Co można zrobić samodzielnie w instalacji elektrycznej

Z prądem trzeba się obchodzić ostrożnie. Ale bez przesady. Do wymiany "korka" czy przepalonej żarówki nie trzeba wzywać elektryka.


Wszelkie prace można prowadzić tylko wtedy, gdy napięcie jest wyłączone.

Wymiana przepalonej wkładki w bezpieczniku topikowym i ponowne włączenie obwodu elektrycznego.

Zwarcie w obwodzie elektrycznym (spowodowane na przykład uszkodzeniem urządzenia elektrycznego lub przewodu albo przepaleniem się żarówki) powoduje przepalenie się bezpiecznika. Bezpieczniki dla poszczególnych obwodów elektrycznych umieszczone są najczęściej w domu, natomiast dla wszystkich obwodów - w skrzynce w ogrodzeniu.
Bardzo starym typem bezpieczników są bezpieczniki topikowe. Zanim przystąpimy do wymiany bezpiecznika, odłączamy uszkodzone urządzenie od zasilania (wyjmując wtyczkę z gniazdka), a dla większego bezpieczeństwa - również pozostałe urządzenia zasilane z danego obwodu. Wymieniamy przepaloną wkładkę topikową na identyczną - o takim samym prądzie znamionowym. Ostrożnie wkręcamy bezpiecznik. Sprawdzamy za pomocą próbnika obecność napięcia w gniazdkach. Podczas zwarcia mogły bowiem zostać uszkodzone urządzenia, przewody oraz wtyczki, dlatego dokładnie je oglądamy. Jeśli zauważymy, że przewody czy wtyczki są opalone, trzeba je oddać do naprawy.
W główce bezpiecznika topikowego powinna być szybka, chroniąca naszą rękę w chwili, gdy go wkręcamy.
Jeżeli podczas wkręcania lub zaraz potem bezpiecznik ponownie się przepali, należy wezwać elektryka, który znajdzie i usunie przyczynę awarii.
Uwaga! Uszkodzonego bezpiecznika nie wolno wymieniać na nowy o większym prądzie znamionowym (na przykład 10 A na 16 lub 25 A). Nie wolno „naprawiać” bezpiecznika topikowego za pomocą drutu - w ten sposób najłatwiej spowodować pożar.Autor: Grzegorz Otwinowski

Autor: Grzegorz Otwinowski

Ponowne włączenie obwodu elektrycznego, wyłączonego po zadziałaniu bezpiecznika automatycznego wkręcanego.

Bezpieczniki automatyczne wkręcane to też stary typ bezpieczników, chociaż nowszy niż topikowe. Aby włączyć napięcie w obwodzie elektrycznym, najpierw odłączamy od zasilania uszkodzone urządzenie (wyjmując wtyczkę z gniazdka), a także pozostałe urządzenia zasilane z tego obwodu. Następnie wciskamy duży przycisk, centralnie umieszczony na bezpieczniku.
Uwaga! Wciskając przycisk, należy zdecydowanym ruchem pokonać opór sprężyny. Nie wolno przytrzymywać przycisku na siłę - jeżeli poczujemy, że ponownie wyskakuje, to znaczy, że uszkodzenie jest poważniejsze i powinniśmy wezwać elektryka.


Autor: Grzegorz Otwinowski

Ponowne włączenie obwodu elektrycznego, wyłączonego po zadziałaniu zabezpieczenia nadmiarowo- lub różnicowoprądowego.

Odłączamy od zasilania uszkodzone urządzenie (wyjmując wtyczkę z gniazdka), a dla większego bezpieczeństwa również pozostałe urządzenia zasilane z tego obwodu. Włączamy obwód za pomocą dźwigienki na obudowie zabezpieczenia.


Autor: Grzegorz Otwinowski

Oczyszczenie z kurzu wtyczki, gniazdka, wyłącznika itp.
Wyjmujemy wtyczkę z gniazdka i wyłączamy napięcie w obwodzie zasilającym gniazdko. Przecieramy wtyczkę, gniazdko i wyłączniki wilgotną ściereczką lub gąbką. Wycieramy je do sucha lub pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie włączamy napięcie w obwodzie i podłączamy urządzenie.


Autor: Grzegorz Otwinowski

Oczyszczenie z kurzu oprawy sufitowej lub ściennej i żarówki.

Wyłączamy światło, a następnie napięcie w obwodzie zasilającym oprawę, wykręcając  bezpieczniki, odłączając zabezpieczenie nadmiarowo- lub różnicowoprądowe. Wykręcamy żarówkę, wycieramy żarówkę oraz oprawę najpierw wilgotną gąbką lub ściereczką, a następnie do sucha (albo pozostawiamy do wyschnięcia). Wkręcamy żarówkę i włączamy napięcie w obwodzie. Sprawdzamy działanie oprawy, włączając światło.
Uwaga! Podczas czyszczenia nie wolno zamoczyć części przewodzących prąd, czyli nieizolowanych końców przewodów, gwintów żarówek i opraw.

Sprawdzenie próbnikiem jedno- lub dwubiegunowym, czy w gniazdku jest napięcie.
Jeśli urządzenie elektryczne po włączeniu do gniazdka nie działa, może to być spowodowane uszkodzeniem tego urządzenia lub instalacji elektrycznej. Jeśli „winna” jest instalacja, w gniazdku nie będzie napięcia. Trzymając próbnik jednobiegunowy prawą ręką za część izolowaną, jeden palec opieramy na oprawce próbnika, a końcówkę (nieizolowaną) próbnika wkładamy kolejno do otworów gniazdka. Jeśli w próbniku nie zaświeci się dioda, oznacza to, że w gniazdku nie ma napięcia, a więc instalacja jest uszkodzona.
Uwaga! W prawidłowo wykonanej instalacji dotknięcie próbnikiem przewodu neutralnego lub przewodu ochronnego (bolec w gniazdku) nie spowoduje zaświecenia się diody.


Autor: Grzegorz Otwinowski

Sprawdzenie próbnikiem jednobiegunowym obecności napięcia w urządzeniu elektrycznym, na przykład w podstawce czajnika.

Jeśli w gniazdku jest napięcie, a mimo to urządzenie nie działa, można jeszcze sprawdzić, czy nie jest uszkodzony zasilający je przewód elektryczny.
W tym celu, trzymając próbnik jedną ręką za część izolowaną,  przykładamy palec do wierzchniej części oprawki próbnika, a końcówką próbnika dotykamy kolejno styków w podstawce czajnika. Jeśli dioda się nie zaświeci, oznacza to, że styki nie są pod napięciem, a więc uszkodzony może być przewód elektryczny.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi