Chcesz mieć DGP – musisz mieć kominek z wkładem


Nowoczesne wkłady kominkowe są tak skonstruowane, że do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywane jest aż do 80% ciepła powstającego w wyniku spalania drewna, a do uzyskania 10 kWh energii cieplnej wystarczy 3,5 kg drewna. Gdy pali się w tradycyjnym kominku, sytuacja jest odwrotna – około 80% ciepła ucieka przez komin.

Do każdego wnętrza

Wkład kominkowy umieszcza się w obudowie wykonanej zgodnie z życzeniem inwestora, najczęściej nawiązującej wyglądem do kształtu tradycyjnego kominka. We wkładzie kominkowym efektownie jest wykończona tylko widoczna powierzchnia, zazwyczaj ścianka frontowa. Ma ona szczelnie zamykane drzwiczki z ceramicznej szyby odpornej na temperaturę do 800°C, przez które wkłada się drewno do spalenia. Drzwiczki zajmują na ogół całą przednią ściankę. Ich kształt, sposób i kierunek otwierania może być dowolny.
Produkowane są również wkłady kominkowe z więcej niż jednym przezroczystym bokiem, montowane jako narożne bądź obudowywane tylko od tyłu. Można też kupić kominki dwustronne, przeznaczone do zainstalowania na środku pomieszczenia albo w ścianie pomiędzy dwoma przyległymi pokojami.

Uwaga! Sprawność wkładu kominkowego będzie tym większa, im lepsza będzie cyrkulacja powietrza wokół korpusu. Dekoracyjna obudowa wkładu nie może uniemożliwiać wymiany ciepła.

Tylko kominek wyposażony we wkład umożliwia na tyle efektywne wykorzystanie energii ze spalania drewna, że sensowne jest rozprowadzenie jej przewodami do innych pomieszczeń (niż to, w którym jest zainstalowany) w celu ich ogrzania.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Konstrukcja wkładów kominkowych

Trwały korpus. Wykonywany jest z żeliwa lub grubych płyt stalowych. Materiał musi być wysokiej jakości, odporny na korozję oraz na duże i nagłe zmiany temperatury. Powinien też mieć zdolność akumulacji ciepła, aby wkład nie ostygł od razu po wypaleniu się całej porcji paliwa.

Konstrukcje jednopłaszczowe... Dawniej wkłady kominkowe miały konstrukcję jednopłaszczową w całości wykonaną ze skręcanych płyt żeliwnych, które po pewnym czasie mogły ulec rozszczelnieniu. Aby je naprawić, należało je zdemontować i ponownie skręcić.

...i dwupłaszczowe. W nowych modelach do zewnętrznej obudowy wykonanej ze stali wkładane jest niezależne palenisko z elementów żeliwnych i szamotowych akumulujących ciepło. Nie jest ono sztywno zamocowane do obudowy, możliwe jest zatem swobodne kurczenie i rozszerzanie się elementów. W przypadku uszkodzenia paleniska można je łatwo wyjąć z obudowy.

Komora wtórnego spalania. Znajduje się w tylnej części korpusu wkładu kominkowego. Specjalnie rozbudowana powierzchnia korpusu tworzy tutaj wymiennik ciepła, w którym gorący dym oddaje ciepło do omywającego obudowę powietrza. Nad paleniskiem umieszczony jest deflektor. To on kieruje gorący dym do wymiennika, gdy szyber jest przymknięty, uniemożliwiając jego ucieczkę do komina. Dzięki temu cząsteczki stałe unoszące się z dymem są dopalane i więcej ciepła może być przekazywane powietrzu w pomieszczeniu.

Wkład kominkowy może być urządzeniem grzewczym służącym do ogrzewania części lub całego domu za pośrednictwem tak zwanego systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP).
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Sterowanie pracą kominka

Otwory doprowadzające powietrze. W przedniej lub bocznej ściance korpusu wkładu grzewczego są otwory, przez które do paleniska dopływa powietrze niezbędne w procesie spalania. Im więcej go dopływa, tym szybciej drewno się pali. Ilość dopływającego powietrza reguluje się za pomocą specjalnych przepustnic przesłaniających otwory.

Szyber. Górna część korpusu, tworząca pokrywę wkładu, ma z reguły kształt okapu zakończonego króćcem wylotowym spalin. Znajduje się tam szyber, czyli przepustnica regulująca siłę ciągu kominowego. Przy otwartym szybrze ciąg kominowy jest największy, a drewno spala się najszybciej. Aby zmniejszyć wydajność urządzenia, trzeba przymknąć szyber. Sterowanie szybrem jest często sprzężone z otwieraniem i przymykaniem drzwiczek. Podczas ich otwierania szyber otwiera się automatycznie i zwiększa ciąg kominowy. Zapobiega to wydostawaniu się dymu z kominka do pomieszczenia.


Wkład z automatycznym szybrem zabezpieczy nas przed niekontrolowanym wydostawaniem się dymu z kominka do pomieszczenia. Kiedy drzwiczki paleniska są zamknięte, szyber może być przymknięty; dzięki temu drewno spala się powoli.
Autor: FONDIS-KFD
Gdy otworzymy drzwiczki, szyber też otworzy się automatycznie, umożliwiając swobodny odpływ dymu do komina.
Autor: FONDIS-KFD

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi