Budowa na odziedziczonej działce

Odziedziczyłem wraz z matką i siostrą działkę. Czy aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, muszę najpierw przeprowadzić sprawę spadkową?

Pozwolenie na budowę może być wydane tylko temu, kto wykaże swoje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dowodem prawa do nieruchomości są odpowiednie dokumenty, na przykład wypis z księgi wieczystej, akt notarialny czy postanowienie sądu o nabyciu spadku. W wypadku odziedziczonej działki należałoby więc uzyskać stosowne orzeczenie sądu, gdyż tylko na podstawie takiego dokumentu urząd może jednoznacznie stwierdzić, czy inwestor rzeczywiście dysponuje prawem do terenu. Jeśli nieruchomość odziedziczyło kilka osób, potrzebna będzie ponadto ich zgoda na budowę.
Zdarza się jednak, że organy administracji idą na rękę inwestorowi i wydają pozwolenie na budowę, jeśli wykaże on, że jest krewnym zmarłego właściciela, uprawnionym do dziedziczenia, i dostarczy pisemną zgodę wszystkich potencjalnych spadkobierców na przeprowadzenie robót budowlanych. Jest to jednak ryzykowne. Gdyby się okazało, że któryś ze współspadkobierców nie brał udziału w postępowaniu i nie wyraził zgody na budowę, to może on doprowadzić do wznowienia postępowania, a nawet uchylenia pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi