Cena działki dla obliczenia ulgi

Kupiłam działkę budowlaną, 800 m2 po 150 zł/m2. Jak policzyć cenę metra dla potrzeb ulgi podatkowej? Czy można w niej uwzględnić opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej?

W ramach ulgi na zakup działki można odliczyć od podatku 19% kwoty wydanej na działkę, ale nie więcej niż 19% iloczynu powierzchni 350 m2 i ceny nabycia 1 m2 gruntu. Cena nabycia gruntu obejmuje nie tylko faktyczną cenę zapłaconą sprzedającemu, ale również koszty związane z nabyciem, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna i prowizja pośrednika.
Jeśli w umowie ustalono cenę na 150 zł/m2, a powierzchnia działki wynosi 800 m2, to koszty nabycia mogą wynieść:
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2400 zł (2% wartości działki),
- opłata notarialna – 1400 zł (przyjęliśmy maksymalną stawkę, ale może być niższa),
- prowizja pośrednika – 3600 zł (przyjęliśmy prowizję w wysokości 3% ceny transakcyjnej).
Łącznie w naszym przykładzie koszty wyniosły 7400 zł, więc cena 1 m2 gruntu to 159,25 zł (7400 : 800 + 150). Od podatku można zatem odliczyć 10 590,12 zł (350 x 159,25 x 19%).
Choć wydawać by się mogło, że także opłata za wpis do księgi wieczystej jest wydatkiem na nabycie nieruchomości, w praktyce uwzględnienie w odliczeniu tej opłaty jest kwestionowane przez urzędy skarbowe. Księgi wieczyste są bowiem rejestrami, w których ujawnia się prawa rzeczowe związane z nieruchomościami w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich obrotu. Opłata za wpis nie jest zatem wydatkiem bezpośrednio związanym z nabyciem gruntu, wpis bowiem jedynie potwierdza prawo własności.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi