Zrównoważony budynek – co to jest? Z


Spotkałem się ostatnio z takim określeniem. Czy to ma coś wspólnego z domami pasywnymi?

Nie do końca. Choć w obu przypadkach chodzi o budowanie z myślą o oszczędzaniu zasobów środowiska naturalnego, pojęcie zrównoważonego budynku jest szersze. Zrównoważone (zielone) budynki to promowanie zachowania zasobów środowiska naturalnego, wliczając w nie energię elektryczną i odnawialną, zachowanie zasobów wodnych oraz minimalizację odpadów. Oszczędność zasobów to zasadnicza sprawa dla zrównoważonego budynku. Można ją realizować na wiele sposobów podczas budowy. Przykładowo poprzez wybór takich materiałów budowlanych, które mają przynajmniej minimalną zawartość surowców wtórnych, co pozwala na zachowanie zasobów naturalnych. Wybór produktów efektywnych, jeśli chodzi o zużycie energii i wody, pozwoli oszczędzić zasoby przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych inwestycji, stosując zasilanie z odnawialnych źródeł energii (na przykład baterie słoneczne). Wybierając zielony dach, można zredukować zużycie energii, ochłodzić miejski klimat, przechwytywać nadmiar wody podczas intensywnych opadów deszczu, polepszyć jakość miejskiego powietrza.
Ważna jest też lokalizacja inwestycji ze zrównoważonymi budynkami. Powinny się one znajdować w rejonach o łatwym dostępie do publicznego transportu, usług medycznych, centrów handlowych i rekreacyjnych, bo zmniejsza to potrzebę użycia indywidualnego transportu samochodowego i skłania do korzystania z rowerów oraz do ruchu pieszego mieszkańców.
Szczególną uwagę zwraca się też na integrację budynku z otoczeniem. Zbudowany zgodnie z założeniami zespół zrównoważonych budynków zachowuje jego historyczne i przyrodnicze wartości. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę, kompleks takich budynków będzie wpływał na zmniejszenie miejskiego chaosu. Tworzą one zdrowe i komfortowe środowisko przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania i eksploatacji.
Na Zachodzie powstają już pierwsze osiedla tworzące kompleks budynków zrównoważonych. W Polsce również wzrasta zainteresowanie tym zagadnieniem.   

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi