacyjny i nietynkowane elementy małej architektury;
- boki bloczków mogą być wyprofilowane, co pozwala je łączyć bez zaprawy w spoinie pionowej;
- duże elementy pozwalają na szybkie wzniesienie muru;
- można z niego murować wszystkie rodzaje ścian: zewnętrzne jednowarstwowe (bez ocieplenia), zewnętrzne warstwowe, wewnętrzne konstrukcyjne, działowe;
- może posłużyć do wykonania innych elementów budynku: z kształtek U i belek można zrobić nadproża, a płytkami z ociepleniem obudować wieńce stropowe oraz słupki w ściance kolankowej. Producenci oferują też elementy prefabrykowane: pustaki stropowe, płyty stropowe i dachowe;
- nadaje się do budowy półek i szafek kuchennych, obudowy kominka i urządzeń w łazience.

Ceramika

- jej właściwości termoizolacyjne­ zależą od rodzaju wyrobów. Tradycyjna ceramika słabo chroni budynek przed ucieczką ciepła, ceramika poryzowana dzięki zamkniętym mikroskopijnym porom wypełnionym powietrzem ma dobrą izolacyjność cieplną;
- jest to materiał o dużej wytrzymałości;
- zarówno ceramika tradycyjna, jak i poryzowana nie jest materiałem lekkim. Trudno się ją przycina, łatwo się kruszy, dlatego ilość odpadów może być duża;
- im cięższe elementy, tym lepszą mają izolacyjność akustyczną. Najlepsze właściwości ma cegła pełna;
- nasiąkliwość zależy od struktury ceramiki i sposobu wypalania. Najmniej nasiąkliwa jest cegła klinkierowa, dzięki czemu można stosować ją na zewnątrz, najbardziej – pustaki, które trzeba chronić przed zamakaniem;
- wiele wyrobów ceramicznych (także tradycyjnych)­ ma profilowane boki, aby można je było łączyć zaprawą tylko w spoinach poziomych – przyspiesza to murowanie. Najszybciej muruje się ściany z pustaków poryzowanych, bo mają duże wymiary;
- wznosi się z niej wszystkie rodzaje ścian: zewnętrzne jednowarstwowe, dwuwarstwowe, warstwę zewnętrzną i wewnętrzną w ścianie trójwarstwowej, wewnętrzne konstrukcyjne i działowe;
- cegłę licową i klinkier eksponuje się we wnętrzach: na ścianach, obudowach kominków i filarach.

Jakość tkwi w szczegółach

Wysokie parametry techniczne obu materiałów sprawiają, że ceramika i beton komórkowy wiodą prym na rynku materiałów budowlanych.  Jednak czasami nawet niewielkie różnice mogą zadecydować o ostatecznym wyborze.

Kto mocniejszy
- Wytrzymałość betonu komórkowego zależy od jego gęstości. Im jest większa, tym wytrzymałość jest wyższa. Jednak nawet beton o niskiej gęstości ma wytrzymałość na ściskanie wystarczającą do budowy kilkukondygnacyjnego domu. Określa ją marka i klasa. Wyroby z ceramiki mają wysoką wytrzymałość. Określana jest ona klasą od 5 do 20 – im jest wyższa, tym większe obciążenie może przenieść materiał. Możliwości ceramiki znacznie przewyższają wymagania konstrukcyjne przy budowie domu jednorodzinnego. Warto też wiedzieć, że w miarę upływu czasu wytrzymałość ceramiki na ściskanie wzrasta.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne zależy od gęstości materiału i jego struktury. Beton komórkowy, zwłaszcza małej gęstości, z powodu porowatej struktury jest dość kruchy, dlatego trzeba szczególnie ostrożnie obchodzić się z nim podczas transportu, załadunku i rozładunku. Podobnie jest z ceramiką poryzowaną. Spośród materiałów ceramicznych największą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne ma cegła klinkierowa. Dzięki temu stosuje się ją w miejscach narażonych na obtłukiwanie i zarysowania: w narożnikach, cokołach, parapetach, filarach i słupach, a także na szczególnie narażonych na uszkodzenia elementach ogrodzenia. Mniej odporne są tradycyjne pustaki i cegła kratówka – mniejsza wytrzymałość jest konsekwencją drążeń.

Woda, mróz i ogień niestraszne
- Im mniejsza jest nasiąkliwość materiału, tym jest on bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Beton komórkowy z powodu porowatej struktury jest nasiąkliwy, dlatego i bloczki, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Z tego powodu nie nadaje się do budowy ścian fundamentowych. Można z niego murować ściany piwniczne, jednak pod warunkiem że zostaną prawidłowo zaizolowane. Nasiąkliwość wyrobów ceramicznych zależy od struktury ceramiki i sposobu wypalania. Najmniej nasiąkliwa jest cegła klinkierowa (niektóre mają tylko 3% nasiąkliwości), dzięki czemu można ją stosować na zewnątrz. Ceramikę poryzowaną trzeba chronić przed zamakaniem, deszczem i śniegiem.
- Choć odporność na mróz wiąże się z nasiąkliwością, producenci deklarują, że oferują materiały mrozoodporne. Jedynie ceramika tradycyjna klasy 5 nie jest mrozoodporna i nadaje się tylko na ściany wewnętrzne.
- Oba materiały są odporne na ogień. Ceramika jest wypalana lub spiekana, więc już sam proces produkcji uodparnia ją na wysoką temperaturę. Beton komórkowy to mieszanka mineralnych materiałów niepalnych.

Zatrzymać ciepło
- O właściwościach termoizolacyjnych betonu komórkowego decyduje jego porowata struktura, która powstaje w wyniku wytworzenia się w mieszance betonowej pęcherzyków gazu, czyli komórek, a także gęstość objętościowa. Beton jest dostępny w odmianach: 400, 500, 600 i 700 (rzadko 300 i 350). Im wyższa liczba, tym większa gęstość betonu i gorsza ochrona cieplna. Dzięki dużej termoizolacyjności betonu komórkowego wybudowana z niego ściana jednowarstwowa może mieć mniejszą grubość niż wymurowana z ceramiki poryzowanej o porównywalnej izolacyjności. Dodatkowo właściwości termiczne takiej ściany poprawi zaprawa ciepłochronna lub klejowa.
Ceramika poryzowana ma również dobrą izolacyjność cieplną i dlatego nadaje się na ściany jednowarstwowe. Z najlepszych pustaków można zbudować ścianę o izolacyjności zbliżonej do ściany z betonu komórkowego.
Izolacyjność termiczna zależy od ilości, kształtów drążeń oraz stopnia poryzacji. Im większy procentowo udział otworów, tym lepsza izolacyjność termiczna.
- Tradycyjna ceramika sła­bo chroni budynek przed ucieczką ciepła, dlatego nadaje się tylko do budowy ścian warstwowych.

Zapewnić ciszę
- Cięższe elementy lepiej izolują akustycznie. Tu przewagę ma ceramika. Ponieważ beton komórkowy jest lekki, ma stosunkowo słaby wskaźnik izolacyjności akustycznej – wynosi 42-50 dB.
Spośród wyrobów ceramicznych najlepsze właściwości ma cegła pełna. Izolacyjność akustyczna pustaków ceramicznych zależy od kształtu i rozmieszczenia otworów.
- Izolacyjność akustyczną ściany – niezależnie od tego, z czego jest wymurowana – zmniejszają nieszczelności w spoinach. Nie poprawi jej nawet warstwa ocieplenia.


Ściany warstwowe z ceramiki wybierają głównie tradycjonaliści. Często wystarczy 19-centymetrowy mur, aby przenieść obciążenie z dachu i stropów, nawet gdy dom jest duży.
Autor: Andrzej T. Papliński
Beton komórkowy jest bardzo łatwy w obróbce, dlatego chętnie wybiera się go do budowy domów o urozmaiconej bryle.
Autor: Andrzej SzandomirskiPustaki ceramiczne są mniejsze od bloczków z betonu komórkowego. Profilowane boki i mniejszy ciężar sprzyjają szybkiemu postępowi prac.
Autor: Piotr Mastalerz
Beton komórkowy jest lekki, dlatego bloczki mogą mieć duże rozmiary. Na budowie łatwo je przenosić dzięki specjalnym uchwytom na bokach.
Autor: XELLA

Materiały od kuchni

Ceramika
- Podstawowym składnikiem materiałów ceramicznych jest glina. De­cyduje ona o jakości wyrobu. Duża zawartość margla powoduje, że na powierzchni elementów ceramicznych tworzą się białe grudki, które pod wpływem wody pęcznieją i mogą doprowadzić do spękań. Elementy są wówczas dużo mniej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i na działanie wilgoci. Klinkierowi bardzo małą nasiąkliwość (3-9%) zapewnia czysta, tłusta glina.
- Głównym dodatkiem jest piasek – jego udział zależy od składu chemicznego gliny. Nie obniża on parametrów technicznych gotowego wyrobu, natomiast zapewnia mu twardość po wypaleniu. Piasku nie dodaje się do gliny służącej do produkcji klinkieru, ponieważ odpowiednią twardość zapewnia jej spiekanie.
- Do ceramiki tradycyjnej dodaje się różne substancje, w tym mączkę drzewną i trociny, które zmniejszają plastyczność gliny i sprawiają, że wyroby są lżejsze.
- W ceramice poryzowanej mączka drzewna lub trociny podczas wypału ulegają spaleniu. W efekcie tego w materiale powstają mikroskopijne pory wypełnione powietrzem, poprawiające
izolacyjność termiczną.
- Po uformowaniu cegieł i pustaków suszy się je i wypala. Zapewnia im to twardość, mrozoodporność i wytrzymałość. Cegły elewacyjne wypala się w wyższej temperaturze niż ceramikę tradycyjną, a klinkier zamiast wypalania, poddaje się spiekaniu.

Beton komórkowy
- Głównym składnikiem betonu komórkowego jest spoiwo łączące pozostałe składniki. Jest to najczęściej cement i wapno w różnych proporcjach. W niektórych recepturach stosuje się tylko wapno.
- Równie ważne jest kruszywo (piasek oraz popioły lotne) zapewniające odpowiednią wytrzymałość betonu. Jeśli kruszywem jest wyłącznie piasek, powstaje beton komórkowy nazywany popularnie białym. Beton szary ma w składzie dodatkowo popioły lotne.
- Za powstawanie pęcherzyków gazu odpowiada spulchniacz, czyli proszek lub pasta aluminiowa. Aluminium silnie reaguje z wapnem, przez co betonowa masa ulega spienieniu. Tworzą się w niej mikrokomórki, stąd nazwa – beton komórkowy. Dzięki nim materiał jest lekki i ma właściwości termoizolacyjne.
- Uformowane elementy dojrzewają w wysokiej temperaturze w autoklawie.

Liderzy na mur

Zarówno z betonu komórkowego, jak i ceramiki można zbudować prawie każdy rodzaj ściany. Mają one jednak różną grubość i właściwości.

Ściana jednowarstwowa – mur i izolacja cieplna w jednym
- Najcieńszą ścianę można wymurować z betonu komórkowego. Ma ona 30 cm i wybudowana z bloczków odmiany 400 na zaprawie klejowej osiąga U = 0,37 W/(m²·K). Ściana z ceramiki poryzowanej nie może być cieńsza niż 38 cm, ale za to wymurowana na ciepłej zaprawie osiągnie U = 0,35 W/(m²·K).
- Najcieplejsza ściana z betonu komórkowego ma U = 0,26 – bloczki grubości 40 cm odmiany 400. Ściana z ciepłej ceramiki grubości 50 cm osiąga U = 0,29.
- Najpopularniejsze ściany z betonu komórkowego mają grubość 36 lub 36,5 cm i U = 0,29-0,41, a z ciepłej ceramiki  mają grubość 44 cm i U = 0,31.
- Bloczki z betonu komórkowego są ponad dwa razy większe niż pustaki ceramiczne. Podczas gdy na metr kwadratowy ściany potrzeba siedem-osiem bloczków, wybierając pustaki, zużyjemy 16-25 sztuk. Dlatego na ścianę z ceramiki zużywa się więcej zaprawy. Jednak pustaki są lżejsze (12-22 kg) niż bloczki (22-44 kg).
- Do murowania ścian z ceramiki nadaje się nie tylko zaprawa ciepłochronna, ale także tradycyjna. Do betonu komórkowego trzeba stosować zaprawy ciepłochronne lub klejowe.

Ściana dwuwarstwowa – mur z dopełnieniem
- O parametrach cieplnych ściany dwuwarstwowej decyduje nie mur, czyli warstwa nośna ściany, ale warstwa ocieplenia. Najcieńsza ściana dwuwarstwowa o U = 0,25 W/(m²·K) ma 33 cm. Można ją wymurować z ceramiki (pustak Max grubości 18,8 cm + styropian grubości 14 cm) lub z betonu komórkowego (bloczki odmiany 500 grubości 24 cm + wełna mineralna 9 cm).
- Decydując się na beton komórkowy, wybiera się zazwyczaj bloczki grubości 24 cm z odmiany 500 lub 600. Po dodaniu warstwy ocieplenia i otynkowaniu współczynnik przenikania ciepła U może wynosić nawet 0,23. W tradycyjnej ceramice najbardziej popularne są pustaki Max. Izolacyjność cieplna ściany zmienia się w zależności od sposobu ustawienia pustaków w murze. Gdy ustawia się elementy równolegle do lica ściany (grubość 18,8 cm), ściana jest zimniejsza i dlatego trzeba zwiększyć o 1-2 cm grubość izolacji termicznej w stosunku do ustawienia prostopadłego (grubość 28,8 cm).
- Ceramikę tradycyjną można zastąpić ceramiką poryzowaną. Najpopularniejsze są pustaki grubości 25 cm.
- Do murowania warstwy nośnej można co prawda wykorzystać zaprawę ciepłochronną, ale nie ma takiej potrzeby – to tylko zawyża koszty budowy.

Ściana trójwarstwowa – mur dla pokoleń - Izolacja cieplna jest obudowana z dwóch stron murami. Od wewnątrz jest masywna warstwa nośna wybudowana z takich materiałów jak w ścianie dwuwarstwowej. Od zewnątrz znajduje się warstwa osłonowa. Na takie rozwiązanie decydują się przede wszystkim ci, którzy chcą, by warstwa osłonowa stanowiła jednocześnie elewację. Wybierają wtedy ceramikę – klinkier, cegłę licową.
- Warstwę osłonową, która będzie pokryta tynkiem lub okładziną, można wymurować z płytek betonu komórkowego odmiany 500 lub 600 grubości 12 cm. Nadają się do tego także ceramika tradycyjna (cegła pełna i cegła kratówka grubości 12 cm) i ceramika poryzowana (pustaki grubości 8 i 12 cm).
- Oba mury ściany trójwarstwowej mogą być zbudowane z różnych materiałów – na przykład warstwa nośna z betonu­ komórkowego, a warstwa osłonowa z ceramiki niewymagającej tynkowania. Ściana razem z ociepleniem ma 40-50 cm grubości przy współczynniku U nieprzekraczającym 0,25.

Ściany wewnętrzne – konstrukcyjne i działowe
- Na ściany konstrukcyjne są przeznaczone elementy, które mają taką samą wytrzymałość jak te, z których muruje się warstwę nośną ściany zewnętrznej. Z betonu komórkowego wybiera się bloczki grubości 24 cm z gładkimi lub profilowanymi bokami. Podobnie z ceramiki tradycyjnej i poryzowanej – pustaki szerokości 18,8-25 cm.
- Ściany działowe mają zazwyczaj grubość 11,5 cm i wymurowane są z bloczków z betonu komórkowego o gładkich bokach lub pustaków ceramicznych. Jednak żaden z tych materiałów nie ma zbyt dobrej izolacyjności akustycznej. Dlatego często zastępuje się je pełnymi cegłami lub innymi materiałami o większej masie, które lepiej tłumią dźwięki.


Z ceramiki można wybudować zarówno ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a nawet kominy. Beton komórkowy nie daje takich możliwości.
Autor: Piotr Mastalerz
Konstrukcyjne ściany wewnętrzne najlepiej budować równocześnie ze ścianami zewnętrznymi, bo trzeba je ze sobą odpowiednio połączyć. Szczególnie w ścianach trójwarstwowych takie połączenie jest chronione izolacją termiczną przed powstaniem mostka termicznego.
Autor: Piotr MastalerzW ścianach dwuwarstwowych z betonu komórkowego i ceramiki jako ocieplenie wykorzystuje się styropian lub wełnę.
Autor: Łukasz Kozłowski
Grubość ocieplenia zwykle wynosi 10-14 cm.
Autor: Tomasz TraczykNa murowane ściany działowe najczęściej wykorzystuje się pustaki ceramiczne i bloczki z betonu komórkowego...
Autor: Łukasz Kozłowski
...przede wszystkim ze względu na ich niezbyt duży ciężar. Cięższe ściany lepiej jednak chronią przed hałasem.
Autor: Leszek Łagoda

Gdzie dwóch się bije...

Na rynku materiałów budowlanych coraz bardziej umacnia swoją pozycję inny konkurent: silikaty. Ze względu na ciekawą fakturę i walory estetyczne jest chętnie wybierany przez architektów jako materiał elewacyjny, a przez wykonawców i inwestorów ceniony za wysokie parametry techniczne.
Produkowany wyłącznie z naturalnych składników ma najniższą promieniotwórczość naturalną spośród wszystkich materiałów ściennych. Dzięki zawartości wapna jest odporny na grzyby i pleśnie. To ciężki materiał, dzięki temu dobrze izoluje akustycznie, ma dużą wytrzymałość. Silikaty mają słabe parametry cieplne, więc zawsze wymagają ocieplenia.Miejsca specjalnej troski

Są takie miejsca w konstrukcji domu, o których jakość i wykonanie szczególnie trzeba zadbać. To między innymi nadproża, wieńce i stropy. Wielu producentów proponuje różnego rodzaju elementy gotowe, które szczególnie w domach ze ścianami jednowarstwowymi pozwalają uniknąć mostków termicznych, a jednocześnie przyspieszają budowę.

Nadproże
Jest elementem nośnym służącym do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Wykorzystanie elementów z tego samego materiału (jak bloczki czy pustaki) pozwala na osiągnięcie jednolitej powierzchni ściany. Ułatwia to późniejsze prace tynkarskie.
- Gotowe nadproża z betonu komórkowego to zbrojone belki charakteryzujące się przewodnością cieplną zbliżoną do bloczków. Nadają się zatem do przekrywania otworów w ścianach jednowarstwowych, bez dodatkowego ich ocieplenia. Gotowe belki ceramiczne produkuje się jedynie w systemach pustaków poryzowanych. Są to belki ceramiczno-żelbetowe­ o dużej wytrzymałości. Brak przerw technologicznych na związanie betonu (w odróżnieniu od nadproży żelbetowych wykonywanych na budowie) pozwala skrócić czas wymurowania ścian.
- Innym rozwiązaniem są kształtki, które pełnią funkcję deskowania traconego. Oferują je producenci betonu komórkowego. Układa się je nad otworem na podporze montażowej, układa w nich zbrojenie oraz pas ocieplenia i wypełnia betonem. Są wycinane z bloczków, mają więc taką samą długość i szerokość, co pozwala na wykorzystanie ich na murowanej ścianie bez dodatkowego przygotowania.

Wieniec
To element łączący strop ze ścianą. Ponieważ niezależnie od rodzaju stropu jest to element żelbetowy, musi być osłonięty izolacją termiczną. Nie wolno tego zaniedbać, zwłaszcza w ścianie jednowarstwowej. Aby nie było problemu z oparciem na ociepleniu elementów ściennych wyższej kondygnacji, a także aby uzyskać jednorodne podłoże pod tynk, izolację obudowuje się płytkami lub pustakami.
- Płytki z betonu komórkowego mają doklejoną warstwę wełny mineralnej lub styropianu. Są dostępne w kilku rozmiarach, więc łatwo je dopasować do grubości stropu.
- Do osłony wieńca opartego na jednowarstwowych ścianach z ceramiki poryzowanej służą pustaki szerokości 8 cm (czasem wykorzystuje się też szersze). Między nimi a wieńcem trzeba ułożyć materiał termoizolacyjny.

Strop
Można go wykonać zarówno z ceramiki, jak i z betonu komórkowego. Pozwala to na zachowanie jednorodnego materiału w całej konstrukcji. Jednak każdy z materiałów wymaga innego rozwiązania technologicznego.
- Najpopularniejszym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych są stropy gęstożebrowe. Można je wybudować z ceramiki, wykorzystując ceramiczno-żelbetowe belki stropowe, na których opiera się ceramiczne pustaki stropowe. Decydując się na beton komórkowy, do dyspozycji mamy jedynie pustaki stropowe; belki są żelbetowe. W takim stropie pustaki są jedynie wypełnieniem, rolę konstrukcyjną odgrywają belki i beton, który wypełnia przestrzeń między pustakami i na całej powierzchni stropu. Niestety, rozwiązania systemowe mimo niewątpliwych zalet są rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty. Gotowe stropy tego typu mają grubość 20-30 cm.
- Producenci betonu komórkowego oferują zbrojone płyty stropowe. Są to elementy o wiele cięższe niż belki i pustaki, dlatego do ich montażu potrzebny jest żuraw samojezdny (dźwig) o udźwigu minimum 10 ton. Taki strop ma jednak tę zaletę, że podczas montażu nie trzeba stosować wielu podpór, nie ma przerw technologicznych, a po ułożeniu strop można od razu obciążać, na przykład ustawić na nim palety z bloczkami i murować następną kondygnację. Najczęściej stropy te mają grubość 24-30 cm.

Balkon - Zaletą, jaką nie może się poszczycić żaden system, jest możliwość zastosowania płyt stropowych z betonu komórkowego jako wspornika balkonu. Tak zaprojektowany balkon (o maksymalnym wysunięciu płyt 1,50 m) nie ma praktycznie mostka termicznego na połączeniu ze stropem. Beton komórkowy jest bowiem dużo cieplejszy niż żelbet.


Gotowe nadproże ceramiczne przyspiesza prace na budowie i zapewnia jednorodną powierzchnię całej ściany.
Autor: Ewa Trusewicz
Osłonę wieńca stanowią cienkie pustaki. Między wieńcem a pustakiem znajdującym się od zewnętrznej strony umieszcza się warstwę ocieplenia.
Autor: Jolanta PietruchaGotowa belka nadprożowa z betonu komórkowego nie wymaga dodatkowego ocieplenia.
Autor: XELLA
Kształtki U zastępują deskowanie i pomagają ukształtować nadproże.
Autor: Tomasz Traczyk
Płytki z betonu komórkowego z ociepleniem służą do...
Autor: Mariusz Bykowski
...ocieplenia słupków w jednowarstwowej ściance kolankowej...
Autor: Mariusz Bykowski
...i do ocieplenia wieńca stropowego.
Autor: Mariusz Bykowski


Gęstożebrowy strop ceramiczny to alternatywa dla stropu żelbetowego.
Autor: WIENERBERGER
Strop gęstożebrowy z pustakami z betonu komórkowego to oferta producentów, którzy nie proponują płyt stropowych.
Autor: PREFBET ŚNIADOWOPłyty prefabrykowane to sposób na szybki strop.
Autor: XELLA
Prefabrykowane płyty z betonu komórkowego to awangardowa konstrukcja balkonu.
Autor: XELLA

W dobre ręce architekta

Wybór materiału zawarty jest już w projekcie domu. Warto zaufać projektantowi – zazwyczaj bowiem kieruje się on nie tylko swoimi preferencjami, ale przede wszystkim możliwościami materiału.

Od materiału do formy


Jeśli dom ma skomplikowaną bryłę, zazwyczaj w ścianach znajduje się wiele uskoków. Jeżeli odległość między narożnikami nie jest całkowitą wielokrotnością długości pustaka lub bloczka, pojawia się konieczność przycinania elementów. Żeby uniknąć kłopotliwych prac i odpadów, warto dostosować projekt budowlany do wybranej technologii. Oszczędzimy czas, pieniądze i zmniejszymy ryzyko popełnienia błędów przez wykonawcę.
Autor: Andrzej Szandomirski
Zwolennicy tradycyjnej ceramiki nie muszą rezygnować z nowoczesnych rozwiązań. Mogą zbudować ciepłe ściany jednowarstwowe z ceramiki poryzowanej. Z ich budową poradzi sobie każdy murarz, bo można je murować na grube spoiny.
Autor: Agnieszka KubackaWyzwaniem jest budowa ścian łączących się pod różnymi kątami – tak jest na przykład w wypadku wykuszy. Jeśli do budowy używa się pustaków ceramicznych, drążenia utrudniają murowanie takich ścian. Tam, gdzie trzeba ciąć pustaki pod skosem, osłabia się ich nośność. Po przecięciu mogą powstać sterczące cienkie rdzenie narażone na złamanie.
Autor: Łukasz Kozłowski
Zestawienie dwóch przyciętych skośnie pustaków tworzy ażurowy narożnik o osłabionej nośności. Dodatkowo konieczność użycia dużej ilości zaprawy powoduje w tym miejscu ucieczkę ciepła. Takich kłopotów nie będzie, gdy wybierzemy bloczki z betonu komórkowego, które można ciąć pod dowolnym kątem.
Autor: Andrzej T. Papliński

Co dalej ze ścianami


Jednowarstwowe (i trójwarstwowe) ściany z betonu komórkowego i ceramiki wymagają zastosowania tynku grubowarstwowego. Może to być tradycyjny tynk cementowo-wapienny lub z gotowej mieszanki. Odpowiednia grubość tynku jest konieczna, żeby pokryć nierówności i uniknąć spękań spowodowanych rozszerzalnością muru. Beton komórkowy ma większą rozszerzalność termiczną niż ceramika, dlatego nawet w przypadku bardzo gładkich ścian wymurowanych na cienkie spoiny nie należy pocieniać tynku wewnętrznego.
Autor: Andrzej Szandomirski
Domy budowane z ceramiki cieszą się uznaniem dzięki wielowiekowej tradycji stosowania tego materiału. Ceramika jest uznawana za materiał na wiele lat. Ma to duże znaczenie przy sprzedaży domu.
Autor: Magdalena KosińskaNie ma wyboru, jeśli dom ma mieć elewację ceglaną. Możliwości dekoracyjne tego materiału są wciąż na nowo odkrywane – może on służyć podkreśleniu związku domu z tradycją, ale także nadać mu jak najbardziej nowoczesny charakter. Jeśli cegła ma w całości pokrywać ścianę, najlepiej zdecydować się na budowę ściany trójwarstwowej, w której wierzchnią warstwę będzie stanowił klinkier lub cegła licowa. Decydując się na całą elewację z cegły, zapewnia się domowi trwałą i praktyczną elewację: nie wymaga ona tak częstej konserwacji jak tynkowana.
Autor: Andrzej Szandomirski
Jeśli cegła ma być tylko na fragmentach elewacji, warstwę konstrukcyjną można zbudować z dowolnego materiału, a w warstwę elewacyjną wbudować fragmenty ceglane: obudować nią narożniki, cokoły, gzymsy. W połączeniu z tynkiem cegła „obrysowuje” krawędzie budynku, podkreślając kształt bryły domu. Ceramika w strefie parteru optycznie odcina poddasze, co sprawia, że dom wydaje się lżejszy i niższy, niż jest w rzeczywistości. Podobny efekt podziału tworzą gzymsy.
Autor: Ewa Trusewicz

Wyszukane detaleCeramiką wykańcza się wysunięte lub wklęsłe elementy elewacji – wykusze, ryzality, podcienie, wnęki i nisze. Taki zabieg sprawia, że bryła domu nabiera plastyczności i głębi, a dzięki zróżnicowaniu płaszczyzn, koloru i faktury wprowadza się na elewacji nowe efekty – również gry światła i cienia.
Autor: Andrzej Szandomirski
Zaletą ceramiki jest to, że poza możliwościami konstrukcyjnymi ma duże walory estetyczne. Wykorzystując kształt cegły, można tworzyć geometryczne ornamenty: fryz z cegieł układanych w różnych kierunkach, dekoracyjny wspornik pod oknem z cegieł tworzących schodki czy ceglany gzyms o dekoracyjnych kształtach. Detale z cegły często są naturalnym przedłużeniem wierzchniej warstwy ściany trójwarstwowej.
Autor: Andrzej Szandomirski
Otwory o nietypowych kształtach, okrągłe okna, drzwi i okna zwieńczone łukiem mają krzywizny. Im mniejszy element, tym krzywizna może być większa. Ościeże wokół najłatwiej jest wyciąć w ścianie wymurowanej z betonu komórkowego.
Autor: Wiktor Greg

Na wnętrzarskiej liście przebojów


Bloczki z betonu komórkowego dzięki swej lekkości i łatwości przycinania są doskonałym materiałem do obudowy sprzętów: wanien, brodzików, kominków. Z zewnątrz zazwyczaj się je tynkuje, okłada płytkami ceramicznymi, drewnem lub kamieniem. Sprawdzą się też jako materiał na niewysokie murki.
Autor: Wiesław Rudolf
Dzięki bardzo gładkiej powierzchni surowe, nietynkowane, jedynie zaimpregnowane powierzchnie ścian doskonale nadają się do wykreowania nowoczesnego stylu wnętrza. Do prac wykończeniowych warto użyć płytek z betonu komórkowego grubości 5; 7,5; 10 cm. Modne są półki tworzące ze ścianą jednorodną całość, które można wykonać z płytek.
Autor: Piotr MastalerzMurowanie z klasą

Aby dobrze wykorzystać właściwości materiałów, trzeba wiedzieć, jak z nimi postępować. Dlatego przywiązuje się wagę do umiejętności murarzy i do kultury wykonawczej.

Z hurtowni na plac budowy
- Dobrzy producenci dostarczają na budowę materiały ułożone na paletach i ofoliowane. W ten sposób są one chronione przed uszkodzeniem i niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Jednocześnie ułatwia to utrzymanie porządku na budowie. Jednak w wypadku kruchych materiałów: betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej, nie zawsze wystarczającym zabezpieczeniem są palety i folia. Jeśli na plac budowy samochód będzie musiał jechać po wyboistej drodze, jest ryzyko uszkodzenia bloczków. Jeżeli materiały dostarczane są na plac budowy luzem, nie wolno ich ustawiać bezpośrednio na ziemi, a przed opadami należy osłaniać je papą lub folią.
- Zazwyczaj każda paleta jest w sposób widoczny opisana, podana jest jej zawartość, co daje gwarancję jakości materiału i zmniejsza ryzyko pomyłki przy murowaniu. Miejscowe niewielkie wytwórnie często również oferują towar dobrej jakości, chociaż może nie zawsze tak profesjonalnie opisany czy opakowany.
- Oba materiały dają możliwość zastosowania rozwiązań systemowych. Ale zazwyczaj na budowie i tak trzeba gromadzić materiały sypkie: piasek, cement, wapno oraz sprzęt (betoniarki). Tylko w ścianach jednowarstwowych do łączenia bloczków i pustaków służy specjalna zaprawa ciepłochronna. Dostarczana jest ona na budowę razem z elementami ściennymi – w workach, w postaci suchej mieszanki do zarobienia wodą.
- Niezależnie od miejsca złożenia zamówienia wybrane elementy po dostarczeniu na budowę trzeba przetestować: sprawdzić, czy nie są obtłuczone, czy na powierzchni ceramiki po przełamaniu nie ma margla, czy po upuszczeniu pęka wzdłuż regularnych linii, a nie całkowicie się kruszy. Murarz bezpośrednio po dostarczeniu materiału na budowę powinien rozfoliować paletę, aby sprawdzić jakość elementów – później dostawca może nie przyjąć ich zwrotu.

Dobry fachowiec podstawą sukcesu - Murowanie z bloczków betonu komórkowego na tradycyjne spoiny nie jest skomplikowane i na ogół nie przysparza wykonawcom problemów. Ryzyko popełnienia błędu pojawia się przy murowaniu ścian jednowarstwowych na cienkie spoiny. Korzystając z materiałów renomowanych firm, budowę możemy powierzyć przeszkolonym fachowcom mającym certyfikat. Otrzymuje go firma, która przeszła szkolenie i wybudowała cały dom w danym systemie pod okiem instruktora.
- Ceramika jest materiałem znanym od dawna, budowanie z niej ścian to podstawowa umiejętność każdego murarza. Jednak wznoszenie ścian z ceramiki z profilowanymi bokami wymaga większej staranności. Warto wtedy szukać ekipy z doświadczeniem. 
- Choć do murowania wystarczą kielnia i młotek murarski, to jednak warto korzystać także z innych narzędzi ułatwiających pracę i chroniących materiał przed zniszczeniem. Warto używać kielni dozującej zaprawę, zwłaszcza w murowaniu bloczków z betonu komórkowego, na cienkie spoiny. Skorzystanie z piły mechanicznej do cięcia pustaków ceramicznych pozwoli lepiej wykorzystać materiał i ograniczyć ilość odpadów.

Fuszerki budowlanePrzechowywanie materiałów na gołej ziemi. Zarówno beton komórkowy, jak i ceramika chłoną wilgoć z podłoża, a zawilgocony materiał traci swą jakość.
Autor: Tomasz Traczyk
Murowanie z elementów z dużymi ubytkami, które zostaną później uzupełnione zaprawą. W ścianach jednowarstwowych są to miejsca, przez które ucieka ciepło, a w ścianach konstrukcyjnych – miejsca o słabszej nośności.
Autor: Mariusz Bykowski
Zbyt grube spoiny w ścianach jednowarstwowych, zwłaszcza z ceramiki poryzowanej murowanej na tradycyjną zaprawę. Uzupełnianie muru materiałami o dużo gorszej izolacyjności cieplnej to zaprzepaszczenie możliwości wybudowania domu z ciepłymi ścianami.
Autor: Robert Majkowski


Opieranie belki nadprożowej na cienkich podkładkach. Końce belek muszą mieć stabilne podparcie, bo to strefa przenosząca obciążenia z położonych wyżej murów.
Autor: Jolanta Pietrucha
Zbyt cienka warstwa zaprawy. Spoinę w całości powinna wypełniać zaprawa, aby ściana była stabilna i miała odpowiednią nośność.
Autor: Mariusz Bykowski

Tajniki wykonania

- Szczególną uwagę należy poświęcić pierwszej warstwie. Ważne, aby ułożyć ją na izolacji przeciwwilgociowej i dobrze wypoziomować.
- Umiejscowienie ścian działowych należy przewidzieć już na etapie wznoszenia ścian nośnych. W trakcie ich murowania w miejscach, gdzie planowane jest ich połączenie, należy wmurować kotwy. Standardowo stosuje się trzy kotwienia na wysokości kondygnacji, czyli co trzecią warstwę muru.
- Trzeba się szczególnie ostrożnie obchodzić z elementami profilowanymi i kształtkami, gdyż są bardziej kruche.

Ceramika- Niezależnie od rodzaju ściany, murowanie ścian zaczyna się od narożników. Wykonuje się je z podstawowych elementów pełnowymiarowych albo z elementów połówkowych i narożnikowych. Pustaki w narożnikach muszą być układane z odpowiednim przewiązaniem. Ściany muruje się między narożnikami.
- Pustaki z ceramiki poryzowanej w ścianach jednowarstwowych najlepiej murować na zaprawę ciepłochronną. Układa się ją jedynie w spoinach poziomych, ale koniecznie na całej szerokości muru. Spoiny pionowe pozostają niewypełnione, z wyjątkiem narożników, połączeń ścian czy na bokach przyciętych elementów.
- Przed przystąpieniem do murowania pustaki ceramiczne trzeba polać wodą, ale podczas budowy należy je chronić przed wodą opadową. Dlatego podczas wszystkich przerw roboczych poziome powierzchnie przykrywa się folią. Inaczej do wnętrza ściany może się dostać woda, co utrudni wyschnięcie ściany, a także może osłabić jej nośność. W stanie surowym otwartym należy osłonić folią dolne ościeża otworów okiennych, a w zamkniętym najlepiej od razu umocować parapety zewnętrzne.
- Jeżeli w ofercie producenta nie ma elementów połówkowych lub narożnych, pustaki trzeba przycinać na budowie przy użyciu ręcznej pilarki brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową. Nie wolno używać do tego młotka (można nim tylko obtłukiwać cegły). Docięte pustaki powinno się wmurować w środkowej części ściany, możliwie jak najdalej od jej narożników.

Beton komórkowy
- Zaleca się, aby ściany z betonu komórkowego zaczynały się nie niżej niż 20 cm nad ziemią – uchroni to ścianę przed zawilgoceniem, a tym samym przed przemar­zaniem.
- Ważne jest staranne ułożenie zaprawy, tak aby grubość i układ spoin odpowiadały rodzajowi bloczków. Szczególnie murowanie na cienkie spoiny wymaga dużej dokładności.  Ma to bowiem wpływ na izolacyjność cieplną ściany.
- Murowanie kolejnych warstw bloczków rozpoczynamy od narożników. Murując na cienką spoinę, szlifuje się górną powierzchnię bloczków. Jest to warunkiem uzyskania równej ściany. Przed nałożeniem zaprawy usuwa się drobne zanieczyszczenia powstałe w trakcie szlifowania, aby nie zmniejszyły przyczepności zaprawy.
- Bloczki profilowane (z piórem i wpustem) układa się na styk, bez spoiny pionowej. Każdy nowo ułożony bloczek należy dobić gumowym młotkiem, co zapewni mocne związanie cienkowarstwowej zaprawy. Zaprawa jest konieczna tylko na bokach docinanych bloczków.
Beton komórkowy można przeciąć piłą elektryczną, a nawet piłą ręczną.


Aby wykonać bruzdy instalacyjne w pustakach ceramicznych, trzeba zrobić nacięcia piłą tarczową.
Autor: WIENERBERGER
W betonie komórkowym bruzdy instalacyjne wykonuje się ręcznie przy użyciu rylca.
Autor: XELLA

Wszystko kosztuje

Zazwyczaj wybór materiału na ściany jest podyktowany preferencjami inwestora i architekta. Ostateczna decyzja zapada po przeanalizowaniu kosztów budowy. Zawsze jest to kompromis marzeń z możliwościami. Dla tych, którzy chcą dokonać ostatecznego wyboru, porównaliśmy koszty budowy 43 ścian. Czasem różnice między rozwiązaniami są niewielkie – na przykład wykorzystano inny materiał do ocieplenia. Wszystkie ściany warstwowe mają taki sam współczynnik przenikania ciepła U = 0,25 W/(m²·K). Najpopularniejsze ściany jednowarstwowe mają U = 0,29-0,42 W/(m²·K). Nie zawsze trzeba budować z jednego rodzaju materiałów, czasem celowo się je miesza. Warto sprawdzić, czy to się opłaca.


KOMENTARZ

Najcieńsza ściana ma grubość 32,5 cm – to dwuwarstwowa ściana ceramiczna z ociepleniem z wełny mineralnej. Najgrubsze ściany mają 49,5 cm, są trójwarstwowe. Wszystkie ściany są wykończone z obu stron tynkiem od wewnątrz grubości 1 cm, od zewnątrz grubości 1,5 cm lub systemem ociepleń z tynkiem mineralnym (Bolix). Mają taki sam współczynnik przenikania ciepła U = 0,25 W/(m²·K). Najtańsze ściany można wymurować z betonu komórkowego, ściana jednowarstwowa kosztuje 134 zł/m². Najdroższa jest ceramiczna ściana trójwarstwowa z elewacją klinkierową – 329 zł/m².

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi